Olomoučtí vědci mohou díky novému přístroji simulovat stárnutí obrazů

  15:30
Neobvyklou technikou nově disponují vědci z olomoucké přírodovědecké fakulty. Nedávno získali přístroj, díky kterému mohou například nasimulovat stárnutí obrazů a přesněji popsat současné i původní složení barevných vrstev na stovky let starých malbách.

Přístroj, díky kterému mohou olomoučtí vědci například nasimulovat stárnutí obrazů a přesněji popsat současné i původní složení barevných vrstev na stovky let starých malbách. | foto: Šárka Chovancová

Nový přístroj umožňuje olomouckým vědcům provádět umělé staření vzorků.

„Na objekt, který je do něj vložen, vyzařuje světlo o definovaném výkonu a spektrálních vlastnostech simulující sluneční záření, kromě toho se v komoře nastavuje i teplota a vlhkost. Tyto parametry jsou v průběhu staření přístrojem udržovány, případně měněny podle zvoleného programu,“ popsal Petr Bednář z katedry analytické chemie.

Katedra přístroj pořídila zejména pro projekt Arteca zaměřený na studium pigmentů a pojiv ve starých malbách. Stovky let staré obrazy totiž i navzdory pečlivému uložení v galerii či depozitáři stárnou a látky obsažené v barvách, které použil umělec při jejich tvorbě, se postupně přeměňují.

„Snažíme se zjistit, jaké procesy během staletí probíhaly při jejich stárnutí. Pomocí přístroje budeme schopni vystopovat látky obsažené v původních malbách,“ nastínil Bednář.

Přístroj lze využít i při studiu dlouhodobého působení intenzivního záření, teploty a vlhkosti na rostlinný materiál. Umožňuje také popis stárnutí technologicky významných organických materiálů, plastů, anorganických materiálů či tkanin.

„V automobilovém průmyslu lze tuto technologii využít při sledování změn laku karoserie, který je vystaven dlouhodobému působení slunce,“ popsal Bednář.

„U těchto materiálů je tedy možno zhodnotit, zda jsou stabilní a vhodné k dlouhodobému použití, nebo zda po krátké době dochází k nežádoucím změnám jeho vlastností,“ dodal.

Autor: