Emise škodlivin klesly, i tak jsou moravskoslezské firmy dominantními zdroji

  13:10
Velké provozy v Moravskoslezském kraji stále patří k největším českým znečišťovatelům. Potíží je prach, dioxiny i oxid uhelnatý. Prachu loni velké zdroje v kraji dokonce v součtu vypustily o něco víc než v roce 2019.

Areál huti Liberty Ostrava. | foto: Liberty Ostrava

Za posledních deset let firmy emise výrazně stlačily dolů, pořád to ale nestačí. Velké zdroje ze severu Moravy a Slezska figurují i v posledních žebříčcích sestavených spolkem Arnika. Aktivisté vycházejí z údajů v Integrovaném registru znečišťovatelů (IRZ).

„Mezi největšími znečišťovateli dominují podniky z Moravskoslezského, Středočeského, Ústeckého kraje a Vysočiny,“ konstatoval Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady spolku Arnika. 

Dodal, že provozy na severu Moravy a ve Slezsku jsou dominantními producenty dioxinů, skleníkových plynů či polétavého prachu. Například u dioxinů, látek, jejichž dlouhodobé působení vede k poškození imunitního a nervového systému, se kraj drží dlouhodobě v čele – největším producentem v republice byly loni, stejně jako několik let předtím, Třinecké železárny.

Třetí příčka pak patří huti Liberty. Jen tyto dva provozy loni vyprodukovaly 66,8 procenta celkových emisí dioxinů evidovaných v IRZ za celou republiku. Většinu v odpadech, Liberty i do ovzduší. Celkové množství loni vypuštěných dioxinů v kraji je nižší než loni, ale téměř na dvojnásobku hodnoty z roku 2010.

V případě oxidu uhelnatého republikovou tabulku vedou Třinecké železárny, druhá je huť Liberty, dalším krajským zástupcem je vápencový lom LB Cemix ve Štramberku, loňský čtvrtý největší průmyslový zdroj oxidu uhelnatého v zemi.

Moravskoslezský kraj stále dominuje i u prachu

Jen tyto tři provozy podle údajů Arniky vypustily 83,1 procenta celkových emisí oxidu uhelnatého evidovaných v IRZ za loňský rok pro celou republiku. V součtu sice firmy v kraji loni vyprodukovaly méně oxidu uhelnatého než předloni, ale více než před deseti lety.

V případě emisí prachu za loňský rok kraji v tabulce největších zdrojů patří druhá příčka pro Liberty Ostrava, šesté místo obsadily Třinecké železárny a desáté kamenolom Eurovia v Jakubčovicích. Tyto tři podniky za loňský rok “vyrobily“ více než čtvrtinu celkového součtu hlášených emisí prachu v republice.

Za poslední desetiletí se přitom emise prachu v kraji snížily na pětinu. „Ale loni naopak došlo ke zvýšení v porovnání s rokem 2019. Asi to souvisí s rozjezdem průmyslu po covidu,“ upozornil Petrlík.

Stlačování produkce škodlivin spolklo miliardy

Kvůli emisím prachu podniky v kraji výrazně modernizovaly provozy. Ekologizaci za osm miliard má za sebou za poslední desetiletí huť Liberty a prachu vypouští méně než polovinu. „Za rok 2020 jsme dosáhli snížení emisí na 284 tun, což je téměř o 40 tun méně než v roce 2019. Jde o nejnižší hodnotu v historii huti,“ řekla mluvčí Barbora Černá Dvořáková.

Třinecké železárny loni vypustily 126 tun prachu, o něco více než předloni, což způsobil vyšší objem výroby. „Oproti roku 2010 se ale jedná o pokles o více než 80 procent,“ podotkla mluvčí Petra Macková Jurásková. Za zlepšením stojí modernizace provozu v součtu za devět miliard. 

Obě hutě plánují další modernizaci, jež opět slibuje výrazné snížení vypouštěných škodlivin.