V Olomouci uvedli do funkce nového arcibiskupa. Obřadu přihlížely tisíce lidí

  10:14,  aktualizováno  10:54
V pořadí 15. arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Jozef Nuzík se ujal úřadu. Na bohoslužbu v katedrále svatého Václava v historickém centru Olomouce přišly tisíce věřících. Jde o jedinečnou událost, kterou město zažilo naposledy před 32 lety. Tehdy se úřadu ujal Jan Graubner, dnešní arcibiskup pražský.

Olomoucký arcibiskup Josef Nuzík se ujal svého úřadu, do kterého jej při bohoslužbě uvedl apoštolský nuncius v ČR Jude Thaddeus Okolo.

Apoštolský nuncius Okolo nejprve v úvodu bohoslužby vyzval k přečtení papežské buly, kterou byl Nuzík 9. února jmenován olomouckým arcibiskupem. Po skončení této části obřadu novému arcibiskupovi předal berlu olomouckých arcibiskupů a doprovodil ho k předsednickému křeslu, na které Nuzík usedl na znamení převzetí svěřeného úřadu.

Olomouc se chystá na inauguraci arcibiskupa Nuzíka, přijedou tisíce věřících

Na jmenování arcibiskupa Nuzíka dorazilo odhadem 3500 lidí.

Okolo coby zástupce papeže nechal přečíst papežskou jmenovací bulu. Poté předal Nuzíkovi berlu olomouckých arcibiskupů a doprovodil ho k předsednickému křeslu. „Usednutím na trůn se Josef Nuzík ujal svěřeného úřadu,“ vysvětlil mluvčí Arcibiskupství olomouckého Jiří Gračka.

V katedrále sledovalo jmenování dva tisíce účastníků, na náměstí před ní patnáct set přítomných.Ve své promluvě Nuzík připomněl, že se staví do řady svých předchůdců, která začíná v 9. století u prvního moravského arcibiskupa sv. Metoděje a tvoří ji 69 dochovaných jmen. Z 19. a 20. století připomenul Antonína Cyrila Stojana a Josefa Karla Matochu.

Více zmínil také svého předchůdce, arcibiskupa Jana Graubnera. Ten před více než třiceti lety obnovoval a budoval život církve poznamenaný násilným přerušením komunistickým režimem. „Děkuji tobě, otče arcibiskupe Jene, i vám všem, bratři, za vaše dílo, díky němuž máme na co navazovat,“ řekl Nuzík.

Nuzík dále zdůraznil, že v čele olomoucké arcidiecéze chce především v duchu svého biskupského hesla hlásat radostnou zvěst, jak to Ježíš chtěl po svých učednících. Nechce kritizovat. „Evangelium nám ukazuje na štěstí, které bychom hledali na jiném místě, a ono je právě zde. Nebojme se spojovat s životem víry právě pojem štěstí,“ uvedl.

“Potěšilo mne, že v bule papeže Františka, kterou oznamuje své rozhodnutí o mém jmenování, jsou slova: Bůh založil pro věcnou spásu člověka církev. V ní mohou všichni, kteří hledají Pána, nacházet pravé štěstí a duševní klid. Není to dobrá zpráva?“ řekl. Jeho slova sledovalo i na sto čtyřicet členů jeho rodiny. Nuzík pochází z jedenácti sourozenců.

Odpoledne od 14 hodin budou mít lidé možnost se s novým arcibiskupem pozdravit v prostoru vedle katedrály. Souběžně se v kostele Panny Marie Sněžné uskuteční modlitba chval a od 15 hodin adorace s požehnáním. Program v 16 hodin uzavře varhanní koncert v kostele sv. Mořice.

V pořadí 15. arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Jozef Nuzík se ujal úřadu. (13. dubna 2024)

Hodinu před začátkem mše v 10 hodin se prostor před katedrálou postupně zaplnil. Připravoval se se sbor, lidé přicházeli v krojích a kromě věřících z celé arcidiecéze dorazili i biskupové z celé republiky i ze zahraničí, kněží a ministranti.

Hodně věřících přijelo ze Slovácka, odkud Nuzík pochází. Návštěvníky už od hlavního nádraží naváděli informátoři ve stejnokroji a žluté vestě. Na místě je pro všechny případy i policie.

Už v pátek, tedy den před svým uvedením do úřadu olomouckého arcibiskupa a moravského metropolity, uctil Josef Nuzík památku jednoho ze svých předchůdců kardinála Rudolfa Jana. Od jeho zvolení třetím olomouckým arcibiskupem uplynulo právě 205 let.

Potřebuji i chvíle, kdy jsem sám se sebou, říká nový arcibiskup Nuzík

Ke kardinálově pamětní desce v kryptě katedrály, kde je uloženo jeho srdce Rudolfa Jana, proto položil symbolický květinový dar v podobě 205 růží poskládaných do tvaru srdce. Speciální věnec připravili studenti Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci.

„Kardinál Rudolf Jan byl jejich kolega, protože byl také vyučen zahradníkem. A v čem by nám měl být vzorem? Právě srdce nás všechny propojuje. Když má člověk dobré srdce, člověk vykoná pro druhé hodně,“ dodal arcibiskup Nuzík, který poté pietní setkání zakončil modlitbou.

„Rudolf Jan byl pokrokovou osobností a Olomouci vtiskl podobu, v jaké město dnes známe,“ připomněl primátor Miroslav Žbánek. Rudolfa Jana mladým dívkám přiblížil jako businessmana a politika a přirovnal ho k youtuberovi. „Je známo, že založil Vítkovické železárny i olomoucké parky,“ řekl olomoucký primátor Miroslav Žbánek.

Třetí olomoucký arcibiskup Rudolf Jan (1788–1831) byl členem habsbursko-lotrinského rodu. Jako vnuk královny Marie Terezie a syn císaře a krále Leopolda II. byl od narození arcivévodou rakouským, královským princem uherským a českým.

V čele olomoucké arcidiecéze stanul ve svých 31 letech. Během následujících 12 let se zasloužil o znovuobnovení činnosti olomoucké univerzity, zlepšení kvality vzdělání v kněžském semináři i rozvoj českého jazyka a literatury. Pořádal veřejné hudební koncerty, podpořil vznik hutě ve Vítkovicích, inicioval vznik olomouckých městských parků divadla.

Autoři: ,