Kraj projedná tramvajovou trať v Ostravě-Porubě online, odpůrci protestují

  11:24
Po téměř roční přestávce bude pokračovat veřejné projednání plánované stavby tramvajové trati v Ostravě-Porubě, které je součástí procesu posuzování jejího vlivu na životní prostředí (EIA). Tentokrát se však bude konat online, a to i přes protesty odpůrců nové trati.

Vizualizace části nové tramvajové trati v Ostravě-Porubě. | foto: Magistrát města Ostravy

Odpůrci měli loni k záměru nazvanému Ekologizace veřejné dopravy Ostrava-Poruba tolik připomínek, že setkání s veřejností, které začalo 15. června v 15.30 v aule VŠB – Technické univerzity, museli úředníci ve 22.20 hodin přerušit.

A jelikož kvůli epidemii koronaviru dosud nemohli svolat další setkání, rozhodli se pro jednání online, které bude první svého druhu v kraji.

„Předmětem veřejného projednání, které bude pokračovat 8. dubna v 15.30, budou témata týkající se životního prostředí a veřejného zdraví, jež ještě nebyla projednávána,“ oznámil kraj na úřední desce a portálu cenia.cz, kde je i odkaz na online připojení ke schůzce.

S takovou formou ale nesouhlasí například ostravský spolek Prosíme, přemýšlejme. Ten podal ve středu krajskému úřadu podnět, ve kterém žádá zrušení online jednání a pokračování tradiční formou.

Trasa nové tramvajové trati.

Trasa nové tramvajové trati.

„Jde o porušení ústavního práva na spravedlivý proces. Kvůli omezení pohybu si informaci o akci nemohou všichni přečíst na úřední desce a ne všichni mají přístup k internetu,“ uvedla radní spolku a mluvčí odpůrců trati Markéta Vysloužilová. 

Mluvčí kraje Nikola Birklenová ale řekla, že online jednání se konat bude, a to i na doporučení ministerstva životního prostředí. „Veřejná projednání není možné konat prezenční formou, nicméně nelze zastavit posuzování záměrů v procesu EIA. Proto ministerstvo doporučuje konat projednání online formou. V České republice už se takové akce konají a není v tom spatřováno porušení Ústavy ČR,“ uvedla.

Zájemci se mohli podle ní seznámit s dokumentací EIA v dostatečné lhůtě. „A lidé se sníženou možností pohybu jistě online formu uvítají,“ dodala Birklenová.