Obec v boji proti lomu porazila báňský úřad, těžil se tu kámen pro D1

  16:18
Až u veřejného ochránce práv našla obec Veselíčko na Přerovsku zastání v boji proti obnovené těžbě v místním kamenolomu. Úřad ombudsmana ve svém stanovisku ke stížnosti obce potvrdil závažná pochybení ze strany báňské správy, na která upozornil už na jaře. Český báňský úřad některé chyby uznal a slíbil nápravu.

Kamenolom u Veselíčka na Přerovsku. Ves chce do budoucna zabránit jakýmkoliv pokusům o obnovení a rozšíření těžby. | foto: Tomáš Frait, MF DNES

Starosta Veselíčka Tomáš Šulák závěry ombudsmana přivítal. „Je to pro nás signál, že až bude napříště báňský úřad povolovat další těžbu u nás nebo kdekoliv jinde, musí s námi i dalšími obcemi počítat,“ řekl.

V lomu Veselíčko se poslední dva roky těžil a drtil kámen pro stavbu dálnice D1 mezi Lipníkem nad Bečvou a Přerovem.

Místní obyvatelé chtěli těžbě zabránit peticí, obec zase účastí v povolovacích řízeních. Kamenolom se totiž nachází 150 metrů vzdušnou čarou od obce a necelých 100 metrů od chatové oblasti.

Lidé se báli nejen hluku a otřesů, ale hlavně o zdroje podzemní vody. Všechny protesty byly marné, proto se starosta obrátil na Kancelář veřejného ochránce práv.

Ta už v průběžné zprávě z šetření případu poukázala na to, že báňský úřad měl po těžařích vyžadovat posudek vlivu na životní prostředí (tzv. EIA), jak chtěla obec, a také na to, že Veselíčtí měli právo dostat informace o aktuálním stavu finančních rezerv na budoucí sanace a rekultivace lomu.

„Na podstatných závěrech svého šetření i po seznámení se stanoviskem báňské správy setrvávám,“ uvedl nedávno v závěrečném stanovisku zástupce ombudsmanky Anny Šabatové Stanislav Křeček, který má oblast hornictví na starosti.

Ohledně finančních rezerv na navrácení lomu do původní podoby báňský úřad svou chybu uznal.

„Původně jsme se drželi přísně a striktně daňového řádu a nechtěli jsme zveřejnit aktuální výši finančních prostředků na sanace a rekultivace. Ombudsman dal za pravdu obci, proto předseda příslušného obvodního báňského úřadu starostu seznámil s aktuální výší vytvořených finančních prostředků,“ sdělil mluvčí ČBÚ Bohuslav Machek.

Jak dodal, v budoucnu už takto budou k podobným žádostem starostů přistupovat všechny obvodní báňské úřady.

V názoru na nutnost posudku EIA se však báňská správa s ombudsmanem nadále rozchází.

„Pokud těžař oznámil obci, že chce po přerušení činnosti v lomu vytěžit v konkrétním roce sto tisíc tun kamene, jedná se podle mého přesvědčení o takovou činnost, jež aktivní konání státní správy vyžaduje a právní úprava k tomu prostor dává,“ napsal Křeček ve svém stanovisku.

Báňský úřad se ale neplánuje řídit tímto doporučením. „Vždy záleží na charakteru a rozsahu žádosti. Posuzuje se to případ od případu. Obecně lze říci, že pokud nebude záměr dosahovat sto tisíc tun ročně, není důvod EIA vyžadovat,“ podotkl mluvčí ČBÚ.

Veselíčko už báňský úřad zažalovalo

Podle senátorky Jitky Seitlové, která se ohledně lomu u Veselíčka na úřad ombudsmana také obrátila, může nyní obec podat na báňskou správu správní žalobu a žádat náhradu škody.

„Po více než roce obnovené a intenzivní těžby s negativními vlivy na okolí bude ale zpětně obtížné prokazovat a vyčíslit její důsledky. Původní stav již nelze vrátit,“ poznamenala senátorka.

Vedení Veselíčka už jednu žalobu na báňský úřad podalo, další budou zřejmě následovat.

„Úřad už jsme zažalovali pro jeho nečinnost kolem našich podnětů ohledně plánu rekultivace lomu. Dosud jsme už z principu využili všech prostředků a nenechali se odradit, proto podáme i správní žalobu a žádost o náhradu škody,“ popsal starosta Šulák.

Lom u Veselíčka provozuje společnost Kamenolomy ČR. Svou žádost o obnovu těžby podložila dosud platným povolením z 80. let minulého století.

Firma Skanska, která v kamenolomu kámen těží, odtud loni odvezla na stavbu dálnice 170 tisíc tun kameniva. Po zimní pauze rozjela další těžbu od letošního března.

Do konce srpna měla v plánu vytěžit asi 80 tisíc tun kamene. Dálnice D1 z Lipníku nad Bečvou do Přerova je téměř hotová, letos v prosinci bude zprovozněna.