Bitva o střední školy se blíží, nejžádanější jsou gymnázia. Rozhodne i taktika

  5:44
O vybrané obory na středních školách bude boj, hlásí se na ně stovky zájemců. Které z nich patří v Olomouckém kraji k těm nejžádanějším, ukázala data o počtu letošních přihlášek, jež zveřejnila Česká školní inspekce. Přetlak čeká opět gymnázia, v kurzu jsou i soukromé školy.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Vůbec poprvé na přihláškách žáci uváděli prioritní pořadí, na kterou ze škol chtějí od září nastoupit.

Ačkoliv premiérové jednotné přijímací zkoušky, které letos zajišťuje společnost Cermat, začnou až v pátek, některé školy už nyní vědí, že o žáky nebudou mít nouzi. Naopak jiné budou doufat, že na ně v systému alespoň nějací studenti zbudou.

Celkem je v regionu na středních školách připravených 7 710 míst, hlásit se na ně bude 6 117 deváťáků. Největší zájem je stejně jako v minulých letech o gymnázia, oblíbená jsou třeba ta s rozšířenou výukou jazyků nebo se sportovní přípravou.

Zájem o víceletá gymnázia vzrostl

Mezi nejžádanější patří například Gymnázium Čajkovského v Olomouci. Dle počtu přihlášených se tam na osmileté studium může dostat přibližně jeden z deseti uchazečů, na čtyřleté jeden ze sedmi.

Lepší šance mají uchazeči o místa na čtyřletých gymnáziích třeba v Prostějově, Přerově či Zábřehu, tam bude přijat jeden ze čtyř zájemců.

Vedení gymnázií v kraji zaznamenala oproti loňsku vyšší zájem zejména o osmileté a šestileté studium, na některé školy dorazilo meziročně o polovinu více přihlášek.

Je to dáno rostoucí popularitou i tím, že studenti mohou v letošním roce podat celkem tři přihlášky, tedy o jednu více než v minulých letech. Naopak zájem o čtyřletá všeobecná gymnázia zůstal zhruba stejný.

„Důvodem může být i to, že u osmi- a šestiletých gymnázií si jdou někteří žáci přijímačky třeba jen zkusit, aby se později v devítce vyhnuli stresu,“ vysvětluje Jakub Sís, zástupce ředitele Církevního gymnázia Německého řádu v Olomouci.

Nevýhodou jednotných přijímaček je podle něj to, že se jedná o jeden nebo dva dny, které rozhodnou o studijní budoucnosti dítěte.

„U zkoušek od Cermatu je riziko, že tento typ přijímaček nemusí vyhovovat každému a sítem třeba neprojdou uchazeči, kteří by jinak ve studiu byli úspěšní. Kdyby bylo na nás, uděláme si přijímací řízení sami, klidně i tak, abychom dítě sledovali dlouhodobě,“ dodal Sís.

Boom soukromých škol

Mezi řemesly je největší zájem o obor kadeřník, například na Střední odbornou školu obchodu a služeb v Olomouci se na něj hlásí 192 uchazečů. Škola jich plánuje přijmout 30, tedy přibližně každého šestého.

Naopak příliš netáhnou obory jako klempíř, kominík, zedník či včelař, v kraji se na ně hlásí jen jednotky lidí, část z nich je má navíc až jako druhou či třetí možnost.

Statistika přihlášených za letošní rok také ukazuje, že žáci devátých tříd v kraji vyhledávají i soukromé školy, pro řadu z nich jsou dokonce prioritní volbou.

Například na prostějovskou Střední školu veřejnoprávní Trivis se hlásí přes dvě stovky uchazečů, 96 z nich má školu na prvním místě. V přijímacím řízení škola plánuje přijmout šest desítek zájemců, kteří budou studovat bezpečnostně právní činnost.

„Po absolvování oboru mohou působit v bezpečnostních či záchranných složkách, jako je policie, armáda či záchranné služby, což mnozí zájemci o studium vnímají jako perspektivní. Vyučujeme předměty zaměřené na základy práva, které mají také široké uplatnění,“ uvedla ředitelka školy Anna Zedníková.

Studenti uvádějí i tři školy

Nové přijímačky

Jednotné přijímací zkoušky se konají od 12. do 17. dubna, náhradní termín bude na konci dubna. Po splnění zkoušky systém vyhodnotí výsledky, školy sestaví pořadí uchazečů a do 15. května ho zveřejní v systému Dipsy a na vývěsce školy. Pokud žák uspěje, systém ho sám zapíše na danou prioritní školu, není třeba zápisový lístek.

Zájem je také o pedagogiku, informační technologie nebo obchodní akademii. Díky tomu, že uchazeči předem přidělují školám priority, si mohou vzdělávací instituce udělat představu, kdo se k nim hlásí.

„Ti, kdo naši školu určili jako třetí v pořadí, se velmi často hlásí na dvě gymnázia, tedy výběrové školy. Je to signál, že se k nám hlásí studenti s dobrými studijními předpoklady a potenciálně velkým zájmem o studium,“ uvedla ředitelka Obchodní akademie Prostějov Eva Lošťáková.

Podle ní mohou střední školy přesvědčit zájemce například nabídkou kvalitních předmětů s přesahem do praxe.

„Gymnázia jsou hlavně o přípravě na vysoké školy, u nás se snažíme studenty připravovat všestranně, ale zároveň do praxe. Předáváme jim dovednosti využitelné v různých povoláních, například měkké a prezentační dovednosti,“ dodala ředitelka.

Napoví priority

Priority studentů ukazují na to, že většina budoucích středoškoláků chce studium ukončit maturitou, část z nich ale při výběru zohledňuje flexibilitu a možnosti dalšího vzdělávání.

Vybírají tak třeba studium, při němž získají ještě před maturitou výuční list nebo na které mohou navázat nástavbou. Tyto možnosti nabízejí nejčastěji průmyslovky.

„Nejžádanější je u nás obor požární ochrana, tam evidujeme velký převis. Letos se nám hlásí hodně zájemců také na aplikovanou chemii a maturitní obor mechanik strojů, na němž mají studenti možnost udělat si i výuční list,“ nastínil ředitel Střední průmyslové školy Hranice Ivan Doležel.

O tom, že zájemci o studium zvýšili úsilí s přípravou, svědčí aktuální data Cermatu. Aplikace Trénuj a uč se, díky níž si žáci na webu mohou procvičit úlohy a která nabízí i simulaci opravdové zkoušky, v těchto dnech dle mluvčí společnosti Jany Patákové dosáhne celkového počtu šesti milionů splněných úloh.