Vznik nové ScioŠkoly v Přerově záleží na rodičích, pomůže i beseda

  11:26
V Přerově by se měla od září příštího roku otevřít nová ScioŠkola. Podnět k jejímu otevření podal Petr Marek, jehož dcera Laura přestoupila ve třetí třídě na ScioŠkolu do Olomouce.

Poté, co dcera Petra Marka přestoupila na ScioŠkolu, nastala u ní velká změna. Podle jeho slov začala dcera chodit domů ze školy šťastná a byla spokojená.

„Na konceptu ScioŠkol obdivuji to, že podporují bytost opravdu takovou, jaká je a nechávají jí růst a podporují ji v originalitě. Je to škola na velmi přátelské bázi a je tam spousta důvodů pro. Dcera teď chodí do školy naprosto ráda,“ popsal Marek.

„V Přerově možnost alternativní základní školy chybí. Laurinka v minulé škole nebyla spokojená a asi od třetí třídy začala domů chodit nešťastná. Když jsem se poté šel za paní třídní učitelkou zeptat, jak se věci mají, tak jsem zjistil, že paní učitelka byla od dětí zcela odpojená a neměla tušení, co se v dětech děje, kým jsou a co prožívají,“ popsal Marek.

Proto se rozhodl, že by mohla mít alternativní škola úspěch i v Přerově. Kontaktoval vedení ScioŠkol a přesvědčil je, aby o nové pobočce v Přerově začalo přemýšlet.

Beseda v Přerově

Pro rodiče se ve čtvrtek 2.12 v 17 hodin v Marconi Coffee Přerov pořádá beseda s ředitelem olomoucké ScioŠkoly Michalem Vodičkou, při které bude mimo jiné možnost diskuze se zájemci. Hlavním tématem besedy bude podpis smluv o vzniku ScioŠkoly v Přerově. Podle organizátorů je také možné, že rodiče budou moci nahlédnout i do prostor nové školy.

Jako nejvhodnější prostor pro novou školu byl zvolen dům přímo na Masarykově náměstí. Rozhodnutí, zda se škola opravdu otevře, teď podle Jona Šotoly z rady ScioŠkol závisí na zájmu rodičů.

„Do konce roku bychom chtěli mít třicet dětí, které by nastoupily. V září příštího roku by se potom škola otevřela,“ popsal Šotola.

Šest tříd

Pokud se školu podaří úspěšně otevřít, bude nabírat nové žáky od první do šesté třídy. Pokračovat však žáci poté budou moci běžně až do deváté třídy. Školné by rodiče vyšlo na pět tisíc osm set korun za měsíc, přičemž za rok se platí deset měsíců.

Podle Marka jsou ohlasy rodičů víceméně pozitivní. „Já říkám, že ScioŠkola je pro každé dítě, ale ne pro každého rodiče. Jsem ale přesvědčen o tom, že se nám ji povede v Přerově otevřít,“ uvedl.

Ve ScioŠkolách věci dělají jinak. Praktikují alternativní způsob výuky, při kterém podle Šotoly dbají především na rozvíjení kompetencí dětí, a ne na tvrdé naučené znalosti.

„Pro nás je nejdůležitější připravit děti na budoucnost a přemýšlíme o tom, co pro děti můžeme udělat, aby byly šťastné a úspěšné,“ popsal výuku Šotola. Z toho důvodu na Scioškolách děti nedostávají klasické známky, ale slovní hodnocení, a prostředí školy působí neformálně. Učitelé se ve škole nazývají průvodci a děti si s nimi tykají.

Scioškoly

Školy, v nichž děti tvoří, objevují a připravují se na svět plný změn a netušených příležitostí. Poznávají své silné i slabé stránky. Učí se zodpovědnosti za svá rozhodnutí, své vzdělávání i za okolní svět. Jsme rádi, když se u nás cíti dobře a mají radost z učení.

Někteří rodiče se obávají, zda žáci při takovém způsobu výuky uspějí u přijímacích zkoušek na střední školy. Šotola ale rodiče ujišťuje, že se nemusí obávat, že by děti nějak zaostávaly nebo nebyly připravené na další studium.

„Podle dat z přijímacích zkoušek na střední školy naši žáci vykazují nadprůměrné výsledky oproti žákům z běžných základních škol,“ uvedl.

Tři ročníky naráz

Na ScioŠkole se také děti potkají se zcela netypickým složením tříd. Děti se totiž slučují do větších skupin, přesněji řečeno trojročí. V praxi to může vypadat například tak, že se první až třetí třída učí dohromady a žáci se v ní dělí na menší skupiny podle zájmů anebo dovedností.

„Některé děti bez problému čtou a píšou už na začátku první třídy, zatímco jiné mají třeba problémy ještě na konci druhé třídy, protože se přirozeně vyvíjí různě rychle. Propojování tříd nám lépe umožňuje děti učit podle toho, jak to potřebují,“ vysvětlil Šotola.

Větší diverzitu v nabídce základních škol v Přerově schvaluje i město. „V tomto ohledu Přerov určitě vítá možnost alternativní výuky dětí. Samozřejmě ale nejsme zřizovatelem, takže finančně tento záměr nepodporujeme,“ uvedl náměstek primátora Petr Kouba, který má školství na starosti.