Do prvních tříd míří silný ročník, některé školy musejí část dětí odmítnout

  11:28
Základní školy se opět připravují na zápisy dětí do prvních tříd. Uskuteční se v dubnu, o přesném datu rozhodují jednotliví ředitelé. A už dopředu je jasné, že letos nastoupí silný ročník, takže se všechny děti nemusejí dostat do škol, na něž se hlásí. Hlavně pokud chtějí jinam, než kam spádově patří.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Petr LundákMAFRA

Na zápis se mezi jinými chystá třeba i šestiletá Nikola z Olomouce. „Těším se hlavně na to, že se ve škole naučím číst a psát, abych si mohla už cokoliv přečíst,“ říká dívenka, s níž rodiče půjdou na zápis do ZŠ Demlova, do které spádově patří.

Škola podle svých internetových stránek hodlá přijmout až 75 prvňáčků, stejně jako v minulých letech otevře tři první třídy. Rodiče Nikoly tak nepředpokládají, že by jejich dcera byla z důvodu nedostatečné kapacity nepřijata.

Podle mluvčí olomoucké radnice Radky Štědré jsou děti ze spádových oblastí do škol v krajském městě přijaty vždy. Ne všechny děti se ale dostanou do té vzdělávací instituce, kterou jim rodiče vybrali.

„V posledních letech totiž zaznamenáváme větší převis žádostí o přijetí do základních škol v centru a blízkém okolí,“ nastínila Štědrá. Týká se to například ZŠ Hálkova. K zápisu tam pravidelně chodí více dětí, než jich zde mohou do prvních tříd vzít.

„Každoročně máme zhruba o třicet dětí více a z kapacitních důvodů je nemůžeme přijmout. Letos ten převis očekávám ještě vyšší, protože dětí ze spádových oblastí je zhruba ještě o dvanáct víc než vloni,“ uvedla ředitelka Anna Zlámalová.

Škola plánuje přijmout 52 prvňáčků, otevře dvě třídy. „Hlavním kritériem je samozřejmě spádovost, druhým sourozenec ve škole a poté se zbývající místa losují,“ předestřela ředitelka.

Kolik přijde ukrajinských dětí není jasné

Škola pro budoucí žáky nabídne den otevřených dveří nazvaný Školička nanečisto. Pro děti si pedagogové připraví program ve třídách, rodiče seznámí ředitelka se školou a budou si moci budovu i prohlédnout. Zájem je velký.

„Akce se bude konat příští týden, ale už teď máme přihlášených 70 dětí,“ přiblížila Zlámalová.

Jiná situace panuje na sousední ZŠ Zeyerova. Ta je připravená přijmout všechny uchazeče.

„Spádově k nám patří asi 100 dětí, ne všechny k nám ale půjdou. Pro nadcházející školní rok můžeme otevřít tři první třídy a přijmout i děti, které k nám spádově nepatří. Pokud bude zájem menší, otevřeme třídy dvě,“ konstatovala ředitelka Vladimíra Švecová.

V Olomouci by letos mělo přijít k zápisu do první třídy 1 100 dětí. Dostavit se musí každé dítě, které dovrší k 31. srpnu věk šesti let. Pro nadcházející školní rok jsou to tedy ty, které jsou narozené v období od 1. září 2016 do 31. srpna 2017.

Zápisy se týkají i ukrajinských dětí. O kolik půjde, se přitom přesně neví. Například v krajském městě by jich podle odboru školství mělo být zhruba 80 až 90.

O odklad žádá zhruba pětina rodičů

Kolik prvňáčků nakonec celkově v Olomouckém kraji v září do prvních tříd nastoupí, bude ministerstvo školství vědět až v létě.

„Odhady počtu nastupujících žáků má ministerstvo standardně k dispozici během srpna. Reálná čísla pak vyplynou ze statistického šetření, které se pravidelně uskutečňuje na konci září,“ uvedla mluvčí resortu Aneta Lednová.

Stejně jako v minulých letech přinese pravděpodobně kolem pětiny rodičů žádost o odklad povinné školní docházky. Současně se ale obdobné množství k zápisu chystá podruhé, neboť nenastoupily loni.

O odklad nicméně žádá stále více rodičů. Před několika lety bylo kvůli tomu rozhodnuto o posunutí termínu zápisů – zatímco dnes je to duben, dříve to byl přelom ledna a února. Pár měsíců navíc mělo rodičům i pedagogům pomoci rozhodnout, zda je dítě na nástup do školy dost zralé.

Podle zástupkyně ředitele pro první stupeň na olomoucké ZŠ Stupkova Jany Procházkové je většina předškoláků do školy připravená dobře.

„Přibývá ale dětí nastupujících s vážnějšími řečovými vadami, které jim komplikují vzdělávání. Některé mají také problém s udržením pozornosti. To může souviset s tím, že tráví stále víc času u tabletu, chytrého telefonu či televize,“ shrnula Procházková.

„Rodiče by se proto měli zaměřit na aktivity, jako je například stavění ze stavebnic, skládání puzzlí, kreslení nebo předčítání z dětských knih,“ dodala.

Mezi hlavními kritérii zůstává spádovost

Rodiče, kteří chtějí požádat o odsunutí školní docházky o rok, musejí k žádosti přiložit posudek z pedagogicko-psychologické poradny a potvrzení od lékaře či psychologa. Měli by to stihnout už v době zápisu, nechat vyšetřit dítě v poradně ale mohou i později. V takovém případě by u zápisu měli alespoň říct, že o odkladu uvažují.

V loňském roce nastoupilo v kraji do běžných prvních tříd 6 583 dětí a 192 do speciálních, v roce 2021 začalo povinnou školní docházku 5 994 dětí v běžných třídách a 181 ve speciálních. Podle ministerstva je kapacita škol v regionu zatím stále dostatečná.

Zápisy do prvních tříd se mohou konat kdykoliv mezi 1. a 30. dubnem. Jedním z hlavních kritérií pro přijetí stále zůstává spádovost bydliště ke konkrétní škole.

„Každá základní škola si pro svůj zápis vyčlení v daném termínu jeden až dva dny v první polovině měsíce. Termíny zápisů jsou zveřejňovány na internetových stránkách města, ale je vhodné, aby rodiče sledovali hlavně weby jednotlivých škol, kde jsou kromě termínů také informace k přijímání přihlášek a průběhu zápisů,“ radí lidem z Olomouce mluvčí Štědrá.