Dub vydražili v rekordní aukci za 300 tisíc, hodí se na luxusní nábytek i sudy

  12:10
Ceny až tisíc eur za metr krychlový dřeva padaly na aukci cenného sortimentu dříví Arcibiskupských lesů a statků Olomouc, která překonala český rekord. Dražily se pokácené stromy, z nichž se vyrábějí například hudební nástroje, luxusní nábytek nebo speciální dřevěné sudy i umělecká díla.

Pracovníci arcibiskupských lesů pořádali tuto aukci již po šesté. „Bylo nabízeno celkem 1 022,02 m3 dříví, z čehož bylo úspěšně prodáno 981,03 m3. V aukci nabízelo své nejcennější dříví patnáct vlastníků lesa a úspěšných dražitelů z řad kupců bylo přes dvacet,“ uvedl Arnošt Buček, jednatel společnosti Arcibiskupských lesů a statků Olomouc.

„Výnosy z aukce pomohou lesníkům pokrýt část nákladů na pěstební činnost, a cennému dříví se naopak dostane odpovídajícího využití, ať už v podobě například uměleckých děl či nábytku,“ řekl jednatel.

Zájemci nakupovali speciální dřevo průměrně za necelých čtrnáct tisíc korun. „Nejvíce zastoupenou dřevinou na aukci byl dub s celkovým objemem 683 m3. U čtyřiceti nabízených sortimentů přesáhla výsledná cena 1000 eur za metr krychlový, což značí významný úspěch této aukce. O velkém zájmu kupujících svědčí průměrná cena draženého dříví, která dosáhla 13 822 korun za m3,“ vyjmenoval jednatel.

Nejvyšší ceny dosáhl výřez dubu letního. „Bylo to 47 040 korun za m3, čímž byl překonán český rekord v ceně dříví na aukci. Tento výřez o objemu 5,22 m3 původem z lužního lesa u Kroměříže byl prodán za cenu 297 114 korun,“ prozradil Buček.

„Výjimečné dříví si zaslouží výjimečné zacházení. Proto nabízíme vybrané sortimenty dříví formou aukce,“ vysvětlil Arnošt Buček s tím, že všechno dražené dříví má své specifické odběratele.

Kvalita v tuzemsku

„Úspěšným dražitelem dubu letního byl významný český zpracovatel dříví, čímž přidaná hodnota zůstane v České republice. Tato skutečnost také svědčí o kvalitě tuzemského dřevozpracujícího průmyslu,“ podotkl Buček.

S výsledkem aukce cenných sortimentů dříví jsou organizátoři spokojeni. „Potvrzuje se nejenom kvalita nabízeného dříví, ale především příprava aukce, jejíž úroveň se rok od roku zvyšuje. Rád bych poděkoval všem vlastníkům lesů, kteří nám dali důvěru a dodali dříví. Tato aukce umožňuje propojit nejkvalitnější dříví správců lesů s těmi zpracovateli, kteří ho umějí náležitě ocenit,“ doplnil jednatel.

Další, v pořadí již sedmá aukce dříví Arcibiskupských lesů a statků Olomouc je plánována na 14. března v Chropyni. „Zájemci si mohou nabízený sortiment prohlédnout již od 7. března,“ uvedl Buček.