Odprášení má huti přinést snížení škodlivin i úsporu materiálu

  16:36
Další snížení prašnosti v rámci provozu továrny si slibují zástupci Třineckých železáren od několikamilionové investice do odprášení sazeben vysokých pecí. Ty zajišťují plnění vysokých pecí rudou, koksem i dalšími potřebnými materiály.

Méně prachu uniká do ovzduší ze sazebny vysoké pece číslo 4 v Třineckých železárnách. Firma ji vybavila technologií odprášení včetně nové filtrační stanice. Investice se do konce letošního roku uskuteční i na vysoké peci číslo 6. | foto: Třinecké železárny

Železná ruda a další suroviny se do sazeben navážejí prakticky nepřetržitě, prach z nich proto patří k nemalým zdrojům znečištění. Do ovzduší se dostává při klopení vozíků do posuvné násypky v horní části sazebny.

„Děje se tak v devadesátisekundových intervalech. Obě sazebny budou mít samostatnou filtrační jednotku, a tím dojde ke snížení množství zachyceného prachu i eliminaci usazování prachu na ocelových konstrukcích,“ konstatoval investiční ředitel Radek Olszar.

Kompletní odprášení firma uskuteční do konce letošního roku. „Díky investici za 36 milionů korun je nyní sazebna vysoké pece číslo čtyři vybavena novou technologií odprášení včetně filtračního zařízení. Stejné zařízení letos namontujeme i na druhou vysokou pec,“ doplnila mluvčí Třineckých železáren Petra Macková Jurásková.

Na investici ve výši 38 milionů korun firma dostala dotaci 16,9 milionu korun z Operačního programu Životní prostředí. Vedle samotného odprášení huť ušetří i materiál. Odprašky z filtračních jednotek zpracuje na aglomeraci a vrátí do výroby.

„Už dnes jsme recyklací vedlejších produktů dosáhli toho, že odpady představují pouze necelá tři procenta objemu spotřebovaných vstupních surovin,“ doplnil investiční ředitel.

Ekologické investice v Třineckých železárnách dosáhly od roku 1996 deseti miliard korun. V roce 2021 díky tomu Třinecké železárny snížily emise prachu na historické minimum, které činilo 118 tun.

Autor: