Troubky v minulosti zničily povodně, teď tu má vyrůst šestikilometrová hráz

  13:22
Při nedávných vytrvalých deštích lidé v Troubkách na Přerovsku s napětím sledovali hladinu řeky Bečvy, která v kraji místy dosáhla prvního povodňového stupně. Po řadě let od katastrofálních záplav v roce 1997 konečně nabírají plány na hráze, které Troubky ochrání, konkrétní obrysy.

Záplavy z letadla - Troubky (18. května 2010) | foto:  Dan Materna, MAFRA

Obci dodnes chybí protipovodňová ochrana, která by dala obyvatelům klid. Důležitým krokem k jejímu vybudování má být memorandum o spolupráci, k jehož podpisu se chystají obec, Povodí Moravy a Olomoucký kraj.

Memorandum připomíná, že Troubky se nacházejí v terénní sníženině, a proto je jejich protipovodňová ochrana velmi komplikovaná.

Navržená je v podobě ochranných hrází, které mají vyrůst po obvodu obce.

Přesné náklady nejsou dosud vyčísleny, podle dřívějších odhadů měly přesáhnout půl miliardy korun. Investorem bude Povodí Moravy, 85 procent nákladů má pokrýt dotace ministerstva zemědělství.

Výši investice nicméně ještě ovlivní výsledky odborných průzkumů. Podrobnosti chce státní podnik představit začátkem příštího měsíce. Návrh dohody už v dubnu schválila zastupitelstva obce i kraje a nyní obě strany připravují její podpis.

„Doufejme, že to povede ke zdárnému konci. Držitelem projektu je Povodí Moravy, my se s krajem v memorandu zavázali to zafinancovat. Jsme rádi, že do toho kraj vstoupil a je nám ochotný s tím pomoct,“ řekl starosta Troubek Martin Frgal.

Mapy poskytuje freytag & berndt. © freytag & berndt, SHOCart, přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost také vytváří knižní sérii Toulavá kamera s tipy na výlety po celém Česku, která je ideálním dárkem pro obdivovatele krás naší vlasti.

Projektovou dokumentaci za 1,6 milionu korun zaplatí podle memoranda napůl kraj a obec.

„Budeme spolupracovat i na vypracování dokumentace ke stavebnímu povolení. Zavazujeme se ke konkrétní částce, maximální limit je nastaven na 800 tisíc korun, což je předpokládaná polovina hodnoty ceny za vypracování stavební dokumentace,“ uvedl krajský radní pro životní prostředí Martin Šmída.

„Budeme také spolupracovat na vybudování protipovodňových opatření. Je to velmi důležitá akce, konečně se snad v Troubkách dostáváme k hmatatelnému řešení,“ dodal.

Hráze šest kilometrů i další doplňky

Podstatou návrhu je výstavba nových ochranných hrází kolem celého obvodu vesnice ve volném terénu i na hranici zástavby.

„Spolu se stávajícími hrázemi Bečvy a Malé Bečvy vytvoří kolem obce ochranné protipovodňové opatření. V rámci této stavby se navyšují i stávající hráze. Ve stísněných podmínkách jsou navrženy protipovodňové železobetonové zdi. Hrázový systém obepíná obec v délce 6 157 metrů,“ stojí v důvodové zprávě pro krajské zastupitelstvo.

Součástí úprav jsou také mobilní hrazení v křížení hrázového systému se silnicemi, přejezdové rampy, přeložky inženýrských sítí a závlahového potrubí nebo mobilní čerpadla včetně dieselových agregátů. Jelikož jsou v lokalitě silné vrstvy štěrkopísků, musí být hráze doplněny podzemními těsnicími stěnami, aby se neprolomilo podloží. Navrženy jsou rovněž další doplňkové stavby jako protivztlakové studny nebo odvodňovací příkopy a jímací nádrže.

Koryto nyní pobere maximálně dvacetiletou povodeň

Obec začala s výkupy pozemků v roce 2017. „Spoustu toho máme vykoupeného, podařilo se přimět projektanty, aby stavěli na obecních nebo státních pozemcích, zásah do těch soukromých tudíž nebyl tak velký,“ přiblížil minulý rok tehdejší starosta Troubek Radek Brázda.

Koryto řeky je dnes schopné pojmout přibližně dvacetiletou povodeň, nově by měla kapacita zvládnout až stoletou úroveň živlu.

Troubky vešly v celorepublikovou známost poté, co v noci na 8. července 1997 vtrhla do obce se dvěma tisíci obyvatel velká voda. Devět lidí přišlo o život, spadly přibližně dvě stovky domů a další stovky musely být strženy později.

Po dalších velkých povodních v roce 2010 se místní rozhodli za vesnicí obnovit selský val a o tři roky později postavili druhý – ten ale musela obec později jako černou stavbu odstranit.

„Dřív tu bývaly hrázky na jarní tání, remízky, předci nebyli hloupí. Dnes je to všechno rozorané,“ vzpomenul při loňském výročí čtvrt století od ničivých povodní starosta troubeckého sboru dobrovolných hasičů Vlastimil Zatloukal.

Rozdíl při rozsahem podobné povodni o třináct let později byl podle něj v tom, že lidé už měli postavené domy z pevnějších materiálů a také většinou respektovali doporučené výšky, o kolik stavbu zvednout v jednotlivých ulicích nad zem.

11. července 2017