Úřad odmítá legalizaci načerno postavených garáží, podnikatel má šanci dál

  4:56
Úředníci odboru územního plánování a památkové péče prostějovského magistrátu nesouhlasí s dodatečným povolením stavby areálu garáží, které ve čtvrti Vrahovice vybudoval místní podnikatel. Tři řady garáží vznikly v rozporu s územním plánem a bez stavebního povolení. Podle opozice by město mělo co nejdříve rozhodnout o odstranění černé stavby.

Podnikatel v prostějovské místní části Vrahovice postavil garáže v místě, kde má být podle územního plánu zeleň, pak požádal stavební úřad o zlegalizování černé stavby. | foto: Stanislav Heloňa, MAFRA

Na nelegální areál loni v létě upozornil spolek architektů Prostor Prostějov. Po opakovaných stížnostech úředníci v listopadu zahájili řízení o jejich odstranění. Podnikatel Tomáš Wolker mezitím požádal o dodatečné povolení a dostal dlouhou půlroční lhůtu.

Se zpětnou legalizací stavby, jež zahrnuje komplex 23 garáží, zpevněné plochy a gabionovou zeď jako oplocení a která z velké části stojí na ploše v územním plánu vyhrazené pro veřejné plochy a zeleň, však nesouhlasí úředníci odboru územního plánování.

„Stavba není v souladu s územním plánem ani s principy a úkoly územního plánování. Záměr je nepřípustný,“ konstatovala v takzvaném závazném stanovisku Ivana Kašparová z odboru územního plánování.

„V plochách veřejných prostranství a veřejné zeleně jsou podle platných regulativů územního plánu stavby garáží, skladů a oplocení, které zamezují průchodnosti územím, nepřípustné. Předložené zdůvodnění souladu s územním plánem je naprosto zavádějící a nedostačující,“ konstatovala Kašparová v dokumentu.

Není jiná správná možnost než demolice, míní zastupitel

Prostějovská opozice vyzvala, aby nyní magistrát bez jakýchkoli průtahů rozhodl o odstranění stavby.

„Neustálé protahování řízení ze strany vlastníka má za cíl jediné. Počkat do projednávání změny územního plánu a dodatečně nelegální stavbu garáží legalizovat,“ prohlásil zastupitel Martin Hájek (Na rovinu!), jenž přímo ve Vrahovicích bydlí.

„Osobně nevidím jedinou jinou správnou možnost než nechat nelegální stavby zbourat. Pokud dojde k jejich legalizaci změnou územního plánu, tak každý, kdo se na tom bude podílet, bude přispívat k bezpráví a k pocitu, že si někteří jedinci mohou dovolit cokoli,“ dodal.

Podnikatel Wolker ve čtvrti postavil garáže hned za rodinnými domy, které vybudoval již v minulosti. Osm garáží je povolených, zbytek stojí načerno. Garáže v minulosti nabízela k pronájmu realitní kancelář z Olomouce. Wolker žádá o dodatečné stavební povolení a o změnu územního plánu, jež bude schvalovat zastupitelstvo.

Stanovisko Wolkera k celé věci není k dispozici. Telefon nezvedá a na otázky MF DNES zaslané e-mailem nereaguje.

Bourání, nebo povolení? Rozhodne stavební úřad

Prostějovský stavební úřad nyní rozhoduje o odstranění garáží a zároveň dostal žádost o jejich dodatečné povolení. Tvrdí, že postupuje v souladu se zákonem.

„Vlastník podal žádost o dodatečné povolení stavby a v březnu požádal o prodloužení termínu pro doložení podkladů s ohledem na to, že projektová organizace je v časovém skluzu, a dále odkázal na pandemii koronaviru, která zpožďuje a ochromuje chod všech segmentů společnosti,“ popsal vedoucí oddělení územního a stavebního řízení Jiří Bouda.

Na konci září pak Wolker doplnil podklady včetně nesouhlasného stanoviska orgánu územního plánování.

„V dané věci je třeba provést ústní jednání spojené s ohledáním na místě, které je ze zákona povinné. V řízení o dodatečné povolení musí stavební úřad přezkoumat podanou žádost a její přílohy,“ vysvětlil úřední postup Bouda.

„Stavební úřad je vázán návrhem účastníka a žádost o dodatečné povolení stavby může v plném rozsahu zamítnout, nebo povolit. Podle zákona stavební úřad nemůže vydat rozhodnutí o odstranění nepovolené stavby dříve, než bude ukončeno řízení o dodatečném povolení stavby,“ dodal.

Spolek architektů Prostor Prostějov, který se věnuje využití veřejných prostranství ve městech, prodlužování nelegálního stavu kritizuje.

„Stavební úřad stavebníkovi podle našeho názoru naprosto neadekvátním způsobem prodloužil lhůtu o půl roku. Stavebník tak maximalizuje profit ze své černé stavby, kdy garáže jsou již dávno pronajímány a některé dokonce i prodány třetím osobám,“ ohradil se architekt Jiří Zakopal.