Kdysi živé, nyní pusté. Ostrava nechala z map „vygumovat“ šestnáct ulic

  13:20
Ostrava požádala katastrální úřad o vyřazení šestnácti ulic v městské části Hrušov ze všech map. Kdysi to byly komunikace plné lidí, ale po povodních v roce 1997 a následné další devastaci tyto lokality pozbyly jako opuštěné jakéhokoliv významu.

Ruiny domů nahrazují v ostravské části Hrušov průmyslové a skladovací haly, definitivně zmizely už i některé ulice. | foto: MAPPA Ostrava

Kdysi výstavní ulice Kamasova, k tomu ulice Kulibinova, Lomonosovova, Augustinkova, Husitská, Mašíkova, Moravcova, Plovárenská, Šimonova, Albertská, Daňkova, Kaplířova, Pechalova, Kulturní a Odlehlá včetně náměstí Julia Fučíka, to vše v městském obvodu Ostrava - Hrušov.

Přestaly sice existovat před několika lety, ovšem stále byly zapsány v katastrálních mapách a jejich názvy byly dohledatelné i na volebních seznamech.

Teď už ne. Šestnáct hrušovských ulic z mapy Ostravy zmizelo.

Kdysi v těchto ulicích stála škola, lidé tam měli lékárnu a nechybělo ani koupaliště, které v roce 1931 postavili členové místního Sokolu. Nic z toho již neexistuje.

V Hrušově začal fungovat logistický park, nabízí stovky pracovních míst

Devastaci většiny hrušovských budov urychlila povodeň v roce 1997. Zbytek polorozpadlých, špinavých a vylidněných domů, pusté ulice a zanedbané okolí s odpadky v následných letech nikoho k bydlení nelákaly.

Až stavba nového logistického centra přinesla této části obvodu oživení a současně s ním začala radnice jednat o oficiálním zrušení ulic. „Legislativní proceduru jsme zahájili loni v listopadu,“ připomněla mluvčí ostravského magistrátu Gabriela Pokorná. „Museli jsme prověřit všechny adresy ve stávajících ulicích, abychom vyloučili možnost, že tu ještě někdo bydlí nebo tu má nějaká firma své adresní místo.“

Hrušov v budoucnosti nemá být jen zónou s lehkým průmyslem

Protože šetření tyto možnosti nepotvrdilo, požádala radnice katastrální úřad, aby všech šestnáct ulic zrušil. Závěrečnou procedurou bylo jejich smazání z internetových map.

Ostravská čtvrť Hrušov se nejprve proměnila v zónu devastace, nyní v oblast s převažujícím tzv. lehkým průmyslem.

Ostravská čtvrť Hrušov se nejprve proměnila v zónu devastace, nyní v oblast s převažujícím tzv. lehkým průmyslem.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

„V celé oblasti budované průmyslové zóny Hrušov zůstala zachována jen ulice Žižkova, jejíž trasa se ještě bude měnit v místě jejího napojení na ulici Bohumínskou v blízkosti skládky společnosti Odvoz a zpracování odpadu,“ dodala Pokorná. Žádné další ulice, které by měly zaniknout, nyní Ostrava nemá.

Do části Hrušov patří i garáže na Vývozní ulici, které různé bandy zcela vyndrancovaly.