Majitelka pozemků z Hlučína u soudu vymohla zrušení části územního plánu

  12:04
Několik částí územního plánu Hlučína na Opavsku neplatí. Zrušil je soud, protože město při tvorbě plánu chybovalo. Opakovaně zamítlo či neřešilo námitky tamní lékařky Claudie Ondrušové, ta se nevzdala a bránila se u soudu. Rozsudek jí dal za pravdu a ukázal, že i vymezení sousedních pozemků není v pořádku.
Soud (ilustrační foto)

ilustrační snímek | foto: freeimages

Claudia Ondrušová má pozemky po rodičích. „Je to majetek, který byl součástí statku a rodičům byl kdysi odebrán. Statek byl zbourán kvůli stavbě silnice, restituce pozemků a následné vyrovnání s rodinou trvaly pětadvacet let,“ popsala Ondrušová.

Z původních desítek hektarů, na kterých rodina hospodařila, vlastní pět a půl hektaru. „Když jsem je získala, byly zanedbané, bylo třeba je vyčistit od náletových dřevin a černých skládek. Když se to podařilo, chtěla jsem je využít zemědělsky. Začít tam chovat ovce, mým snem jsou i koně,“ nastínila budoucnost.

Narazila však na územní plán platný od 90. let minulého století. V tom byla větší část pozemků vedená jako veřejná zeleň a biocentrum.

„Chci zemědělsky využít půdu, která takto byla využívána po staletí i před rokem 1989. Kvůli porevolučnímu územnímu plánu to ale nešlo, není možné ji ohradit ani využívat,“ sdělila Ondrušová.

Když Hlučín začal v roce 2014 s tvorbou nového územního plánu, byla to šance, jak situaci vyřešit. Avšak město na její připomínky neslyšelo.

„Opakovaně jsme dávali pozměňovací návrhy zpracované hlučínským architektem Petrem Hyklem i právníkem specializujícím se na územní plány Pavlem Černým. Navrhovali jsme přesunutí biocentra na vhodnější území, kde i podle dobové mapy z roku 1954 už byla vzrostlá zeleň a jsou tam zemědělsky nevyužitelné mokřady. Naopak okolo jsou i podle této mapy louky a pastviny. Neúspěšně. Zpočátku jednali, pak už se nikdo neozval a námitkám nebylo vyhověno,“ popsala Ondrušová.

Město námitky částečně zamítlo, obrátila se proto na soud

Hlučín má na rozvoj území jiný názor. „Zastupitelstvo města tehdy rozhodlo o námitkách tak, že je zčásti zamítlo, zčásti požadavkům občanky vyhovělo. Důvodem pro částečné zamítnutí byla názorová rozdílnost občanky a města na rozvoj a možnost dalšího využití v dotčených lokalitách,“ uvedla mluvčí hlučínské radnice Kristina Neničková.

V roce 2017 zastupitelé schválili nový územní plán i s lokálním biokoridorem a plochou pro zeleň přírodního charakteru na pozemcích Ondrušové. Ta se proto obrátila na soud. „Abychom ukázali městu, že to není jediný problém, zahrnuli jsme do žaloby i sousední pozemky, jež zastupitelé v územním plánu bez problémů převedli na stavební,“ podotkla lékařka.

S žalobou proti městu uspěla. Ostravský krajský soud zrušil část územního plánu, která na dvou lokalitách sousedících s navrhovatelkou počítá s rodinnou zástavbou. „Pro nedostatečné prokázání potřeby vymezení zastavitelných ploch,“ uvedla mluvčí Krajského soudu v Ostravě Klára Krystynová.

Soud také zrušil územní plán v částech, kde na pozemcích Ondrušové počítá s lokálním biokoridorem, biocentrem a přírodními plochami, a to pro absenci konkrétního vypořádání jejích námitek v průběhu pořizování územního plánu.

Na částech územního plánu jsou nyní bílá místa

Z plánu zmizel i koridor pro přívod vedení vysokého napětí do trafostanice Rovniny přes pozemek Ondrušové. Město se podle soudu nezabývalo jinými variantami a tato by omezila vlastnické právo majitelky a kvůli ochrannému pásmu vedení vysokého napětí by mohla snížit hodnotu jejích pozemků.

Na dotčených částech územního plánu jsou teď bílá místa. Hlučínští zastupitelé o nich budou muset rozhodnout znovu. O to se pokoušeli už v červnu, nenašli však shodu. Vedení města se pokusilo zrušené části územního plánu zařadit zpět.

„Navrhlo se zařadit všechny původně rušené části územního plánu Hlučína zpět v celém rozsahu, v jakém byl v územním plánu Hlučína před zrušením, a to s příslušnými úpravami textové části územního plánu vyplývajícími z předmětného rozsudku,“ sdělila mluvčí Neničková.

Nesouhlasila nejen opozice, ale i část koalice. „Nerozumím tomu, proč nebylo připomínkám vyhověno při tvorbě územního plánu. A když už záležitost šla k soudu, měli bychom územní plán změnit podle jeho rozhodnutí, ne vracet do původní podoby,“ komentovala opoziční zastupitelka Blanka Kotrlová. 

Znovu se má jednat v září, radnice opět hodlá předložit tentýž návrh. „Materiál bude předložen do nejbližšího jednání s tím, že se opět navrhuje zařadit všechny původně rušené části územního plánu Hlučína zpět v celém rozsahu, v jakém byly před zrušením, s doplněním jeho textové části tak, aby bylo vyhověno předmětnému rozsudku soudu,“ uvedla mluvčí.

Ačkoli tedy lékařka soud vyhrála, stále neví, na čem je. „Budu hledat právní ochranu, dokud mi bude bezdůvodně bráněno pozemky řádně využívat. Chci hospodařit v souladu s přírodou a navázat tak na rodinnou tradici,“ dodala Ondrušová.