Do střechy zatéká, Prostějov proto chystá velkou opravu umělecké školy

  7:52
Novou fasádu i střechu dostane prostějovská Základní umělecká škola Vladimíra Ambrose. Ukázalo se, že do budovy stojící v městské památkové zóně zatéká.

Budova Základní umělecké školy Vladimíra Ambrose v Prostějově bude potřebovat opravu střechy a zahrnuta bude i fasáda. | foto: prostejov.eu

„Při vizuální prohlídce fasády a římsy byly patrné stopy po zatékání do střešní konstrukce. Necháme proto zjistit stav střechy, zejména posoudit krovy, a to z hlediska statického, napadení škůdci a houbami, i stavu krytiny včetně oplechování dvou věží,“ shrnul náměstek primátora Jiří Rozehnal.

„Odborný posudek musí obsahovat také návrh oprav a opatření tak, aby se zabránilo dalšímu pronikání vody,“ dodal.

Zaměření, průzkum střechy a návrh oprav by měla mít najatá firma hotové do konce října. Dojde ovšem i na fasádu, u níž památkáři chtějí sjednocení vzhledu.

„Její stav není v zásadě špatný, jde spíše o odstranění dílčích estetických problémů,“ nastínil vedoucí odboru územního plánování a památkové péče Jan Mlčoch.

Město už vybralo firmu, která připraví projektovou dokumentaci, podle níž se bude řídit oprava fasády i klempířských prvků a dále jejich nátěr. Nové barvy se dočká rovněž vnější strana oken.

Autor: