Rekvalifikace se vyplácí, 56 procent účastníků kurzů loni našlo práci

  16:08
Téměř patnáct milionů korun zaplatily v uplynulém roce úřady práce v Moravskoslezském kraji za rekvalifikační kurzy pro své klienty. Jde o téměř šestinu peněz vynaložených na podobné účely v rámci celé republiky, kde úřady práce za rekvalifikace v roce 2019 zaplatily 94 milionů korun.

Některé firmy v regionu jako Vítkovice Steel nebo Třinecké železárny si nováčky školí samy. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

„Cílem rekvalifikačních kurzů je především odstranění bariér, které omezují určitou skupinu lidí ve vstupu na volný trh práce,“ vysvětlila Kateřina Beránková, tisková mluvčí Úřadu práce. „Jednoduše řečeno – snahou úřadu je umožnit lidem, kterým hrozí, že přijdou o práci, nebo už jsou nezaměstnaní, získání nové kvalifikace, a tím pádem i lepších vyhlídek na novou práci.“ 

Celkem se v loňském roce do rekvalifikačních kurzů v Moravskoslezském kraji, podporovaných Úřadem práce, zapojilo na 2 245 lidí. Celostátně úřady práce evidovaly 9 562 účastníků. „Zabezpečovaných rekvalifikačních kurzů hrazených úřadem práce se loni zúčastnilo 1 666 osob, dalších 579 lidí absolvovalo rekvalifikaci zvolenou,“ upřesnila Beránková.

Zabezpečované rekvalifikační kurzy jsou ty, které vyhlašuje přímo úřad práce, zvolené kurzy si pak navrhují lidé sami. „U zabezpečených kurzů hradí úřad práce vše, u zvolených kurzů úřad nehradí podporu při rekvalifikaci,“ uvedla mluvčí.

Nejvíce letí práce s počítači, po ní svářečské kurzy a účetnictví

Největší zájem byl o rekvalifikace na práci s počítači. „Nejčastější rekvalifikací byly v loňském roce v Moravskoslezském kraji kurzy zaměřené na získání základních počítačových dovedností, které navštěvovalo celkem celkem 560 lidí,“ prozradila Beránková.

Školí se hlavně lidé nad padesát let se základní či střední školou

Dalšími nejžádanějšími rekvalifikacemi pak v minulém roce byly kurzy pro získání řidičských, svářečských, strojnických a jiných odborných průkazů nebo kurzy účetnictví. V rekvalifikacích podle mluvčí převažují lidé ve věku nad padesát let, od základního až po středoškolské vzdělání. 

Úspěšnost, s níž se absolventům kurzů daří sehnat nové zaměstnání, přesahuje padesát procent. „Z celkového počtu klientů jich přibližně 85 procent rekvalifikační kurz úspěšně ukončilo. Z evidence Krajského ředitelství Úřadu práce v Ostravě následně odchází v průměru cca 56 procent uchazečů, kteří rekvalifikační kurz úspěšně ukončili,“ dodala mluvčí úřadu.

Lidé, kteří mají zájem o kurz hrazený ze strany úřadu práce, musí splnit několik podmínek. Tou primární je evidence uchazeče na úřadu práce. Mezi další pak patří například zdravotní způsobilost, jak pro absolvování daného kurzu, tak pro případné další pracovní zařazení.

Nováčky si některé firmy školí samy

Rekvalifikační kurzy ale neorganizují jen úřady práce. Některé si zajišťují i samotné firmy. „Vzhledem ke specifičnosti a rozmanitosti profesí v hutním provoze spíše nováčky školíme a rekvalifikujeme sami,“ řekla tisková mluvčí Třineckých železáren Petra Macková Jurásková. 

„Spolupracujeme s úřady práce, rekvalifikace využíváme, ale nijak masově, jedná se spíše o jednotlivé případy,“ dodala personální ředitelka společnosti Vítkovice Steel Kateřina Nogolová. „Jde zejména o profese jeřábník, případně vazač a palič. S fungováním a kvalitou rekvalifikací jsme spokojeni. Některé rekvalifikace a zaškolování si organizujeme sami.“

O rekvalifikaci se navíc nemusí ucházet jen lidé bez práce, ale i zaměstnaní, kteří si chtějí zvýšit svou kvalifikaci. „Současná příznivá situace odhaluje mimo jiné limity dostupné pracovní síly. Musíme tak umět reagovat na přicházející změny související s Průmyslem 4.0 a Prací 4.0. Ty mohou na jedné straně způsobit zánik některých profesí, na straně druhé ale přinesou možnosti pro vznik nebo posílení důležitosti těch oblastí, kde lidskou práci a osobní přístup stroje nahradit nemohou. A to je příležitost pro další vzdělávání i rekvalifikace,“ sdělila generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková.