Startuje odkládaná stavba vedení vysokého napětí z Poličky do Svitav

  14:04
Už jsou to tři roky, kdy na Poličsku padla jedna z hlavních bariér rozvoje průmyslu spojená s nedostatkem proudu. Sloupy velmi vysokého napětí teď ČEZ dovede až do Svitav, čímž se propojí dvě významné transformovny. Dodávky elektřiny tak budou ještě stabilnější.

Není to ještě tak dlouho, co ČEZ v Poličce a okolí majitelům nových domků povoloval hlavní jistič jen do 32 ampérů. Nestabilní dodávky elektřiny a nespočet zamítnutých žádostí o navýšení výkonu hlásil i průmysl. Tíživou energetickou situaci v roce 2019 vyřešila 28 kilometrů dlouhá trasa velmi vysokého napětí z Hlinska.

Polostátní energetická společnost ČEZ teď pokračuje s plánem posílení spolehlivosti dodávek elektrické energie v jižní části východočeského regionu. Po dovedení dvojité linky velmi vysokého napětí z transformovny Mírovka do Hlinska a následně do Poličky energetikům zbývá postavit 88 stožárů s vedením 2 x 110 kilovoltů (kV) do Svitav tak, aby síť zokruhovali s transformovnou Krasíkov a vytvořili mimo jiné spolehlivé záložní napájení pro Poličsko.

„Po zprovoznění celého úseku Hlinsko – Svitavy nové vedení poslouží jako napájecí část 400 kV rozvoden Mírovka a Krasíkov. Propojíme tím dvě důležité oblasti. Zlepšíme tím spolehlivost a stabilitu dodávek elektrické energie i v celé oblasti kopírující trasu,“ řekl už dříve manažer technologických staveb ČEZ Distribuce Petr Romaniuk.

Investice za zhruba 230 milionů korun začala minulý týden. „Předpokládáme, že výkopové práce zahájíme na přelomu roku 2022/2023. Zhotovitel již obdržel hmotnou dodávku – stožáry, a zahájil přípravu – montáž stožárů,“ uvedla mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková.

ČEZ záměr výstavby odsouhlasil již v roce 2008. V prosinci 2013 byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí, ovšem kvůli komplikacím s věcnými břemeny na pozemcích s neexistujícími majiteli musel být proces později přerušen. Územní rozhodnutí tak nákladná stavba získala až v roce 2018, kdy měla být podle původního plánu dokončena.

Vedení protne šest katastrů

ČEZ pozdrželo i přeprojektování několika sloupů u Pomezí, kde ministerstvo obrany se zpožděním upozornilo, že v cestě novým sloupům stojí armádní radar, respektive jeho ochranné pásmo.

„U Pomezí, kde by výška vedení bránila bezproblémovému fungování armádních radarů umístěných na kótě 619, musel projektant navrhnout atypické nižší sloupy z důvodu vyzařovacího úhlu radaru. To, co normálně dáváme do výšky, musíme dát do šířky. Věcná břemena pro tyto sloupy jsou výrazně větší,“ řekl Petr Romaniuk s tím, že průměrná výška ostatních stožárů se v závislosti na terénu bude pohybovat okolo 30 metrů.

Vedení bude dlouhé téměř 20 kilometrů, protne šest katastrů obcí a bude víceméně kopírovat silnici I/34. Energetici mají montáž vedení zkoordinovanou i se stavbou obchvatu Svitav, nad kterým dráty ve Svitavách-Lánech povedou.

Finanční náklady spojené s kompletním vedením se zhruba 450 sloupy mezi Mírovkou, Hlinskem, Poličkou a Svitavami se mezi lety 2007 až 2024 šplhají na více než miliardu korun.