Špičkový přístroj nové generace v Olomouci zkrátí dobu ozáření pacientů

  11:13
Nový pavilon s nejmodernějším přístrojem pro diagnostiku a léčbu zejména onkologických onemocnění otevřela nyní Klinika nukleární medicíny Fakultní nemocnice Olomouc. Přístavba označená jako X2 navazuje na stávající pracoviště PET/CT v budově X a její součástí je i laboratoř na výrobu radiofarmak.

Nové technologie v pavilonu X 2 významně zkrátí čas screeningu, a tudíž i dobu, po kterou je pacient vystaven radiační zátěži.

Rekonstrukce a dostavba kliniky, jejichž výsledkem je nová dvoupodlažní budova, trvaly půldruhého roku a stály 330 milionů korun.

Bezmála polovinu fakultní nemocnice pokryla z evropských dotací a zbytek uhradila z vlastních zdrojů včetně přístrojového vybavení.

„Jednalo se o jeden z nejnákladnějších projektů v naší nemocnici v posledních letech. Je však potřeba si uvědomit, že moderní medicína se bez drahého přístrojového vybavení a odpovídajících prostor neobejde,“ uvedl ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík.

„Jsme rádi, že můžeme nabídnout našim klientům špičkovou péči, navíc v komfortním a krásném prostředí, což jistě ocení také personál kliniky,“ doplnil.

4 500 vyšetření ročně

V pavilonu X2 vznikla nová vyšetřovna vybavená dalším přístrojem PET/CT pro diagnostiku pacientů s nádorovými a zánětlivými procesy.

Druhé podlaží bude sloužit laboratořím pro výrobu a distribuci radiofarmak a zázemí zde najde i personál kliniky.

„Narůstající množství vyšetření prováděných na jednom přístroji, kterých je až 4 500 ročně, si vynutilo rozšíření tohoto pracoviště o druhý PET/CT přístroj. Naše klinika tak bude schopna uspokojit rostoucí poptávku po těchto vyšetřeních a též efektivněji využít nakupovaná radiofarmaka,“ vysvětlila primářka Kliniky nukleární medicíny Libuše Quinn.

Nový přístroj je podle ní ve srovnání s tím stávajícím technicky vyspělejší. „Díky lepšímu rozlišení lze detekovat jemnější struktury a jeho vyšší citlivost umožňuje snížit aplikovanou aktivitu radiofarmaka a časovou náročnost vyšetření,“ doplnila.

Významně se tak sníží radiační zátěž pacienta. „Hybridní PET/CT vyšetření, které spojuje funkční molekulární zobrazování se zobrazováním anatomie těla, je nezastupitelné při diagnostice pacientů z onkologických, zánětlivých, kardiologických i neurologických indikací,“ popsala Nela Skulová z oddělení biomedicínského inženýrství.

„Nová technologie detektorů umožní odhalit i menší léze, než tomu bylo doposud, a tím lépe sledovat vývoj onemocnění,“ dodala.

Vyšší kapacita

Klinika nukleární medicíny fakultní nemocnice se zaměřuje nejen na poskytování diagnostické zdravotní péče, ale i terapeutických úkonů na lůžkovém oddělení především u onkologických pacientů v rámci Komplexního onkologického centra v olomoucké nemocnici.

„Naše klinika je jedním z mála pracovišť, která poskytují celé spektrum v České republice dostupných vyšetřovacích metod nukleární medicíny,“ podotkl přednosta kliniky Milan Kamínek.

„Na lůžkovém oddělení je prováděna řada terapeutických výkonů souvisejících s karcinomem prostaty či neuroendokrinními nádory (vznikají nekontrolovaným dělením neuroendokrinních buněk, nejčastěji se vyskytují v trávicím traktu či plicích – pozn. red.). Nová dostavba tedy umožní i rozšíření kapacity našeho lůžkového zařízení,“ těší ho.

Díky dostavbě vznikla i moderní laboratoř, jejíž zapojení do provozu přinese nové možnosti v přípravě a výrobě radiofarmak.