Olomoucký kraj podpoří miliony korun sázení zeleně i studánky

  15:12
Výsadba zeleně, obnova studánek a pramenů, naučné stezky, aktivity ekologických organizací nebo osvětové akce pro veřejnost. Mezi takové projekty letos hejtmanství rozdělilo více než pět milionů korun v rámci dotačního programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství.

Cílem opatření Loučné je zpomalit vodu v řece Desné stékající z jesenických svahů. | foto: Luděk Peřina, MAFRA

Peníze mimo jiné umožní budovat přírodě blízká opatření pro ochranu před povodněmi i suchem.

Jedním z projektů, který získal finanční podporu, je například plán na zadržování vody v krajině a protipovodňová opatření v Loučné nad Desnou na Šumpersku.

Tam se místo stavby vodní nádrže rozhodli jít cestou bližší přírodě. Úpravy, na kterých společně s obcí pracuje spolek Živá voda, by měly všechna nebezpečí související nejen s povodněmi, ale i se suchem a nedostatkem vody, významně snížit.

„Navrhujeme mnoho opatření v celých plochách pramenné oblasti Desné. V první etapě půjde o povodí Poniklého potoka, Hučivé a Divoké Desné a jejích přítoků. Celkem se jedná o 94 kilometrů čtverečních,“ vyčíslil předseda spolku Živá voda Jiří Malík.

Vytvářet zde budou nejen přírodě blízká technická opatření, nutné je podle Malíka i zlepšit hospodaření v lesích.

Jde o úpravu vedení a odvodnění cest, aby neurychlovaly odtok vody. Udržet vodu v lesích a lepší vsakování do půdy umožní podle něj také zvýšení podílu listnatých stromů a tím omezení smrkových monokultur a obnova patrovitosti lesa.

Projekt Loučné nemá obdoby

„V souhrnu pomohou tato opatření ke zvýšení zásob podzemních vod,“ zdůraznil Malík. V Olomouckém kraji jde o první takový projekt a v regionu zatím nemá obdoby.

„Byla provedena analýza a mapování všech přítoků a morfologie spádového území. Nyní pokračuje fáze. Výhodou je v tomto ohledu poloha obce,“ sdělil krajský radní pro oblast životního prostředí, odpadů a zemědělství Martin Šmída.

Podle něj lze relativně jednoduchými opatřeními řeku Desnou stékající z jesenických svahů zpomalit a najít možnosti, kam jinam se může voda v případě povodně vylít.

„Jsou to jednoduché věci, jako je zahloubení, tůňky, malé přehrazení nějakého potůčku, jeho zaklikacení a podobně,“ vyjmenoval.

Současně ale dodal, že tento postup se nedá aplikovat všude. „Jen těžko je proveditelný v dolní části povodí řek. Musely by se totiž zabezpečit toky a přítoky po celé jejich délce, což představuje několikanásobně větší území,“ doplnil.

Povodně už v minulosti obec Loučnou velmi potrápily. „Desná totiž patří k nejrizikovějším řekám Česka, co se ničivých povodní týče. Jejich síla bude do budoucna přiživena i vlivem klimatické krize, a tak obec nechce již déle čekat a řeší prevenci,“ vyzdvihl Malík.

Obec významně ohrožují přívalové povodně

Podle odborníků je Loučná nejvíce ohrožena přívalovými povodněmi. „Jedná se o fenomén takzvané hladové vody způsobený chybnými vodohospodářskými úpravami a existencí vodního díla Dlouhé stráně,“ vysvětlil Malík.

Hlavní nebezpečí ovšem představuje materiál unášený řekou, jako jsou větve, kmeny stromů či velké balvany. I proto je jedním ze zásadních opatření navržení systému záchytných sítí, v nichž cesta hrubého spláví korytem skončí.

Kraj podpořil i další projekty. Obnovy se tak dočkají třeba studánky v Jeseníkách díky dotaci pro Arcibiskupské lesy a statky Olomouc, které opraví sedm lesních studánek v polesí Vápenná a Rejvíz nebo prameny nacházející se v údolí řeky Bělé.

Obnova studánek má pomoci lepšímu zadržování vody v krajině, poslouží i zvířatům a turistům poskytne místo k odpočinku.

Dotaci z programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství získaly rovněž projekty z Prostějova.

„Konkrétně šlo o komunitní výsadbu stromů a keřů podél polní cesty v ulici Ječná, o výsadbu záhonů lilií a letniček v blízkosti zámku v ulici Blahoslavova a dále výsadbu keřů a založení květnatých luk na takzvaném cviklu ve Vrahovicích,“ popsala náměstkyně primátora pro životní prostředí Milada Sokolová.

„Snažíme se zeleň osazovat co nejvíc, abychom eliminovali polétavý prach. Jsem proto ráda, že vznikají další plochy, které budou chránit také drobné živočichy,“ shrnula.

Jednasedmdesáti žadatelům kraj celkově rozdělí 5,2 milionu korun, což je oproti loňsku dvojnásobek.

Jedná se o projekty, jež mají mimo jiné zadržovat vodu v krajině, přispívat k rozvoji biodiverzity nebo jsou zaměřené například na výsadby zeleně, naučné stezky, revitalizaci veřejných prostranství, aktivity ekologických organizací, výstavy či osvětové akce pro veřejnost.