Prostějov přispěje dětem pětistovkou na kroužky i nákupy také v říjnu

  16:24
Celkem až patnáct set korun na kroužky i další volnočasové aktivity nebo nákupy mohou nakonec získat prostějovští rodiče, pokud si zažádali o podporu z projektu Corrency. Původně měli dostat měsíční příspěvek ve výši pět set korun jen v srpnu a září, město ale rozhodlo o prodloužení až do října. Do projektu se navíc mohou zájemci stále ještě zapojit.

Radní letos pro pilotní projekt vyčlenili z rozpočtu pět milionů korun. Na podporu dětí s trvalým bydlištěm v Prostějově a ve věku do patnácti let přidělili tři a půl milionu korun, zbytek byl určen pro seniory. Podle očekávání by měla částka pokrýt i říjnové žádosti.

„S novým školním rokem vzrostla i potřeba rodinám s dětmi finančně pomoci,“ komentoval rozhodnutí primátor František Jura (ANO).

Projekt funguje tak, že město vytvoří každému žadateli ve službě účet a na něj uloží takzvané correnty, s nimiž je možné „platit“ u zaregistrovaných místních organizací nabízejících volnočasové aktivity nebo v obchodech. Jeden corrent odpovídá jedné koruně.

O přidělení correntů se žadatel dozví prostřednictvím SMS. Z podpory může zaplatit až polovinu ceny služby či zboží, zbytek doplatí standardně. Město posléze pošle obchodníkům a organizacím peníze z vyčleněné sumy.

Mezi téměř sedm set seniorů šlo půl milionu

Peníze z projektu již v první fázi čerpali osaměle žijící senioři nad 65 let, získat mohli ve dvou fázích celkem až tisíc correntů, tedy korun. Město v této vlně rozdělilo mezi 681 žadatelů 509 tisíc.

Utratit je mohli v jednadvaceti prostějovských provozovnách, patřily mezi ně optiky, lékárny, prodejny potravin nebo koupaliště.

Město se rozhodlo prodloužit podporu pro rodiče o měsíc i v reakci na kritiku veřejnosti, která se týkala nevhodného původně stanoveného spuštění projektu. Registrovat se bylo možné jen v červenci, tedy před startem zápisů do kroužků.

„Je pravda, že v prázdninových měsících jsme měli méně žádostí, byly to hlavně maminky s malými dětmi. Kroužky sice začínají až teď, už ale evidujeme sedmnáct set registrovaných dětí,“ zhodnotila nynější fázi náměstkyně primátora pro sociální věci Marcela Župková (ANO).

Kritika za omezené využití i způsob vyplácení

Kde lze příspěvek uplatnit shrnuje web prostejov.corrency.cz. Obchodníci se do něj musí přihlásit sami, některé oslovila radnice přímo. Jejich výběr se ale nelíbí opozici.

„Mezi institucemi, u nichž lze dotaci využít, například úplně chybí základní umělecké školy. Rodiče dětí, které je navštěvují, vydávají také nemalé prostředky, přitom nárok na podporu nemají,“ vytkla opoziční zastupitelka Jana Jílková (Na rovinu!).

Podle Župkové se jedná o zkušební ročník a počet zapojených institucí se může v následujících letech rozšířit.

Kriticky se k podmínkám projektu staví i zastupitel Jan Mochťák (Piráti). Jako úskalí vnímá to, že systém podpoří spíše ty, kteří o něm vědí a umí se orientovat v pravidlech, než obyvatele, kteří podporu skutečně potřebují.

Podle něj by bylo vhodné sběr žádostí prodloužit do konce roku a umožnit lidem čerpat podporu jednorázově, nikoliv rozdělenou do několika měsíců.

„Třeba v Jeseníku se pilotní nastavení Corrency povedlo,“ dal Mochťák příklad přímo z regionu.

O podporu mohou rodiče žádat přes internet, informace a pomoc s registrací poskytují též pracovnice Turistického informačního centra nebo odboru sociálních věcí magistrátu.