Obce jsou v pozoru, přípravy na stavbu vysokorychlostní železnice vrcholí

  9:12
Jednu z posledních šancí zasáhnout do budoucí podoby vysokorychlostní trati (VRT), která v budoucnu spojí Ostravu s Brnem, Vídní a také Prahou, mají zástupci obcí a majitelé pozemků na chystané trase. Na území Moravskoslezského kraje by většina její trasy měla vést v koridoru podél dálnice D1, několika obcí se ale její stavba přece jen citelně dotkne.

„Stále se jedná, kudy přesně trasa naší obcí povede. Už nyní však víme, že se zřejmě bude muset minimálně několik budov zbourat,“ konstatovala starostka Hladkých Životic Irena Ravčuková po včerejším jednání zástupců obcí se zaměstnanci Správy železnic, která stavbu vysokorychlostní trati připravuje.

„Nyní jde o to, kolik takových staveb bude. Jednáme o tom, aby jich bylo co nejméně. Týká se to jak majitelů domů, tak třeba zemědělců. Máme tam třeba šlechtitelskou stanici. Proto je potřeba zapojit se do příprav co nejdříve, což se nám snad podařilo.“

Rychlovlakem z Prahy do Brna za 350 korun. Připlácet se Čechům nechce

Právě nedostatek informací o tom, co se v rámci stavby VRT chystá, je podle zástupců obcí a majitelů pozemků hlavním problémem současnosti. Komunikace se Správou železnic podle nich dosud vázla.

„Nová trať mi má zasáhnout část pozemků, v podstatě se koleje dostanou až na pár metrů od stájí, což pro mě ani pro koně, které tady mám ustájené, není dobrá zpráva,“ nastínila Zuzana Švihorová, majitelka jistebnického statku s pozemky ležícími v bezprostřední blízkosti současné železniční tratě mezi Ostravou a Studénkou.

„K tomu je potřeba připočítat i nejistotu s tím, že máme další pozemky za tratí, kam se po stavbě vysokorychlostní trati nemusíme dostat. To je věc, co mi vadí nejvíce. Že se s námi dlouho nikdo nebavil, nikdo za námi nepřišel, co se bude dít, jak to bude. Teprve nedávno jsme začali konečně nějaké informace dostávat. Pomalu. A jistotu zatím nemáme žádnou. A to je na tom to nejhorší. Ta nejistota,“ vysvětlila Švihorová.

Trať povede chráněnou krajinnou oblastí

Podle zástupců Správy železnic by se v nejbližších týdnech měla informovanost veřejnosti výrazně zvýšit.

„Se samosprávami jsme v kontaktu už od doby, kdy se zpracovávala studie proveditelnosti, ke konkrétním vlastníkům se chceme dostat v nejbližší době. Právě dáváme dohromady informace o jednotlivých majitelích, abychom je mohli oslovit,“ konstatoval po včerejším jednání Marek Pinkava, náměstek Stavební správy vysokorychlostních tratí zodpovědný za přípravu ostravského úseku VRT.

„V průběhu léta bychom chtěli mít hotové technické řešení projektu. Někdy na podzim bychom chtěli udělat sérii prezentací, kde by se každý, koho to zajímá, mohl s navrhovanou podobou projektu seznámit,“ podotkl Pinkava.

Území hájené pro rychlovlaky se zmenší, Bohumín se může snáze rozvíjet

Následovat by měl proces EIA (posouzení vlivů na životní prostředí – pozn. red.), územní a stavební řízení. Jejich podobu ale zřejmě ovlivní ještě podoba úprav chystaného stavebního zákona.

Co už ovšem nyní jasné je, že přípravu, ale i samotnou stavbu vysokorychlostní tratě ovlivní i blízké sousedství chráněné krajinné oblasti Poodří, kterým trať na několika místech přímo prochází.

„Hlavní problémy jsou tři. Jedním je fakt, že taková trať tvoří sama o sobě migrační bariéru, takže se budou muset vytvořit průchody pro velká, ale i menší zvířata, druhým pak je vypořádání s faktem, že Poodří je významná evropská lokalita, kde se musí kompenzovat vykácené stromy výsadbou jiných, a na to tady prostoru moc není. Třetím problémem pak je zachování krajinného rázu,“ přiblížil očekávané překážky chystané stavby z ochranářského hlediska ředitel CHKO Poodří Jan Klečka.

Nové podchody, koleje i rychlotrať. Ostravu čeká malá železniční revoluce

„Kolem VRT se totiž musí vykácet stromy na takovou vzdálenost, aby na ni nemohly spadnout. A to je obrovská plocha. S kácením kolem současné trati se to vůbec nedá srovnat,“ doplnil Klečka.