Teplárna v Karviné vymění uhlí za biomasu, o palivu z odpadů se diskutuje

  11:58
Další krok ke stavbě nového multipalivového kotle plánovaného pro karvinskou teplárnu, udělala společnost Veolia. Projekt, který má teplo vyrábět z biomasy i z produktů z odpadu, má své příznivce i odpůrce.

Teplárna v Karviné chce využívat nový multipalivový kotel, odpůrci záměru však říkají, že to je jenom jiný název pro spalovnu. | foto: Veolia

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vydalo souhlasné závazné stanovisko se studií EIA o vlivu stavby na životní prostředí a se stavbou souhlasí.

Kotel by měl v karvinské teplárně po roce 2026 nahradit starší kotle a na rozdíl od svých předchůdců, spalujících černé uhlí, by v něm měla být hlavním palivem biomasa, případně tuhá alternativní paliva z komunálního odpadu.

„Získali jsme souhlasné stanovisko v procesu EIA pro multipalivový kotel v Karviné a můžeme rozběhnout další legislativní i technické kroky přípravy jeho stavby,“ konstatoval Kamil Vrbka, ředitel regionu Morava společnosti Veolia Energie ČR.

Pro společnost Veolia navíc hovoří univerzálnost kotle. „Pokračujeme v ekologizaci Teplárny Karviná s postupným odchodem od spalování uhlí s cílem dosažení nižších emisí z výroby tepla a elektřiny. Kotel mimo jiné rozšířením palivového mixu v teplárně posílí stabilitu, bezpečnost a cenovou dostupnost dodávek tepla pro Havířov a Karvinou,“ přidal další důvody pro stavbu nového kotle Kamil Vrbka.

Odpůrcům vadí paliva z odpadů

Ne všem se ale plány na stavbu nového kotle líbí. Už v době přípravy studie EIA se proti postavilo hned několik odpůrců. Například zástupci spolku S. O. S. Karviná tvrdí, že se instalací kotle město stane jen místem, kde se bude spalovat komunální odpad i z daleka. Vedle biomasy se totiž mohou v kotli spalovat i tuhá alternativní paliva (TAP), a to až do 100 procent kapacity.

„Karviná je jedním z nejvíce znečištěných měst v Česku. Nelíbí se mi, že by se tedy právě zde měl spalovat plastový odpad ve formě TAP z celého kraje. Do Karviné se bude vozit například až z Nového Jičína a obávám se, že časem i ze sousedního Polska, které toto odpadové ‚palivo‘ vyrábí a prodává za výrazně nižší cenu,“ přednesla jednu z výhrad Zuzana Klusová, radní spolku S. O. S. Karviná.

S tím ale zástupci Veolie nesouhlasí. „Společnost chce přednostně využívat odpady z regionu, čímž pomůže městům a obcím splnit povinnost omezit skládkování odpadů na minimum,“ odmítá část výhrad regionální ředitel.

Odpůrcům stavby kotle ale nejde jen o znečištění ovzduší. „Po spalování nám tu zůstane toxická struska z kategorie nebezpečného odpadu, která se opět musí někde skládkovat. Kde? To jsme se z dokumentace nedozvěděli,“ dodala Zuzana Klusová.

Magistrát modernizaci teplárny vítá

Podle závazného stanoviska MŽP by se kvůli možným nebezpečným látkám v odpadech mělo rozšířit například sledování odpadních vod vypouštěných do Soleckého potoka, nakládání s nimi by se mělo řešit i v rámci integrovaného povolení vydávaného krajem.

Karvinský magistrát naopak plán na pořízení nového kotle v teplárně vítá.

„Modernizací karvinské teplárny, ve formě pořízení moderního multipalivového kotle, dojde ke snížení emisí a tuhých znečišťujících látek na Karvinsku. Celkově to bude moderní, vysoce energeticky i ekologicky účinná technologie,“ konstatoval Lukáš Hudeček, tiskový mluvčí karvinského magistrátu.

Podle současných plánů společnosti Veolia by stavba kotle K7 měla probíhat v letech 2024-2025, spuštění provozu firma předpokládá v roce 2026.