Jeseník musí ukázat, čím chce být, říká nový městský architekt

  4:52
Nikdy nekončící proces. Takové je mapování města pro městského architekta podle Tomáše Pejpka, který má za sebou první půlrok v této pozici v Jeseníku. „Zatím ho mám ‚načtený‘ jen zčásti. Pomáhají mi zkušenosti z jiných míst, městský architekt ale potřebuje mít své město opravdu dobře nachozené, a také naposlouchané názory a zkušenosti jeho uživatelů, obyvatel i návštěvníků,“ říká.

Architekt Tomáš Pejpek. | foto: Stanislav Heloňa, MAFRA

V čem vlastně spočívá práce městského architekta?
Město můžeme popsat různě. Jako společenství lidí, prostřednictvím jeho historie nebo typických aktivit. Jedním z tradičních způsobů, jak se na města díváme, je fyzická podoba jejich čtvrtí, náměstí a ulic, architektura budov či infrastruktura. Městský architekt je ten, kdo se o tuto fyzickou stránku odborně stará. Taková péče může mít různé podoby, od spolupráce na koncepci rozvoje města přes pomoc při řešení podoby konkrétních městských prostorů až například po výběr mobiliáře tak, aby posiloval jedinečnost města.

Čím vás Jeseník zaujal? V čem jsou jeho největší přednosti a naopak, na co z architektonického hlediska nemůže být hrdý?
Zasazení města do krásného krajinného rámce okolních kopců a hor je výjimečnou hodnotou. Výrazné slabiny nevidím, ale Jeseník na mě působí, že si není tak úplně jistý, jestli je jen regionálním centrem v odlehlé části republiky, nebo jestli se chce profilovat jako známé lázeňské a turistické centrum. Já doufám v to druhé. Můj názor je posilovat, i formou urbanismu a architektury, silné stránky města, využít všech existujících jedinečností a výhod. To v praxi znamená zlepšovat veřejný prostor a myslet při tom na jeho rekreační funkci a místní identitu, rozvíjet všechna propojení města a okolní krajiny či mít přiměřeně robustní infrastrukturu pro návštěvníky. A přitom to nesmí znamenat, že budeme zapomínat na zlepšování podmínek pro obyvatele Jeseníku či místní průmysl.

Jak vidíte v Jeseníku věčný střet centra města a periferie?
Nevnímám to tady jako problém, v centru existuje pestrý mix služeb, občanské vybavenosti, administrativy i bydlení. Myšlenky, na kterých pracujeme, směřují k tomu, aby to tak dál zůstalo. Například aby se posílila pobytová, obytná kvalita veřejných prostorů v centru, a aby v centru i jeho okolí vznikla nová nabídka kvalitního bydlení.

Veřejným prostorem se zabýváte dlouhodobě. Co byste ve městě změnil?
V první řadě bych měl říct, že Jeseník nemá vážné problémy v oblasti veřejného prostoru či dopravní infrastruktury, snad s výjimkou zatím slabého propojení lázní s městem. Jeden problém tady ovšem existuje a všimli si ho i občané, kteří proto v participativním rozpočtu (část rozpočtu, o jehož využití rozhodují sami obyvatelé, pozn. red.) chtěli lépe řešit náměstí Svobody.

Co je na něm špatného?
Potíže tam vyplývají z dnes už překonané myšlenky, že je třeba stále zlepšovat dopravní infrastrukturu pro automobilovou dopravu. Tedy upřednostňovat auta před ostatními funkcemi veřejných prostorů – pohybu a pobytu pěších a cyklistů, nakupováním, městskou rekreací, ba i před existující historickou strukturou města. Například generel dopravy z počátku tisíciletí počítal s vybudováním vnitřního městského okruhu, demolicemi částí bloků a s budováním křižovatek. Dobře se to dá ukázat právě na náměstí Svobody, kde je uspořádání místa podřízeno autům, ale člověk téměř nemůže náměstí s parkem pohodlně a bezpečně přejít. Tento problém nevyřeší nový rondel, ale celková změna koncepce náměstí se zklidněním dopravního tahu a uzpůsobením tomu, aby tam bezpečně a pohodlně mohli pobývat lidé. Úkolů k řešení je ale víc, s kolegy z úřadu stále analyzujeme územní plán a shromažďujeme podněty na jeho změny. S jejich zadáním se počítá v příštím roce.

Na které oblasti života lidí ve městě kladete největší důraz?
Jednou z nejdůležitějších kvalit veřejného prostoru a infrastruktury je bezpečnost a pocit bezpečnosti. Stejně tak mi přijde důležité, aby prostředí města podporovalo komunitní život. A v neposlední řadě bych zmínil otázku bydlení, které je jednou z nejdůležitějších potřeb.

Mohou pomoci při práci na zajímavých objektech v Jeseníku architektonické soutěže?
Může jít o významnou pomoc a s využitím soutěže například navrhuji vybrat úpravu podoby náměstí Svobody. Výhodou soutěže je, že máme na výběr z více řešení, a že výběr provádí erudovaná odborná porota. Soutěž sice není úplnou zárukou dobrého výsledku, ale pomáhá výběrem dobrého projektanta a návrhu.

S čím by za vámi měli přicházet lidé, v jaké fázi svých plánů na výstavbu budov pro bydlení či podnikání?
Vhodné je konzultovat plány ve fázi studie, zejména tam, kde se záměr dotýká veřejného prostoru a infrastruktury.