Kostelní vrata z dob Marie Terezie se dočkala obnovy, teď budou sloužit dál

  18:28
Už zhruba dvě a půl století jsou v Olomouci němým svědkem dění na dnešním náměstí Republiky. Nedávno se ovšem vstupní dubová dvoukřídlová vrata kostela sv. Kláry dočkala rozsáhlé obnovy, po které byla dnes namontována zpět.

Dubová vrata jsou datovaná do období kolem roku 1772, kdy byl olomoucký kostel postaven jako součást areálu někdejšího kláštera klarisek, v němž nyní sídlí Vlastivědné muzeum.

„Byla na nich provedena kompletní oprava konstrukce a poškozených částí, odstranění povrchové úpravy, asanace, konzervace, kompletace jednotlivých částí a další nezbytné opravy,“ nastínil mluvčí muzea Antonín Valenta.

„Aktuálně také dokončujeme rozsáhlou opravu budov, především krovů, střechy a omítek. Restaurovaná vrata jsou perličkou tohoto nového muzejního hávu. Lešení zmizí během května,“ doplnil ředitel Břetislav Holásek.

Dnešní podoba kláštera klarisek pochází z druhé poloviny 18. století, jeho dějiny ale sahají až do 13. století. Podle tradice byl klášter založen již v roce 1250, první historicky doložitelná zmínka se vztahuje k roku 1298. Nejstarší známá vyobrazení areálu se ovšem dochovala až z let 1675 a 1745.

Roku 1747 klášter utrpěl škody při opevňovacích pracích a muselo se kvůli tomu přistoupit k jeho úpravám. Přestavba započala roku 1754, na řadu nejdříve přišly konventní budovy, teprve poté se v roce 1772 přikročilo k novostavbě kostela.

Právě během jeho výstavby se ale klášter dostal do velkých ekonomických potíží a nakonec zde byla zakázána jakákoliv stavební činnost. Roku 1777 bylo navrženo klášter zrušit a dva roky později začal exekuční prodej jeho majetku. V roce 1782 pak skutečně došlo ke zrušení kláštera v rámci první vlny josefínských reforem.

Severní část konventu poté obsadila vojenská kasárna, jižní s kostelem byla určena pro lycejní knihovnu, jež zde fungoval až do počátku 20. století. Od roku 1908 se bývalý klášter stal sídlem Přírodovědeckého a uměleckého musea arcivévody Josefa Ferdinanda a muzejním účelům slouží dodnes.

Autor: