iDNES.cz

Řeky jsou téměř bez vody a usychají lesy, počasí navíc nahrává i kůrovci

  11:32
Ryby a obojživelníci v ohrožení, lidé si leckde musejí odpustit zalévání zahrádek vodou z řek, zákaz platí například pro celé Prostějovsko. Sucho v Olomouckém kraji totiž pokračuje a úřady vydávají ochranná opatření. Radost ze současné situace nemají lesníci, hrozí třetí rojení kůrovce.

Arcibiskupské lesy a statky Olomouc na konci července vyhodnocovaly zdraví stromů. Lesníci se z výšky podívali na lesy na Mohelnicku, Jesenicku a v Rychlebských horách. Po téměř tříhodinovém letu nepřinesli dobré zprávy. Sucho se podepsalo hlavně na smrčinách.

Stav nezlepšil ani uplynulý deštivý víkend, další slibovaný déšť by však mohl riziko třetího rojení kůrovce snížit.

„Dostatek vody a nižší teploty, než panovaly doposud, by snížily riziko třetího rojení kůrovce a zároveň by prospěly vyprahlým stromům,“ uvedla mluvčí Arcibiskupských lesů Dagmar Obšilová.

„Deficit vody je velký a bude potřeba více deštivých dní s mírnými srážkami bez průtrží, aby se voda stihla vsáknout. Nárazově horké dny nevadí, avšak dlouhodobé sucho a nárazové srážky jsou nepříznivé,“ dodala.

Pokud by vysoké teploty a nedostatek srážek v následujících týdnech opět převládaly, mohly by ovlivnit také podzimní výsadbu.

„Pro mladé sazenice představují horka a dlouhodobé sucho velké riziko. Mohou pak slábnout, snižovat přírůsty a v nejhorších případech i usychat,“ varovala Obšilová.

Z dešťů se do řek dostane jen minimum vody

Víkendové deště nezměnily ani stav průtoků v řekách, které v červenci nedosahovaly ani třetiny průměru.

„Tyto deště přinesly pouze krátkodobé zvýšení hladin vodních toků. V oblasti Jeseníků a podhůří Jeseníků, kde v neděli napadlo mezi 20 a 40 milimetry srážek, se průtoky pohybují stále na podnormálních hodnotách, což znamená, že ani nedorovnaly hladiny na průměrné průtoky,“ konstatoval mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Voda z dešťů se kvůli vysokým teplotám v tocích neudrží. „Jednou z hlavních příčin tohoto stavu je jev, který se nazývá evapotranspirace. I když se nám zdá, že relativně prší a v řekách by měl být dostatek vody, není tomu tak,“ podotkl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

„Jednoduše, co spadne v podobě srážek, se velmi rychle odpaří. Co se neodpaří, spotřebují rostliny. Do řek se dostává velmi malé množství vody. Další navíc zachytává nenasycený půdní profil,“ vysvětlil.

Některé toky, jako Třebůvka v Lošticích nebo Romže ve Stražisku, tak stále zůstávají na třetině průměrných srpnových hodnot. Moravou v Raškově teče 42 procent, Desnou v Šumperku 70 procent a Oskavou v Uničově 50 procent.

Situace podle odborníků silně ohrožuje vodní živočichy. Kvůli přerušenému průtoku mohou zůstat uvězněni v tůňkách. S rostoucím teplem navíc klesá rozpustnost kyslíku ve vodě a naopak se zvyšuje jeho spotřeba rybami či obojživelníky.

Byly vyhlášeny další zákazy

Z tohoto důvodu olomoucký magistrát zakázal do konce září na území obcí Bohuňovice, Bělkovice-Lašťany a Dolany odebírat povrchovou vodu z Trusovického a Dolanského potoka k zalévání zahrad, sportovišť, napouštění bazénů či umývání automobilů.

„Záchranné transfery ryb nelze za těchto klimatických podmínek podniknout,“ upozornila vedoucí oddělení vodního hospodářství magistrátu Hana Zvoníčková. Přemístění vodních živočichů by bylo náročné například z toho důvodu, že je kvůli suchu obtížné najít náhradní lokality k jejich přemístění.

Koncem července kvůli suchu vydala také radnice ve Šternberku ve městě a více než dvou desítkách okolních obcí zákaz nakládání s povrchovými vodami, a to například na zalévání zahrad, napájení dobytka, napouštění bazénů či kropení sportovišť.

Podle vedoucí odboru životního prostředí Jarmily Martinátové zatím nic nenasvědčuje tomu, že by měli odběr opět povolit.

„Hladiny vod se musejí držet alespoň čtrnáct dnů nad ukazateli sucha. V případě Bystřice ještě déle, aby bylo zřejmé, že bude zaručen odběr pro veřejnou potřebu. Nedokážu nyní říci, jak dlouho bude zákaz odběru trvat, nicméně nyní nic nenasvědčuje tomu, že bychom ho měli povolit,“ informovala Martinátová.

Zákaz platí na Olomoucku i v Hněvotíně, na Prostějovsku pak prozatím do poloviny záři dokonce všude.

„Důvodem je výrazně nízký průtok povrchových vod ve vodních tocích, který se dle obdržených údajů Povodí Moravy pohybuje na hranici sucha již několik dní,“ konstatovala vedoucí oddělení ochrany životního prostředí Hana Holinková ve vyhlášce.

Krajská komise zatím opatření nevydala

V té se dále argumentuje předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu, z níž vyplývá, že území Prostějovska v několika následujících dnech nemají zasáhnout výraznější srážky a že má přetrvávat teplé počasí.

„V případě, že odpadnou důvody mimořádného opatření, bude toto zakazující opatření zrušeno,“ doplnila Holinková.

Aktuální problém řeší i Komise pro zvládání sucha a nedostatku vod na území Olomouckého kraje. V kraji působí zhruba rok a na situaci dohlíží.

„Už jsme několikrát zvažovali vydání opatření, ale nakonec jsme díky příznivé předpovědi počasí nemuseli akutně zasáhnout,“ oznámil minulý týden člen komise a krajský radní pro oblast životního prostředí, odpadů a zemědělství Martin Šmída.

V případě nepříznivé situace může komise omezit nebo zakázat nakládání s povrchovými vodami nebo omezit či zakázat užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu.

„Nyní budeme také zpracovávat Plán pro zvládání sucha a nedostatku vody, čímž získáme další strategický podklad k rozhodování,“ vysvětlil Šmída.

Podle portálu Intersucho.cz dosahuje sucho ve všech okresech kraje výjimečných až extrémních hodnot, což jsou dva nejvyšší stupně. Situace se mírně zlepšila v povrchové vrstvě půdy, v hlubších vrstvách však změna nenastala. Aktuální návrat vysokých teplot situaci dál zhoršuje.

zpět na článek