Ovzduší v Olomouci sleduje další stanice, pomáhá vytvářet mapu znečištění

  7:52
Novou automatickou stanici měřící kvalitu ovzduší, ale současně třeba také intenzitu dopravy, představil tento týden olomoucký magistrát. Nachází se v areálu Střední školy polytechnické ve Velkomoravské ulici a je součástí interaktivní mapy zobrazující aktuální stav i dlouhodobé souhrny doplněné o rozbor zdrojů znečištění.

Interaktivní mapu lze najít na webu města, které na ní dlouhodobě spolupracuje s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou v Ostravě.

„Informování o kvalitě ovzduší by nemělo být omezeno pouze na vyhlašování varovných informací o překročení limitních hodnot škodlivin při smogových situacích či nepříznivém inverzním počasí,“ shrnula už dříve vedoucí oddělení ochrany ovzduší a státní správy odpadů Jitka Pudelová.

„Naším cílem je, aby občané měli k dispozici informace o stavu ovzduší v oblasti, ve které bydlí, a aby věděli, jaké zdroje se v dané lokalitě na znečištěném ovzduší podílí a jakou měrou,“ dodala.

Ovzduší hlídá nová stanice

Z modelů interaktivní mapy je možné vyčíst, jaký podíl na znečištění ovzduší polétavým prachem či oxidy dusíku a síry měly v uplynulých letech průmyslové zdroje, lokální topeniště či automobilová doprava. Současně jsou zde dostupné aktuální hodnoty.

„O problematiku ovzduší v Olomouci je velký zájem, a to nejen v souvislosti s naším měření, ale lidé se zajímají i o projekty státu, jako jsou například dotace na kotle,“ podotkl pro ČTK vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Petr Loyka.

Autor: