Někde není málo míst, ale moc aut, míní primátor o parkování v Olomouci

  18:06
Snazší doprava po Olomouci, rychlejší pomoc pacientům od záchranářů či v nemocnicích či šetření energií. S tím vším mohou pomoci moderní technologie ve stylu takzvaných chytrých měst Smart Cities, o kterých diskutovali účastníci konference Lepší místo pro život, kterou v Olomouci uspořádala společnost MAFRA.

Účastníci konference Lepší místo pro život uspořádané v Olomouci společností MAFRA diskutovali o možnostech využití moderních technologií ve stylu takzvaných chytrých měst Smart Cities. Jedním z nich byl i olomoucký primátor Miroslav Žbánek. | foto: Stanislav Heloňa, MAFRA

Například Olomouci mohou technologie pomoci s dopravními problémy díky propojování a sdílení dat o volných parkovacích místech, kolonách či uzavírkách, která bude mít každý člověk ve svém telefonu.

Jedním z pilířů města coby budoucího Smart City je kvůli tomu nová dopravní ústředna za zhruba třicet milionů korun. V ostrém provozu funguje od letošního jara, jejím hlavním úkolem je koordinovat provoz ve městě a řídit hlavní olomoucké křižovatky podle aktuální situace.

„Ústředna má neuvěřitelné množství funkcí. Umíme díky ní například sledovat pohyb autobusů či monitorovat křižovatky, a víme, kde jsou hlídky městské policie. Nyní se snažíme vše propojovat, aby kamerové systémy z křižovatek komunikovaly s kamerami policie, do budoucna možná i s dalšími podobnými systémy,“ uvedl na konferenci olomoucký primátor Miroslav Žbánek.

Ten zdůraznil, že sesbírané informace je třeba předat dál, rozšířit je skrz mobilní aplikaci Chytrá Olomouc mezi lidi. Už dnes je informuje například o nehodách, kolonách, volných místech na velkých parkovištích či uzavírkách.

„Nic z toho ale nebude fungovat, pokud si člověk tuto aplikaci stáhne a naštve se při první uzavírce či objížďce, která v ní nebude vyznačena,“ upozornil primátor.

Radnice podle něj také připravuje velký projekt ohledně stále vzácnějšího místa na parkování.

„Je třeba si přiznat, že na mnoha místech nemáme nedostatek parkovacích míst, ale strašně moc aut. A s tím se v dané chvíli nedá nic dělat. Nová místa tady nevytvoříme, a tak máme jedinou cestu - snížit počet aut,“ shrnul Žbánek.

Konference o Smart Cities

„Bavme se o tom, zda bude do budoucna cestou sdílená doprava či udržitelná mobilita, kdy dáme občanům kromě kvalitní a levné hromadné dopravy i jiné nástroje, jak se přesouvat. Toto všechno potřebujeme propojit s parkovací politikou města a také s jeho dalšími plány a strategiemi,“ dodal.

Důležitost propojení dat vyzdvihla také expertka na Smart Cities a datovou analytiku Petra Konečná ze společnosti Deloitte. Data jsou podle ní základem, na níž současný celoevropský trend chytrých měst například právě v oblasti dopravy stojí.

„To, co je přímo v Olomouci problém, je dopravní infrastruktura. Mohlo by jí pomoci efektivní propojení jednotlivých informačních zdrojů,“ podotkla Konečná.

Sdílené informace pomáhají záchranářům při zásahu

Význam sdílení informací potvrdila i Marie Marsová, předsedkyně představenstva společnosti Středomoravská nemocniční ze skupiny Agel, která v Olomouckém kraji mimo jiné provozuje nemocnice v Přerově, Prostějově a Šternberku.

Ty si mezi sebou v digitální podobě předávají informace o pacientech a elektronicky vedenou zdravotnickou dokumentaci Středomoravská nemocniční sdílí i s olomouckou fakultní nemocnicí a záchranáři.

„Při zásahu z našeho systému zjistí, jaké léky pacient užívá, že se léčí s těmito nemocemi a má takové alergie. Bez papírových kartiček či údajů, které se stále přepisují, jsou tak schopni zasáhnout lépe a na tom správném místě,“ řekla Marsová.

Na další rozměr konceptu Smart Cities upozornil David Martinek, manažer ze společnosti ČEZ Esco, která se mimo jiné zaměřuje na způsoby úspory energií.

„Smart City je i o energiích, ať už v oblasti dopravy či výstavby a vytápění budov. Cestou ke zlepšení je tak instalování maxima obnovitelných zdrojů na střechy či na pozemky, na nichž to má smysl a není to na úkor něčeho jiného,“ podotkl Martinek.

„Samozřejmě nenabádám k využívání zemědělské půdy k výstavbě fotovoltaických elektráren. To už tady bylo a bohužel to této technologii na popularitě nepřidalo. Musí se to dělat s citem,“ dodal.