Dlouhé stráně zvyšují bezpečnost, opatření při úpravách se dotknou i turistů

  15:20
Do modernizace přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně letos ČEZ investuje více než 60 milionů korun. Peníze půjdou hlavně do zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu elektrárny.

Dlouhé stráně | foto: Libor TeichmannMAFRA

Unikátní přehrada Dlouhé stráně v Jeseníkách leží v nadmořské výšce 1 350 metrů. Jedná se o soustavu vodních děl, která byla v roce 2005 označena za největší div Česka.

„Dlouhé stráně kromě dodávek elektřiny zajišťují také stabilitu české přenosové soustavy. Požadavky na bezporuchový provoz elektrárny se v poslední době zvyšují v souvislosti s rostoucím podílem výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů,“ vysvětlil mluvčí ČEZ Vladislav Sobol.

„Význam Dlouhých strání si uvědomujeme a pravidelně investujeme do zvýšení účinnosti, spolehlivosti provozu a bezpečnosti elektrárny. Letos v elektrárně nainstalujeme speciální systém, který zvýší bezpečnost transformátoru. Umí automaticky předcházet situacím, při kterých by hrozilo zahoření plynu a tím i zakouření podzemního prostoru,“ vysvětlil ředitel vodních elektráren ČEZ Róbert Heczko.

Další investice se týkají modernizace diagnostického systému, který měří vibrace turbín. „To přinese také možnost dohledu dispečerů vodních elektráren ve Štěchovicích, kteří budou mít lepší možnosti, jak kontrolovat stroj vzdáleně,“ popsal mluvčí.

Investice se nevyhnou ani horní nádrži elektrárny. „Kromě pravidelných oprav bodových poruch pláště nádrže, které probíhaly v první polovině června, kdy byla nádrž vypuštěná, začaly také rozsáhlé práce na zatěsnění objektu u horní nádrže. Ty si vyžádaly dočasné přesunutí populárního bufetu i parkoviště, které využívají hlavně autobusy s exkurzemi,“ upozornil Sobol.

Omezení kol a koloběžek

Další omezení pro turisty přinese sanace svahů kolem komunikace vedoucí k horní nádrži.

„Letos začala odstraňováním náletových dřevin a příští rok bude pokračovat zabezpečením skalních objektů v okolí cesty. V době prací musí turisté počítat s omezením pro kola i koloběžky,“ řekl mluvčí.

Dlouhé stráně

  • mají největší reverzní vodní turbínu v Evropě: 325 MW
  • největší spád v rámci českých přečerpávacích elektráren: 510,7 m
  • i největší instalovaný výkon v ČR: 2 x 325 MW.

Velkou proměnou projde také výtah mezi podzemními prostory elektrárny a horní nádrží, který využívá personál elektrárny hlavně v zimě.

„Místo napájení trolejí bude vozík tažený lanem, takže se dá říct, že vybudujeme podzemní lanovku. Výsledkem bude spolehlivější, rychlejší a zejména bezpečnější provoz,“ popsal šéf elektrárny Vítězslav Chmelař s tím, že letos dělníci instalují spodní části lanovky a příští rok se bude pracovat na druhé polovině.

Elektrárna Dlouhé stráně, jejíž strojovna i další technologie jsou pod zemí, slouží jako obrovský akumulátor elektrické energie.

„V energetické soustavě má funkci při využití přebytku energie, která se používá pro přečerpání vody z dolní do horní nádrže, a především v období nedostatku energie, kdy elektřinu naopak vyrábí a dodává do sítě. Stále větší význam elektrárny rovněž spočívá ve vykrývání nestabilních dodávek z obnovitelných zdrojů energie,“ přiblížil Sobol.