Velké Kraši chybí v kase milion, z počítače bývalé starostky zmizela data

  12:08,  aktualizováno  4. září 14:06
Schodek přesahující milionovou částku odhalil audit hospodaření Velké Kraše na Jesenicku. Věc už vyšetřuje policie, která má na stole i trestní oznámení na bývalou starostku, z jejíhož počítače navíc zmizela data za čtyři roky.
Ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Benák, iDNES.cz

Milionová díra v obecní kase vznikla v době, kdy v čele Velké Kraše stála Vlasta Kočí (Pro Velkou Kraš společně). Starostka v loňských volbách svůj post těsně obhájila. V únoru však rezignovala ze zdravotních důvodů a odešla i ze zastupitelstva.

Ve funkci ji vystřídal místostarosta a spolustraník Zdeněk Zátopek. Vedení obce pak nechalo kvůli podezření na nesrovnalosti v hospodaření zpracovat audit, jenž nedostatky potvrdil.

„Když jsem nastoupil po volbách do funkce místostarosty, lidé se na mě obraceli s podezřením, že ne všechno v ekonomice obce probíhalo, jak by mělo. Musím říct, že výsledky auditu nás velice nemile překvapily. Obci podle posledních zjištění vznikla ekonomická ztráta ve výši 1,2 milionu korun. Nic takového jsem nečekal,“ sdělil současný starosta Zátopek, který už výsledky auditu předal policii.

„Problémy se objevovaly již mnohem dříve. Upozorňoval na ně můj předchůdce ve funkci místostarosty, ale bezvýsledně. Vše naplno propuklo po loňských komunálních volbách, kdy opozice v prosinci na základě podezření na machinace v obecní kase v minulém volebním období na starostku podala trestní oznámení,“ popsal Zátopek.

Současně uvedl, že v lednu, krátce před rezignací starostky, po přeinstalování operačního systému zmizela záhadně z jejího počítače data z období let 2014 až 2018 a auditorské firmě se je nepodařilo dohledat.

„Protokol o výměně nebyl sepsán a starý harddisk zmizel. Ani technik, ani starostka nebyli schopni říct, kam se data s údaji za několik roků poděla,“ řekl starosta. „Proč se tak stalo a zda byla data odstraněna vědomě, či nevědomě, budou řešit orgány činné v trestním řízení,“ shrnul.

Z počítače jsem nic nevymazala, brání se bývalá starostka

Bývalá starostka, která je už delší dobu terčem kritiky, se proti nařčení ohrazuje a jakoukoli vinu odmítá.

„Vše je vykonstruované. Z počítače jsem nic nevymazala ani jsem k ničemu takovému nedala příkaz. Je to jenom snaha mě dehonestovat,“ řekla MF DNES Vlasta Kočí.

Z auditní zprávy, jejíž částečné výsledky obec zveřejnila na svém webu, vyplývá, že kontroloři prověřovali investice Velké Kraše, ztrátovou hospodářskou činnost obecní prodejny Květinka ve Vidnavě a obecní zahrádky či nakládání s obecním majetkem. Zaměřili se také na dotace a provoz motorových vozidel radnice.

Auditoři zjistili, že u řady dodávek prací a služeb chyběly smlouvy, objednávky nebo soupisy provedených prací, předávací protokoly i podpisy odpovědných lidí.

„Na základě předložených dokladů konstatujeme, že dodání některých materiálů, služeb, zboží, stavebních prací a oprav proběhlo s tím, že tyto dodávky nebyly řádně předány,“ píší ve výsledné zprávě auditoři.

Nedostatky v evidenci i údajné podezřelé prodeje

Obec také dostala statisícové pokuty za nedodržení termínu zateplení školky nebo za odběr pitné vody nad stanovený limit.

Kontroloři odhalili nedostatky také ve vykazování nákladů za služební cesty, nevedly se knihy jízd a nedostatečná byla rovněž evidence darů nebo nákladů na občerstvení.

Dokument upozornil i na údajně podezřelé prodeje několika nemovitostí. Podle auditorů za ně obec požadovala nižší částky, než byly ceny v místě obvyklé, aniž to řádně zdůvodnila.

„Práce vedení obce nebyla vykonávána s péčí řádného hospodáře. Vše je potřeba napravit, tyto věci se už nesmí opakovat,“ prohlásil Zátopek.

„Paní Vlasta Kočí byla starostkou od roku 2006 a předtím deset let účetní v obci, takže nic z toho, co řešíme, se nemohlo stát z neznalosti věcí,“ dodal.

Dodatečné vyjádření

MF DNES při přípravě článku kontaktovala bývalou starostku Velké Kraše Vlastu Kočí s žádostí o stanovisko, ta se ovšem kromě krátkého odmítnutí jakéhokoliv pochybení uvedeného v článku nechtěla více vyjadřovat. O tři týdny později pak zaslala reakci na článek (redakčně kráceno):

„Neustále je interpretováno, že vznikl schodek v obecní kase přesahující milionovou částku: celkové příjmy na rok 2018 byly ve výši 17.745.544,- Kč, výdaje ve výši 14.385.116,- Kč, financování ve výši 710.610 Kč (splátky úvěrů), převod finančních prostředků do následujícího roku ve výši 2.675.101,- Kč. Pokud bychom poslední údaj převedli do řeči laiků, obec hospodařila s kladným výsledkem přesahující 2,5 milionů korun, není tedy pravdou, že by „v kase chyběl milion“.

Dne 3. dubna 2019 byl proveden přezkum hospodaření za rok 2018 Krajským úřadem Olomouckého kraje s výsledkem: při přezkoumání hospodaření obce nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Dále chci uvést, že nebyla dána upozornění na případná rizika (§ 10 odstavec 4 písmene a) zákona č. 420/2004 Sb.).

Zaměstnanci Odboru kontroly Olomouckého kraje jsou dle mého názoru na vysoké odborné úrovni a nestranní a bezpochyby jsou schopni případné záměrné zneužívání finančních prostředků odhalit.

Velice těžce snáším situaci, ve které se nacházím. Zmanipulovaná obvinění ublížila nejen mně, ale poškodila dobré jméno celé mé rodiny. Trestní oznámení, které na mě bylo podané začátkem roku 2019, se nezakládá na pravdivých skutečnostech. V současné době čekám na výsledek, na základě kterého budu se svými právními zástupci zvažovat další kroky pro očištění mého dobrého jména.“