Města čeká v roce 2030 konec skládek, plánují proto další recyklační linky

  9:26
Až sto tisíc tun odpadu za rok by mohlo zpracovat třídicí zařízení, které v Havířově – Prostřední Suché chystá firma Cevyko. Jde o projekt společnosti ASOMPO, sdružující 45 obcí a měst Novojičínska, Spolku pro nakládání s komunálním odpadem obcí a měst zejména na Karvinsku a havířovského magistrátu.

ilustrační snímek | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

„Záměrem je vybudovat moderní technické zařízení, které díky použité technologii optického třídění umožní vytřídit využitelné suroviny ze směsného komunálního odpadu, objemného odpadu a současně dotřídit druhotné suroviny z primární separace,“ stojí v oznámení EIA, zveřejněném v rámci přípravy stavby.

Třídírna by měla zpracovávat odpady z širokého okolí. „Od roku 2026 předpokládáme vznik nového zařízení na zpracování odpadu Cevyko, ve kterém by odpady z Nového Jičína měly být tříděny a předávány k recyklaci,“ konstatovala Eva Bártková z odboru životního prostředí Městského úřadu Nový Jičín. „To by mělo vést k dalšímu zvýšení separace využitelných složek komunálního odpadu.“

Kuchyňský odpad na skládku? Sami si z něj vyrobíme kvalitní plyn, říká expert

Podobné zařízení funguje už od roku 2023 v Ostravě v rámci areálu OZO. „Jedná se o vůbec první moderní linku v republice, která dokáže vytřídit směsný komunální odpad na využitelné odpady, včetně biologického odpadu, a předat je k dalšímu použití,“ konstatoval náměstek ostravského primátora Aleš Boháč. „Na skládku tedy zamíří pouze takový odpad, který již nemá další využití a v současné době jej stávajícími technologiemi nelze zpracovat.“

Pro města napříč republikou budou obdobná zařízení nutností, od roku 2030 totiž nebude možné skládkovat dále využitelný odpad. „Máme projekčně připravenou novou dotřiďovací linku na papír a plast, aktuálně máme podanou žádost o dotaci, předpoklad spuštění linky je v roce 2026,“ popsala chystané kroky mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

Projekty stojí hodně peněz

Stavbu dotřiďovací linky zvažují také ve Frýdku-Místku. „V blízké budoucnosti chystáme modernizaci dotřiďovací linky nebo zvažujeme výstavbu haly na třídění odpadů, abychom mohli předat k využití další odpady a odklonit je od skládky,“ vysvětlila mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Musálková Jeckelová.

„V našich záměrech nás však brzdí plánované projekty na výstavbu zařízení na energetické využití odpadů v Moravskoslezském kraji a nedostatek zařízení na recyklaci odpadů,“ dodala.

Podobný problém trápí při hledání řešení problému komunálního odpadu i vedení bruntálské radnice. „Velké investiční projekty není lehké realizovat nejen z důvodu financí, ale i z důvodu ovlivnění oblastí přesahujících naše území,“ vysvětlil jednatel TS Bruntál Václav Frgal.

Řada měst skokově zvýší cenu za odpad, poplatky se vyšplhají i nad tisícovku

„Společnost TS Bruntál nestaví žádnou třídicí linku nebo spalovnu, množství námi zpracovávaného odpadu dopředu neumožňuje najít výhodný ekonomický model. Vzhledem k tomu, že se nacházíme v okrajové oblasti našeho kraje, přistoupili jsme na myšlenku budoucí likvidace odpadů na nově vzniklých likvidačních místech, která se budou nacházet v hustě osídlených lokalitách, kde se bude zpracovávat daleko větší množství odpadů a předpokládáme, že i cena likvidace bude daleko příznivější,“ přiblížil Frgal.

Na další využití odpadu se chystají v Opavě, kde třídicí linka už funguje a náklady na svoz odpadu na jednoho obyvatele dosahují 1 600 korun.

„Město plánuje stavbu bioplynky v prostoru severně od Opavy, dostatečně daleko od obydlí v polích ve směru na Polsko, přibližně 1,5 kilometru za Stříbrným jezerem,“ konstatoval mluvčí opavského magistrátu Martin Kůs. „Předpokládá se roční objem zpracovaného bioodpadu v Opavě na úrovni 6 500 tun. Projektová dokumentace bioplynové stanice již byla schválena, teď se řeší nejvhodnější varianty financování stavby.“