Stavbu nechtěné papírny v Zábřehu má zarazit územní plán, firma hrozí soudy

  12:26
Zábřežská radnice nepolevuje v tažení proti firmě Wanemi, která nedávno získala pro svůj projekt papírny ve městě od šumperského stavebního úřadu klíčové územní rozhodnutí a po dlouhých letech se navzdory odporu místních lidí významně přiblížila stavbě. Město teď chce vsadit na změnu územního plánu.

Spory kolem stavby papírny v Zábřehu vedly až k referendu, uskutečnila se také protestní demonstrace zhruba čtyř stovek lidí (na snímku). | foto: Luděk Peřina, MAFRA

Zábřeh chce do územního plánu dostat klauzuli, podle které se v katastru města se nesmí stavět žádný velký energetický zdroj. Wanemi přitom vedle papírny počítá i s elektrárnou na biomasu. Společnost tak proti navrhované úpravě protestuje a napadla ji na kraji.

„Z procesu připravované změny územního plánu čiší účelovost. Jde o další z kroků města, jejichž cílem je zmařit naši investici,“ sdělil jednatel firmy Wanemi Aleš Žák.

Wanemi podalo ke krajskému úřadu námitku pro podjatost proti městu jako pořizovateli územního plánu a městskému úřadu. Irena Hendrychová z krajského úřadu potvrdila, že námitku obdrželi.

„Je to nová věc, kterou budeme prověřovat. Jedná se o vůbec první případ v historii Olomouckého kraje, kdy někdo napadá podjatost samosprávy, která územní plán pořizuje,“ sdělila Hendrychová. Pokud kraj uzná, že zábřežský úřad je podjatý, bude změnu územního plánu řešit jiná kompetentní instituce.

Zábřežský starosta z takového postupu radost nemá. „V každém případě to může znamenat, že se oddálí schvalovací proces. Je to nepříjemné, protože změna územního plánu je širší a kromě zákazu výstavby energetického zdroje jsou tam i další úpravy v jiných oblastech, které jsou důležité pro život města,“ uvádí John.

Starosta: Není to cílené proti Wanemi, jde nám o čistý vzduch

Účelovost jednání města v kauze Wanemi starosta popírá. „Snahou je chránit životní prostředí a zabránit tomu, aby tady vyrostly významné zdroje znečištění ovzduší,“ tvrdí John. Legislativa chránící životní prostředí je podle něj velmi benevolentní.

„My tou změnou říkáme, že chceme ve městě čistý vzduch. Není to nic proti Wanemi,“ uvádí.

S tím ale Wanemi nesouhlasí. „Takové vysvětlení rozhodně nemůže obstát. Nevím o tom, že by někdo jiný chtěl v Zábřehu stavět takový energetický zdroj jako my,“ namítá jednatel firmy Žák.

Wanemi nyní svou námitkou na podjatost použila stejnou zbraň jako před časem město. Vedení Zábřehu totiž napadlo na krajském úřadu proces územního řízení, když označilo vlastní stavební úřad za podjatý. Stalo se tak ve chvíli, kdy mělo padnout rozhodnutí ve prospěch papírny.

Starosta Zábřehu John tehdy argumentoval, že má ve vztahu ke stavebnímu úřadu rozsáhlé pravomoci, přičemž město je hlavním odpůrcem projektu. Kraj mu dal za pravdu a stížnosti vyhověl. Spis tak dostal na starost loni na podzim stavební úřad v Šumperku, který v lednu rozhodl o vydání územního rozhodnutí pro Wanemi, jež je klíčovým dokumentem pro stavební povolení.

Zábřežská radnice na to nyní reagovala tím, že napadla závazná stanoviska na úseku životního prostředí a hygieny, která tak musí prověřit ministerstva životního prostředí a zdravotnictví.

Firma je připravená bránit se u soudu

Šumperský stavební úřad nyní musí počkat, zda po prověření námitek města nabude územní rozhodnutí právní moci a jak dopadne jednání o změně územního plánu.

„Pokud dojde ke schválení navrhované změny, budeme znovu dokumentaci prověřovat. Zatímco projekt je v souladu se současnou podobou územního plánu, s novou by už nebyl. Potom by stavebnímu úřadu nezbývalo nic jiného než žádost o územní rozhodnutí zamítnout,“ uvádí šéf stavebního úřadu Luděk Felkl.

Wanemi je v takovém případě připravena dát vše k soudu. „Nechci předjímat, ale pokud tato situace nastane, nemáme už jinou možnost než se bránit u soudu,“ řekl Žák.

Firma chce od roku 2006 v průmyslové zóně vybudovat za 6,5 miliardy papírnu na výrobu lepenkových kartonů ze sběrového papíru a energetický zdroj na spalování biomasy. Tehdejší zastupitelstvo s projektem souhlasilo, pod novým vedením a po vlně protestů obyvatel ale radnice otočila. Právní bitvy trvají od roku 2010 prakticky nepřetržitě. Přes jedenáct milionů, které firma zaplatila za pozemky, leží na zvláštním účtu města.