Velkoobjemové kontejnery budou po městě rozmístěny častěji

  12:26
Vedení Frýdku-Místku se rozhodlo účinně bojovat s nešvarem odkládání starého nábytku k popelnicím, což trápí většinu měst. Důvody jsou zejména hygienické a estetické, ale také finanční.

Typický kontejner pro velkoobjemový odpad | foto: AVE

Oproti původním zavedeným zvyklostem, kdy byly kontejnery přistaveny po městě v jednom měsíci na jaře a v jednom na podzim, budeme nově rozmísťovat kontejnery na velkoobjemový odpad průběžně s přestávkami po celý rok. Na celkem 63 svozových místech budou přistaveny v březnu, květnu, červenci, září a listopadu. Dostupnost kontejnerů pro občany tak bude mnohem větší.

Věřím, že vstřícný krok magistrátu občané ocení a starý nábytek už nebudou odkládat k popelnicím, ale do zvlášť přistavených kontejnerů v blízkosti jejich bydliště. Přispějí tak k většímu pořádku a taky příjemnému prostředí, ve kterém chce žít a bydlet každý z nás,“ řekl primátor Michal Pobucký.

V loňském roce bylo odvezeno od popelnic zejména v sídlištní zástavbě 225 tun starého a nepotřebného nábytku, převážně sedaček, postelí a matrací. Celkem to bylo o šest tun více než v roce 2016 a stálo to nemalé peníze. Nábytek odložený u popelnic totiž nemůže být svážen s komunálním odpadem na skládku. Sváží ho zvlášť vypravené vozidlo do recyklačního střediska, kde se dále třídí.

Ve městě jsou k dispozici i čtyři sběrné dvory, do kterých mohou občané města zdarma odložit starý nábytek, koberce, sanitární keramiku, ale taky elektroodpad od ledniček a praček až po mobil. Otevřeny jsou každý všední den od 9 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Sběrný dvůr v Panských Nových Dvorech je v provozu od pondělí do pátku od 6 do 14 hodin.

Odkládat starý nábytek k popelnicím je zakázáno a je považováno za založení černé skládky, za což v přestupkovém řízení hrozí sankce až do výše 50 tisíc korun. Na dodržování odkládání odpadu do nádob k tomu určených bude dohlížet městská policie.

Harmonogram svozu objemného odpadu na měsíc březen viz. ZDE Příloha.