Odstraňte nanonástřik ze škol, žádají rodiče žáků prostějovskou radnici

  17:40
Na 500 rodičů předškoláků i školáků podepsalo petici požadující odstranění speciálních nanonástřiků ve třídách školek a základních škol v Prostějově. Státní zdravotní ústav navíc zpochybnil znalecký posudek, který si nechala vypracovat radnice a který uvádí, že nanonástřiky byly opakovaně prověřeny.

Prostějov nechává v městských školách a školkách v rámci ochranných opatření proti koronaviru aplikovat speciální ochranný nástřik nanočásticemi oxidu titaničitého. Na takto upravených površích nepřežijí mikroorganismy, tedy ani bakterie a viry. | foto: Stanislav Heloňa, MAFRA

Odstranění chemických postřiků ve školních budovách v Prostějově, zajištění odborné kontroly, odpovídající komunikaci s rodiči a vyvození osobní odpovědnosti primátora a jeho náměstka. To vše požaduje petice podepsaná téměř pěti stovkami prostějovských rodičů.

Vlnu kritiky vyvolala akce, při níž několik tamních mateřských a základních škol soukromá firma ošetřila oxidem titaničitým. Nanonástřiky měly být zbraní proti koronaviru.

Po ostré kritice expertů, části opozice a rodičů týkající se hlavně podle nich nedostatečně doložené zdravotní nezávadnosti však město celou akci zastavilo.

„Elektronickou petici podepsalo více než 470 lidí, odhadem mají více než čtyři stovky z nich bydliště v Prostějově a okolí. Za těmito lidmi lze předpokládat více než tisíc dětí, které navštěvují školy a školky v Prostějově,“ shrnul autor petice Jan Mochťák, který podpisy tento týden předal vedení radnice a zastupitelům.

Zpochybněný posudek

Město se ohání znaleckým posudkem znalce Vladimíra Procházky z Olomouce a argumentuje, že nanonástřiky byly v minulosti opakovaně prověřeny.

Posudek však na základě podnětu opozičního zastupitele Aleše Matyáška zpochybnil Státní zdravotní ústav.

„Znaleckým oborem Vladimíra Procházky je chemie, odvětví různá, specializace průmyslová toxikologie. Těžko zde hledat jakoukoliv vazbu či souvislost s posuzováním vlivů na zdraví a na hodnocení zdravotních rizik. Problematiku vlivu na zdraví řeší zcela jiné soudně-znalecké obory,“ uvedl vedoucí Národního referenčního centra Státního zdravotního ústavu Bohumil Kotlík.

Posudek je podle něho nepřesvědčivý. „Tvrzení nejsou nijak ověřena, doložena nebo diskutována na odborné úrovni. Z tohoto důvodu nelze akceptovat odpovědi, které představují pouze názor zpracovatele posudku vytvořený na základě zcela nedostatečných a jednostranných podkladů,“ konstatoval Kotlík.

Používání nanonástřiků ve školách koncem března nedoporučili ani děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar, ředitel Zdravotního ústavu v Ostravě Eduard Ježo, prorektorka pro vědu a výzkum v oboru rizik nanomateriálů Vysoké školy báňské v Ostravě Jana Kukutschová a Bohumil Kotlík ze Státního zdravotního ústavu.

Opoziční prostějovský zastupitel Martin Hájek před pár dny na znalce Procházku podal podnět na ministerstvo spravedlnosti.

„Považuji za nepřípustné, že vedení města Prostějova omlouvá potenciální riziko pro tisíce dětí na základě posudku znalce, který byl vyhotoven mimo obor jeho činnosti a v rozporu se základními principy činnosti znalců,“ vysvětlil svůj postup Hájek.

Znalec Procházka jakékoliv pochybení odmítá. Tvrdí, že specializace v oboru chemie, zaměření průmyslová toxikologie ho ke zpracování podobného posudku jednoznačně opravňuje.

„V životě bych si netroufl vypracovat posudek mimo svůj obor. Udělal jsem ho podle svých nejlepších znalostí a studia potřebných dokumentů. K dispozici jsme měl vše potřebné včetně bezpečnostního listu,“ ohradil se.

Patnáct otázek pro primátora

Prostějovská radnice tvrdí, že ji vedla snaha ochránit děti před nákazou koronavirem. Rozhodla se k tomu na základě mnoha referencí z jiných ošetřených objektů, budov ministerstva vnitra, škol, nemocnic i ordinací lékařů.

„Ošetření vnitřních prostor škol považujeme za provozní záležitost. S rodiči komunikují ředitelé škol a s veřejností město Prostějov. Nedovolujeme si zpochybnit závěry soudního znalce, které potvrzují nezávadnost nástřiků aplikovaných v našich školách. Neexistuje jediný materiál prokazující opak,“ prohlásila mluvčí radnice Jana Gáborová.

„V souvislosti s pokračující kampaní proti realizaci nanonástřiků a neustálým rozdmýcháváním obav rodičů z této technologie jednáme o možnosti kontroly stálosti již provedených nástřiků. Zdraví a bezpečí našich dětí, pro které jsme ošetření nanonástřiky realizovali, je pro nás to nejdůležitější. Znovu opakujeme, že jde a vždy šlo zejména o prevenci proti šíření viru a o ochranu dětí a žáků,“ potvrdila mluvčí.

Po vedení města nyní požaduje odpovědi také senátorka za Prostějovsko Jitka Chalánková, která na riziko nanonástřiků pro děti upozornila mezi prvními. Ta zaslala primátorovi 15 otázek ohledně nástřiků, mimo jiné požaduje informaci, zda si město ověřovalo zda nanonástřiky disponují řádnou certifikací.