Cyklostezka u Perné nabrala skluz, spolku vadí navržená trasa zaplaveným luhem

  7:46
Dostavba chybějícího úseku cyklostezky mezi Pernou a Brandýsem nad Orlicí je v nedohlednu. Ochranářskému spolku se nelíbí, že v trase plánované trasy se nacházejí ohrožení živočichové a množství tůní, kterým by stavba mohla uškodit.

Ještě zkraje letošního roku to vypadalo, že provoz na oblíbené cyklostezce mezi Brandýsem a Ústím nad Orlicí vážně ohrozí sesuv kamení ze skalního masivu u osady Perná. Silnice třetí třídy totiž není jen frekventovanou výpadovkou na Ústí, ale i jedinou prostupnou trasou pro cyklisty, kteří jedou malebným údolím Tiché Orlice od Chocně nebo Ústí. Provizorní a pro cyklisty nijak bezpečná cesta měla být do příštího roku nahrazena půldruhého kilometru dlouhou stezkou podél trati.

Ovšem zatímco svah se podařilo sanovat, stavba cyklostezky je kvůli mělkým tůním v okolí Tiché Orlice v ohrožení.

Svazek obcí Region Orlicko-Třebovsko, který za cyklostezkou stojí, v loňském roce požádal krajský úřad o udělení výjimky z ochrany zvlášť chráněných druhů živočichů a rostlin. Bez ní by svazek nezískal stavební povolení, na základě kterého by mohl žádat o dotaci na cyklostezku. Plány na cyklostezku se však nelíbí zapsanému spolku Krajina a tradice, který se proti krajskému rozhodnutí odvolal.

„Spolek zpochybnil práci znalce, který v trase plánovaného úseku cyklostezky prováděl roční biologický průzkum a podal odvolání. Stavební řízení je přerušeno a probíhá odvolací řízení k zásahu do významného krajinného prvku. Proto nemůžeme pracovat na výběru zhotovitele ani žádat o finanční podporu,“ řekl na jaře manažer cyklostezek Regionu Orlicko-Třebovsko Pavel Neumeister.

Ochránci poukazují na to, že tři metry široká cyklostezka je trasována nevhodným terénem s řadou tůní, v jejichž okolí se vyskytují zvláště chráněné druhy živočichů, o kterých biologické hodnocení podle nich mlčí. Jde například o výskyt ocasatých obojživelníků.

Spolek stojí za svým

„Zhotovitel se ani nepokoušel o zjištění výskytu ocasatých obojživelníků. Ve svém vyjádření k našim připomínkám účelově tvrdí, že výskyt ocasatých obojživelníků nebyl prokázán a zpochybňuje i samotný výskyt tůní. Jak svá tvrzení podložil, nám není známo, jelikož to krajský úřad neuvádí a v hodnocení se nic o výzkumu výskytu ocasatých obojživelníků nepíše,“ stojí v odvolání spolku se sídlem v Ústí nad Orlicí.

Oblíbenou cyklostezku u Tiché Orlice čeká dostavba, po trati nakonec nepovede

Spolek si za svým tvrzením o existenci periodických i stálých tůní stojí. „Členové našeho spolku se v daném území pohybují několik desítek let a mají dostatečnou odbornost, aby tento faktor posoudili,“ napsal spolek. Ochráncům přírody se také nelíbí, že trasa cyklostezky má být poblíž Tiché Orlice vedena přes měkký luh. Ochránci tvrdí, že krajský úřad nijak nereagoval na jejich připomínku, že v územním plánu obce je tato přírodní plocha v územním plánu vedena jako sečená louka, přičemž jde o celoročně podmáčené území. Jedna z tůní má být stavbou částečně zavezena.

Najatý znalec, který biologický průzkum prováděl, se proti odvolání už ohradil a odvolání označil za záměrně zkreslené a zavádějící. Na stranu ekologů se nepostavilo ani ministerstvo životního prostředí, jehož úředníci odvolání posuzovali.

„Ministerstvo životního prostředí vydalo rozhodnutí o dovolání 10. 6. 2024, napadené rozhodnutí bylo potvrzeno a odvolání zamítnuto. Rozhodnutí nabylo právní moci 11. června 2024,“ uvedla tisková mluvčí ministerstva Veronika Krejčí k výjimce, která v sobě zahrnuje řadu podmínek, bez nichž nelze stavbu realizovat.

Spolek kvůli výskytu chráněného obojživelníka před rozhodnutím ministerstva dal ještě podnět k Inspekci životního prostředí. „Nechali jsme si zhotovit biologický průzkum, který zhodnotil, co tam žije za živočichy a roste za rostliny. Průzkum potvrdil, že tam obojživelníci migrují, ale neusazují se tam. Spolek tvrdí pravý opak. Pro nás je to další řízení, přičemž ve stavebním řízení jsme ještě neudělali žádný krok dopředu,“ řekl manažer svazku obcí Region Orlicko–Třebovsko Karel Švercl.

Piloty za 15 milionů by stezku prodražily

Svazek obcí si před lety nechal zhotovit vyhledávací studii, která určila nejvhodnější variantu vedení cyklostezky.

Poslední úsek cyklostezky má začít u železničního přejezdu U Jána, povede podél trati k táboru Řadov, kde se přes Tichou Orlici počítá s výstavbou lávky a dovedením stezky k železničnímu podjezdu. Odtud má cyklostezka ve směru na Ústí pokračovat ve stávající stopě.

Oblíbené občerstvení se dostalo i do Hejlíkovy Gastromapy. Letos už neotevře

Spolek navrhuje vést cyklostezku u tůní místo náspu na pilotech, což by stavbu s náklady kolem 15 milionů prodražilo na dvojnásobek. Další varianta předložená ochranáři navrhuje lužní porost obejít, podle krajského stanoviska to však není možné. Cyklostezka by totiž musela zůstat na opačné straně železniční tratě, kde jsou zemědělsky obdělávané pozemky řazené do I. třídy ochrany. To jsou však podle ochránců i některé pozemky na odvrácené straně. Ty jsou ovšem zemědělsky neobdělávané a zarůstají. Jinou trasu podél koridoru kvůli technologickým důvodům odmítla zase Správa železnic.

Svazek obcí se chce s ochranáři v nejbližší době setkat, zatím osobní setkání doteď odmítali.

„Domlouvali jsme se, že bychom se všichni sešli na radnici i s projektantem, aby se to někam posunulo. Některé jejich připomínky nejsou od věci. Nikdo nechce obojživelníkům, kteří by mohli cyklostezku přelézat, ubližovat. Snad jednání naživo pomůže situaci odblokovat,“ řekl starosta Brandýsa nad Orlicí Roman Buchtel, který už jednal s krajskými silničáři, aby alespoň nebezpečný úsek silnice nahrazující dočasně poslední část cyklostezky označili vodorovným značením s piktogramy cyklisty.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz