Ekologové dosáhli zrušení tří výjimek pro kácení v cenných lesích Jeseníků

  4:52
Ekologové z nevládních organizací vedou nesmlouvaný boj s vedením chráněné oblasti v Jeseníkách kvůli výjimkám na zásahy v cenných lokalitách. Ministerstvo jim zatím dává za pravdu, nyní na základě námitek ekologů zrušilo další tři výjimky umožňující kácení v kůrovcem zasažených porostech.

Záběry z dronu ukazují masivní šíření kůrovce a velké těžby s tvorbou holin ve 2. zóně CHKO mezi Starou horou a Zámeckým vrchem. | foto: Společnost přátel Jeseníků

Aktuální verdikty ministerstva životního prostředí řeší osud cenných oblastí ležících mimo hranice přírodních rezervací na rozsáhlé ploše celkem 4 560 hektarů.

Fotogalerie

Jde o území zahrnující divokou přírodu a neobydlené horské území zařazené do přísně chráněné 1. a 2. zóny Chráněné krajinné oblasti Jeseníky, například jedinečné údolí kolem Hučivé Desné či Divoké Desné. Celá oblast je ohraničená masivem Červené hory, Vozky, Medvědím dolem, Sviním dolem nebo Vysokou holí.

Správa CHKO tam v srpnu 2019 přesto udělila výjimky z péče o přírodu, které umožňují intenzivní zásahy proti kůrovci. Zákon je jinak v této oblasti neumožňuje. Rozhodnutí obratem napadli ekologové.

„Správa CHKO umožnila různé formy destruktivních zásahů, od kácení stromů a jejich odkornění na menších plochách až po masivní těžby horských lesů s tvorbou holosečí. Na celém území navíc umožnila použití chemie, což je pro nás absolutně nepřijatelné,“ kritizuje Ondřej Bačík ze Společnosti přátel Jeseníků (SPJ).

Ministerstvo: Výjimky nebyly řádně zdůvodněné

Ministerstvo výjimky po přezkoumání zrušilo. V rozhodnutí, které má MF DNES k dispozici, argumentuje mimo jiné tím, že Agentura ochrany přírody a krajiny, která je nadřízeným orgánem CHKO, zdůvodnila asanační zásahy existencí jiného veřejného zájmu spočívajícího v ochraně lesních porostů a prevenci vzniku hospodářských škod.

„V daném případě z odůvodnění napadeného rozhodnutí ani ze spisového materiálu nevyplývá, z jakých podkladů při hodnocení existence jiného veřejného zájmu a jeho převahy nad zájmem ochrany přírody agentura vycházela a jakými úvahami a kritérii se řídila,“ stojí ve stanovisku ministerstva.

„Napadené rozhodnutí postrádá jakékoli bližší hodnocení reálného stavu lesních porostů ve vymezeném území i jakoukoli analýzu vývoje kůrovcové kalamity,“ uvádí dále ministerstvo.

Kauza se zásahem vedení resortu vrací a Správa CHKO Jeseníky bude muset případné výjimky řešit znovu.

Podle ekologů podléhá správa CHKO tlaku lesníků a těžařů

Ekologové kritizují správu CHKO dlouhodobě. Nechtějí, aby se na chráněném území kůrovcové dřevo těžilo ani omezeným způsobem a kritizují i používání jedů. Výjimky z péče o přírodu v oblasti označují za závažná pochybení, která vedou k ničení vzácné přírody Jeseníků.

Za alarmující také považují, že vedení CHKO povolilo různé formy intenzivních zásahů i v lesích, které neplní hospodářskou funkci, ale jde o lesy zvláštního určení a o lesy ochranné.

„Po zrušení těchto kontroverzních rozhodnutí je zde příležitost zajistit přísnější ochranu mimořádně cenné přírody. Ta by se neměla promarnit,“ řekl Bačák.

Ivo Dokoupil z Hnutí Duha je přesvědčený, že Správa CHKO Jeseníky podléhá tlaku lesníků a nadřazuje zájmy těžařů nad zájmy ochrany přírody.

„Zásahy v přirozených horských smrčinách a v rezervacích jsou zbytečné. Holiny jsou zde nepřijatelné a způsobí ve výsledku více škody a rizik než kůrovec,“ řekl Dokoupil.

Zásahy jsou nezbytné, brání se správci oblasti

Správa CHKO i nadřízená agentura kritiku udělovaných výjimek vytrvale odmítají, stejně jako názor, že straní těžařům. Mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šůlová například upozornila, že proti všem rozhodnutím umožňujícím zásahy v této oblasti se současně s ekology odvolali také lesní hospodáři, kterým naopak stanovené podmínky připadají příliš přísné.

Hájí také strategii, kterou v boji s kůrovcem ochranáři volí. „Asanaci kůrovce chceme za stanovených podmínek umožnit především proto, aby se rozpad lesů co nejvíce zpomalil, aby tady v budoucnu mohl růst pestrý a různorodý les,“ řekla Šůlová.

„Pokud by v této oblasti zůstaly lesy bez zásahů, kůrovec by se nejspíš rychle rozšířil a k plošnému odumření horního stromového patra lesů na velké ploše by došlo v relativně krátké době. To opravdu nevnímáme jako cestu k zajištění ochrany jedné z nejcennějších přírodních oblastí v České republice,“ dodala.

Ředitel Správy CHKO Jeseníky Michal Servus doplnil, že zásahy jsou nutné i kvůli pohybu turistů.

„Pokud bychom vše ponechali samovolnému vývoji, tak vedle ohrožení dalších lesů ve vyšších polohách bychom ohrozili i bezpečnost turistů, takže by bylo nutné zakázat vstup do těchto oblastí. To je ale nereálné,“ řekl.

O výjimkách po nejnovějším rozhodnutí ministerstva musí vedení CHKO rozhodovat znovu.

„Samozřejmě zohledníme obsah rozhodnutí ministerstva,“ potvrdila mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny Šůlová.