Unikátní kniha od týmu historiků vyvrací mýtus o zachránci Moravy

  12:54
Už od roku 2017 pracuje tým jednadvaceti odborníků na velké knize věnované dějinám Šternberka. Půjde o jedinečné dílo, jelikož historii tohoto třináctitisícového města doposud žádný odborník takto podrobně nezpracoval. Nyní už mají pohromadě obsáhlý rukopis, jenž čítá 864 tištěných stran, a také bohatou obrazovou přílohu.

Kniha pak vyjde zřejmě v roce 2022, po nezbytných úpravách a korekturách bude mít minimálně 710 normostran textu a 50 stran obrazových příloh.

„Je to pro nás atraktivní téma. Například jsou tradované informace o počátcích hradu a města spojené s legendárním Jaroslavem ze Šternberka, zachráncem Olomouce a Moravy před tatarskými hordami v roce 1241. Dnes víme, že neexistoval,“ uvedl profesor historie David Papajík.

Ten vede skupinu dvou desítek odborníků, kteří na knize pracují. Před samotným psaním na ně ovšem čekal rozsáhlý výzkum a analýza historických pramenů.

Z pozdějších majitelů města lze podle Papajíka připomenout magdeburského arcibiskupa a litomyšlského biskupa Alberta ze Šternberka a jeho významné stavební aktivity ve 14. století.

„Z novějších dějin je pak pro Šternberk významná silná německá komunita stojící proti vzniku Československa v roce 1918. Vyjmenoval jsem tak jen několik témat, která ukazují, že celý projekt dějin Šternberka má daleko širší nadregionální přesah a význam,“ dodal historik.

V jeho týmu jsou nejenom historici a archeologové z Katedry historie olomoucké Univerzity Palackého, ale také odborníci z olomouckého Vlastivědného muzea, Státního okresního archivu, Archeologického centra, olomouckého pracoviště Národního památkového ústavu a Masarykovy univerzity.

Autor: