Lom v Bruntále obývají vzácní čolci, při úklidu odpadků se tam našla i urna

  9:06
Velké množství odpadu odvezli letos pracovníci z lomu u Marburka v Bruntále. V prostředí žijí chránění čolci a další cenné druhy obojživelníků. V bývalém lomu se toho hodně mění, vznikly nové tůně a odborná firma vyřezala přebytečné dřeviny. Přitom lidé do tamější unikátní přírody vyhazují různé věci.

Urna nalezená při uklízení lomu u Marburku | foto: Petr Meca a Martin Takač

„Letos jsme uklízeli v několika etapách. Nejvíc toho bylo v prostoru za umělým valem a na louce. Byly tam plechovky, pneumatiky, dopravní značky i balíky slámy. Našli jsme i urnu. Tu jsme uložili do ztrát a nálezů,“ sdělila Blanka Skřivánková, vedoucí oddělení ekologie krajiny a zemědělství města Bruntál.

Zároveň uvedla, že za tři roky odnesli pracovníci z lomu několik tun odpadu.

Lokalita lomu u Marburka je přitom velmi cenná. „Místo vzniklo lidskou činností a je na něm více biotopů,“ řekl Petr Meca, který se o lokalitu dlouhodobě stará jako nadšenec.

„Díky tomu je tam vysoká biologická rozmanitost mnoha skupin organismů. Při průzkumu před třemi lety jsme jich napočítali 117, z toho 27 druhů je chráněných.“

Velmi stabilní je podle Blanky Skřivánkové populace chráněného čolka velkého a čolka obecného „Stejně tak jsou dobré počty ještěrky obecné. Za několik desetiletí se ale snížily počty čolka horského a slepýše křehkého,“ uvedla Skřivánková.

Odborníci tak už před dvěma lety začali lom upravovat, což by mělo pomoci obojživelníkům.

„Bylo potřeba ořezat většinu dřevin a pokosit okolní zarostlý pozemek. Díky tomu je teď více světla. Listí ze stromů nepadá do vody, kterou zanášelo. Hned na začátku také pracovníci vyhloubili nové tůně. Na sušším místě vytvořili zimoviště pro obojživelníky,“ řekla Skřivánková.

Zrušený lom má kvůli výskytu ohrožených druhů zvláštní ochranu. „Ta omezuje dění v dané lokalitě. Minulý rok tam dokonce někdo chtěl pořádat menší technopárty. Město to samozřejmě zamítlo,“ připomněla Blanka Skřivánková.