Nový olomoucký most Rejnok bude stříbrný a při slavnostech nasvícený

  5:26
Nový most přes řeku Moravu na Masarykově třídě v Olomouci je zazimovaný a dělníci čekají na teplejší počasí. Stavba má být hotová do července, kdy se na trasu mezi hlavním nádražím a centrem města vrátí tramvaje.

Práce zatím i přes komplikace na trhu se stavebními materiály běží podle plánu. U řeky Moravy v Olomouci navíc vzniknou terasy. Nová náplavka bude k pronájmu

„Byli jsme ujištěni, že i přes současné počasí, které stavbě moc nepřeje, neustále se zvyšující ceny stavebních materiálů a sílící pandemickou situaci platí časový harmonogram nastavený smlouvou. To znamená, že na začátku letních prázdnin bude most v provozu pro pěší i dopravu,“ řekl investiční náměstek primátora Martin Major.

Od začátku července by přes řeku měly znovu jezdit tramvaje, které nyní nahrazují výlukové autobusy linky X. Při cestě mezi Žižkovým náměstím a vlakovým nádražím objíždějí spoje místo Jeremenkovou, Pasteurovou a Husovou ulicí. Zastávky U Bystřičky a Fibichova vynechávají.

Most se podařilo usadit před začátkem nového roku, je zaizolovaný a pokrývá ho asfalt. 

„Jakmile budou příznivější klimatické podmínky, dokončíme nátěry mostu, osadíme ho veškerými inženýrskými sítěmi a dokončíme na římsách chodníky. Barva mostu bude stříbrná,“ uvedl stavbyvedoucí Jakub Vlk.

Na most je potřeba upevnit inženýrské sítě. „Budeme je osazovat po celé délce mostu, musejí být prováděny z pontonu, z koryta řeky. Očekávají se ledy, takže ponton máme vytažený. Jak opadne voda, budeme ho dávat zpět,“ dodal Vlk.

Šedesátimetrový most je nyní o něco výš, než je úroveň navazující ulice, oproti tomu původnímu o 70 centimetrů. 

„Terén je třeba vymodelovat tak, aby předpolí mostu bylo možné napojit na kolmé ulice, tedy Blahoslavovu a Nábřeží. Teprve potom začneme připravovat konstrukční vrstvy komunikací a tramvajové těleso,“ popsal investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška.

Při slavnostech zasvítí

Most navržený architektem Antonínem Novákem, který podle svého tvaru získal přezdívku Rejnok, má také dostat boční osvětlení pro slavnostní příležitosti.

Otevření mostu nejspíš přinese i změnu v dopravě. Radnice pověřila úředníky, aby zpracovali pro okolní oblast Nových Hodolan zónu s rychlostí omezenou na 30 kilometrů za hodinu.

22. prosince 2020

Na levém břehu řeky budou zdi obložené částečně z původních pískovcových kamenů. Zdi budoucí náplavky na pravém břehu už kameníci osadili žulovými obklady, navážou na ně dlažbou. 

Postup prací ale komplikují dopady koronavirové krize a nedostatek některých druhů stavebních materiálů na trhu. Chybějí například právě kamenné obklady, které jsou pro dokončení náplavky zásadní. 

„Děláme maximum pro to, aby i v této složité době probíhalo vše tak, jak má,“ ubezpečil Bělaška.

Město Olomouc využilo investice Povodí Moravy a pustilo se do úprav okolních ulic. Vzniknou například dvě vyhlídkové plošiny.

„Jedna je situovaná před evangelickým kostelem a druhá v Blahoslavově ulici u vysokoškolských kolejí. Mělo by tam být k pronajmutí místo pro drobné občerstvení, bude tam přípojka vody, elektřiny. Možnost připojení na elektrickou energii bude mít i náplavka, v opěrných stěnách budou zabudované rozvaděče. Využití náplavky bude otázkou dalšího pronájmu s Povodím Moravy,“ informoval vedoucí odboru investic olomouckého magistrátu Marek Drešr. Veškeré práce mají být hotové letos.

Současná stavba protipovodňové ochrany Olomouce je označovaná jako II. B etapa. Vyjde na 730 milionů korun. V centrální části města zvýší kapacitu koryta Moravy na úroveň 650 metrů krychlových za sekundu, což odpovídá třísetosmdesátileté povodni. 

Takzvaná stoletá voda označuje průtok přibližně 551 metrů krychlových za sekundu. Povodeň v roce 1997, která v Olomouci překonala všechny známé historické záplavy a kulminace, dosáhla průtoku 784 metrů krychlovým za sekundu rovnající se pětisetleté povodni.