Primátorovu smlouvu s městem prověřuje úřad, urychlila mu stavbu domu

  5:02
Krajský úřad začal prověřovat veřejnoprávní smlouvu uzavřenou primátorem Prostějova Františkem Jurou s magistrátem, v jehož čele stojí. Dokument se týká stavby rodinného domu, který Jura s manželkou plánují ve čtvrti Vrahovice. Úřad má podezření, že smlouva je v rozporu se zákonem.

Primátor města Prostějova František Jura. | foto: Stanislav Heloňa, MAFRA

„Krajský úřad Olomouckého kraje zahájil přezkumné řízení, jelikož po předběžném posouzení věci dospěl k závěru, že lze mít důvodně za to, že veřejnoprávní smlouva byla uzavřena v rozporu s právními předpisy. Konkrétní důvody vzhledem k tomu, že řízení doposud nebylo ukončeno, nelze sdělit,“ uvedla mluvčí Olomouckého kraje Eva Knajblová. Na posouzení má úřad podle zákona lhůtu 60 dnů.

Jura s manželkou se majiteli pozemku ve Vrahovicích stali koncem července a vzápětí podali návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Ta neznamená, že žadatel nemusí předložit všechna potřebná razítka, ale zdlouhavé územní nebo stavební řízení značně urychluje. Primátor měl díky ní územní rozhodnutí v ruce během měsíce. Proti smlouvě se navíc nelze odvolat.

Na podjatost úředníků magistrátu si stěžoval například spolek architektů Prostor Prostějov nebo aktivista Jakub Čech. Opozice v prostějovském zastupitelstvu označila využití veřejnoprávní smlouvy primátorem za papalášské manýry.

„Přijde mi komické, že i když se magistrát snaží vyjít vstříc, ani to nedovede udělat formálně správně. Uvidíme, jak to dopadne. Každopádně minimálně lhůta, za kterou byla primátorova žádost vyřízena, je nestandardní. Je vidět, že zatímco běžný občan si musí počkat, vyvolení mají možnost vyřídit si vše na počkání,“ ohradil se například opoziční zastupitel Martin Hájek, který ve čtvrti Vrahovice bydlí.

Narážkou na problém s formalitami odkazoval na fakt, že uzavření smlouvy s primátorem na magistrátu předcházely pozoruhodné manévry.

Nejprve se objevil návrh podepsaný šéfem stavebního úřadu Janem Košťálem, ale po námitkách na jeho podjatost vznikl druhý návrh podepsaný vedoucím odboru dopravy Miroslavem Nakládalem.

A i ten byl záhy nahrazen, neboť už o den později vznikl třetí, finální dokument, pod nímž byla podepsaná vedoucí oddělení dopravy a komunikací Lenka Moučková.

Smlouvy řeší tajemník, nemám na ně vliv, říká primátor

Primátor nechtěl postup krajského úřadu komentovat, protože přezkumné řízení není ukončeno.

„Uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení je jako standardní postup upraveno stavebním zákonem. Podkladem pro její uzavření jsou veškeré dokumenty a stanoviska potřebná k vydání povolení,“ vysvětlil Jura s tím, že vzhledem ke svému pracovnímu vytížení měl veškeré inženýrské náležitosti okolo stavby zajištěny smluvně.

A protože byly všechny podklady pro povolení stavby zpracovány na profesionální úrovni, bylo podle něj možné je předložit stavebnímu úřadu s návrhem na posouzení a na uzavření smlouvy.

Na tom, že ji magistrát uzavíral s primátorem, který stojí v jeho čele, nevidí nic divného.

„Zákon jasně říká, že pokud má úřad tajemníka, tuto agendu zabezpečuje právě on, nikoli primátor. Navíc je státní správa jednoznačně oddělena od samosprávy, kterou zastupuji já. Myslím, že to prokáže i přezkumné řízení krajského úřadu,“ reagoval Jura.

Ze smlouvy vyplývá, že s manželkou hodlá postavit přízemní nepodsklepený rodinný dům se sedlovou střechou, podkrovím, pěti pokoji a kuchyňským koutem. Ve dvorním křídle je navrženo masážní studio.

„Bude se jednat o rodinný dům odlišného hmotového a dispozičního řešení oproti původně navrženému rodinnému domu, na nějž bylo vydáno územní rozhodnutí,“ popsala v návrhu smlouvy vedoucí oddělení dopravy a komunikací Moučková.

Kontrola před dvěma lety odhalila řadu nedostatků

Uzavírání veřejnoprávních smluv v Prostějově dlouhodobě kritizuje tamní opozice, a když koncem roku 2018 krajský úřad provedl kontrolu, zjistil řadu nedostatků.

„Kontrolou vybraných veřejnoprávních smluv byla zjištěna pochybení. Z těchto zjištění vyplynula preventivní opatření,“ konstatoval tehdy vedoucí kontrolní skupiny Vladimír Urbánek.

Šlo o smlouvy z let 2016 a 2017, které na radnici uzavíral šéf stavebního úřadu Košťál. Celkem jich bylo 46 a kraj kontroloval devět náhodně vybraných.

Smlouvy například neobsahovaly údaje o stavbě, chyběly souhlasy dotčených orgánů nebo třetích osob, případně identifikační údaje, dále smlouvy neodpovídaly obsahu správních spisů a kontroloři Košťálovi vytkli také nezveřejňování uzavřených smluv.