OKD už počítá i s koncem poslední šachty ČSM, chystá útlumový plán

  17:40
Po studii EIA popisující ukončení těžby na Dole ČSA zveřejnily OKD a Diamo také útlumový plán pro doly Darkov a ČSM. Posledně jmenovaná šachta přitom stále ještě těží.

Důl ČSM v Karviné zůstane jako poslední šachta OKD v provozu. | foto: OKD

Sedm jam s celkovým objemem okolo 310 tisíc metrů krychlových bude nutné zasypat při likvidaci dolů Darkov a ČSM na Karvinsku. Počítá s tím dokumentace pro studii EIA zveřejněná společností OKD a státním podnikem Diamo.

„Hlavní činností záměru bude zásyp sedmi jam o celkové kubatuře cca 310 tisíc metrů krychlových zpevněným a nezpevněným zásypovým materiálem a likvidaci objektů a technologií v rámci současných povrchových důlních závodů,“ popisuje dokumentace hlavní kroky plánované likvidace šachet s tím, že zasypávat se budou vtažné a výdušné jámy jak na Darkově, tak později i na šachtách ČSM Sever a ČSM Jih.

V porubech Dolu ČSM se podle dokumentace zatím počítá s těžbou do konce roku 2022.

Kdy těžba skutečně skončí, zatím rozhodnuto není, ekonomické výsledky však stále hovoří pro brzké ukončení.

„Studie EIA pro Darkov a ČSM se podala společně vzhledem k synergickým efektům ve vztahu k vlivům na životní prostředí,“ vysvětlil Radim Tabášek, výkonný ředitel OKD. „Tyto dvě lokality jsou natolik provázány, že je vhodnější je posuzovat společně. Předložená dokumentace zahrnuje vlivy, které lze očekávat do doby zahájení likvidace hlavních důlních děl, a vlivy, které jsou s touto činností spojené.“

Kdy skončí Důl ČSM? To není jisté

Zahrnutí Dolu ČSM do studie o vlivu ukončení těžby ale automaticky neznamená, že by těžba po jejím přijetí musela zákonitě skončit.

„Časový horizont není rozhodující, činnost dolu může pokračovat v rozsahu posuzovaných parametrů,“ dodal Radim Tabášek s tím, že konec těžby na Dole ČSM ještě není dán. „Tato studie se dělá z důvodu, aby se minimalizovala prodleva mezi ukončením dobývání a zahájením likvidace hlavních důlních děl. Závazné stanovisko k hodnocení vlivů na životní prostředí, které je nezbytným podkladem pro získání příslušných povolení, totiž stále chybí.“

Vlastní útlum šachet bude mít na starost státní podnik Diamo. Ten už převzal, s výjimkou Dolu ČSM, všechna někdejší důlní díla včetně dolů Darkov nebo ČSA, které ukončily těžbu na konci února tohoto roku.

Získat všechna povolení může trvat několik let

Rychlost likvidace jednotlivých šachet bude záviset také na tom, jak rychle se bude dařit získávat patřičná povolení. To může trvat i několik let, jak se ukazuje třeba na příkladu Dolu Paskov.

„V rámci útlumu dolů Darkov a ČSA podáme nejprve žádost na Obvodní báňský úřad v Ostravě k povolení zajišťovacího provozu dolu, ve kterém se bude připravovat vyklizení dolu a snížení jeho energetické náročnosti. Současně budou probíhat práce na redukci rozlohy důlního pole nezbytné před zahájením samotné likvidace dolu,“ přiblížila plány s nově převzatými šachtami mluvčí státního podniku Diamo Jana Dronská.

První kroky ke konečné likvidaci šachet chce Diamo udělat ještě letos. „Ještě v roce 2021 by měl být zahájen legislativní proces směřující k povolení likvidace hlavních důlních děl. Zároveň budou pokračovat rekultivační práce zahájené v předchozích letech,“ dodala Jana Dronská.