Severní spoj nemá územní rozhodnutí, Ostrava neřešila připomínky

  8:50
Do nepříjemné situace se dostal ostravský magistrát při plánování stavby takzvaného Severního spoje, nové silnice spojující dálnici D1 s Třebovicemi, Martinovem a Porubou. Krajský úřad v Olomouci, kam bylo rozhodování o stavbě verdiktem ministerstva pro místní rozvoj přesunuto, totiž zamítl žádost o vydání územního rozhodnutí k umístění stavby.

Severní spoj má spojit dálnici D1 s Porubou a Martinovem. Neprošel ale územním řízením. | foto: ŘSD

„Při posuzování žádosti krajský úřad dospěl k závěru, že záměr není v souladu s požadavky stavebního zákona,“ komentovala důvody zamítnutí žádosti Alena Minxová, mluvčí Krajského úřadu Olomouckého kraje.

„Zdůvodnění úřadu analyzujeme a s největší pravděpodobností se vůči němu budeme odvolávat,“ reagovala na rozhodnutí, o němž jako první informovala ČTK, mluvčí ostravského magistrátu Gabriela Pokorná. Za zamítnutí žádosti si ale podle všeho může ostravský magistrát z velké části sám.

„Stavby musí být podle zákona navrhovány a provedeny tak, aby neohrožovaly život a zdraví, zdravé životní podmínky a aby neohrožovaly životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech,“ vypočítala požadavky zákona Alena Minxová.

Což se podle rozhodnutí olomouckého úřadu nepodařilo ostravskému magistrátu v žádosti o vydání územního rozhodnutí doložit. A to ani přes výzvu k doplnění žádosti.

Odpůrci rozhodnutí vítají, úřad je proti

K žádosti se totiž v průběhu řízení negativně vyjádřilo hned několik účastníků řízení, vedle několika organizací hlavně lidé žijící v blízkosti trasy plánované silnice.

„V rámci projektu máme největší problém s hlukem a se šest metrů vysokou zdí, která by měla stát jen čtyři metry od našeho domu. Řada lidí by tak měla výhled jen do zdi,“ přiblížila jednu z řady výhrad Lenka Bílá, předsedkyně společenství vlastníků domu stojícího bezprostředně u navrhované trasy Severního spoje.

„Jsme rádi, že krajský úřad takto rozhodl, nyní se tomu město bude muset minimálně pořádně věnovat. Na naše dosavadní výhrady nám totiž nijak nereagovalo, nikdo s námi nekomunikoval,“ podotkla Bílá.

A nekomunikace ostravského magistrátu se projevila i na rozhodnutí olomouckého krajského úřadu.

„Na základě podaných námitek se krajský úřad snažil o smírné odstranění rozporů a vyřešení podaných námitek, vyzval žadatele, aby se k námitkám vyjádřil, případně aby upravil projektovou dokumentaci tak, aby respektovala podané námitky. To však žadatel neudělal. Na podané námitky nereagoval, pouze sdělil, že se k těmto nebude vyjadřovat,“ konstatoval v rozhodnutí František Pěruška, zástupce vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu v Olomouci.

Zamítnutí žádosti vítá i Markéta Vysloužilová ze spolku Prosíme, přemýšlejme. Ten se s ostravským magistrátem dostává do sporu častěji, vystupoval například proti stavbě tramvajové tratě ke Globusu.

„Rozhodnutí je políček aroganci, s níž Ostrava během územního řízení postupovala. Na podané námitky nereagovala, pouze sdělila, že se nebude vyjadřovat. Krajský úřad tak neměl jinou možnost než dané řízení zastavit,“ komentovala verdikt.

Naopak zklamáním je rozhodnutí pro porubskou starostku Lucii Baránkovou. „Pro Porubu je to velmi důležitá stavba a její zastavení není dobrou zprávou. Je ale důležité najít cestu, jak se s touto situací vypořádat a pokračovat v přípravách stavby,“ řekla.