Prostějov vybírá jméno pro nový park, bude připomínat některého z rodáků

  8:52
Na jihu Prostějova dokončuje město nový park za 21 milionů korun a hledá pro něj název. Vybírat chce ze jmen významných rodáků. O další návrhy radnice žádá obyvatele, kteří mají možnost se vyjádřit v anketě.

Pohled na část parku, který za 21 milionů korun vznikl v jižní části Prostějova. | foto: Stanislav Heloňa, MAFRA

Nový park na jižním okraji Prostějova stál 21 milionů korun a přispěla na něj Evropská unie. V sousedství ulice Okružní poblíž nové výstavby v ulici V Polích je už vysazená zeleň, vznikla zde síť cest a stezek, zpevněné plochy, nechybí drobná architektura a mobiliář.

Projektant nezapomněl ani na jezírko, které bude součástí moderního systému hospodaření se srážkovou vodou.

„Vybudování tohoto parku považuji s ohledem na životní prostředí za zcela zásadní. Je třeba co možná nejvíce posílit zelené plíce města,“ řekla náměstkyně primátora Milada Sokolová, která má na starosti oblast životního prostředí.

Prostějov je totiž kvůli své poloze v kotlině, rozvinutému průmyslu, polétavému prachu a zplodinám z těžké nákladní dopravy jedním z nejznečistěnějších měst v České republice.

Zeleně má zároveň extrémně málo. Analýza Evropské agentury pro životní prostředí před několika lety zařadila Prostějov na seznam šedesátky měst v České republice na 53. místo s pouhými 7,14 procenta zeleně na území města.

Mezi návrhy je továrník, vědec, fotograf či zahradník

Nový park na jihu Prostějova zatím oficiálně otevřený není, vedení radnice čeká poslední příjemná starost, najít pro něho pojmenování. Radní města už navrhli několik jmen a oslovili také veřejnost.

Na webu města běží anketa, která bude k dispozici také v tištěné podobě v radničních listech. Pro pojmenování parku navrhujeme jména významných prostějovských rodáků, po nichž dosud není pojmenováno ani náměstí, ani ulice, případně škola. V anketě je prostor i pro další návrhy na pojmenování parku,“ popsal primátor František Jura.

Na výběru jmen radní spolupracovali s historiky včetně kronikářky města Hany Bartkové.

Na seznamu osobností, po nichž by mohl park dostat název, jsou zatím městský zahradník František Havránek, mecenáš a továrník Bruno Winter, lékař, vědec a spisovatel Gideon Brecher, nestor prostějovských fotografů Václav Ševčík, stavitel a ochránce přírody Vladimír Souček nebo zahradník, zastupitel a známý sokol Jan Mládek.

Nová výsadba se objevuje také v dalších částech města

V posledních letech není nový park na jihu města jediný. Před třemi lety radnice vysadila novou zeleň také v těsné blízkosti lesoparku Hloučela na opačném konci města a tvrdí, že do rozšiřování zeleně investuje statisíce korun ročně.

Naposledy to bylo 464 tisíc korun na projekt, který zahrnoval rozšíření zeleně v blízkosti ulice Říční v lokalitě zvané Močidýlka.

„Jde o lokalitu v okolí řeky Hloučely. Na ploše asi 1,7 hektaru bylo vysázeno 31 listnatých stromů, 1 200 keřů, byl vyset trávník, doplněna cestní síť a pořízen mobiliář. Území je součástí významného krajinného prvku vodního toku Hloučela a související údolní nivy,“ vysvětlil primátor. Na akci město získalo dotaci ve výši 371 tisíc korun.

V minulosti si obyvatelé Prostějova a ochránci přírody opakovaně stěžovali na to, že zdejší radnice stromy naopak kácí bezhlavě a při stavebních akcích je pro ni zeleň úplně na posledním místě, nebo kritizovali neuváženou revitalizaci městských parků, které po ní zůstaly průhledné.

„Samozřejmě se v minulosti mohlo postupovat jinak, rychleji, ale buďme rádi, že teď se něco děje. Na severu města máme lesopark Hloučela, ale na jihu není nic,“ reagoval například ochránce přírody a opoziční městský zastupitel Jan Navrátil.

„Kromě vybudování parku by měly pokračovat výkupy pozemků pro zelený pás na jihu, který by alespoň trochu korigoval prašnost. Doufám, že nyní to někam směřuje, a jsem rád, že to město dělá,“ dodal.