Projekt ostravských univerzit má za 2,5 miliardy pomoci proměnit kraj

  13:08
Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) zahajuje s Ostravskou univerzitou a dalšími partnery projekt REFRESH. Má pomoci s hospodářskou, energetickou i ekologickou proměnou Moravskoslezského kraje. Využít chce výzkumy vědeckých týmů, které se zaměří na vývoj technologií pro udržitelnou energetiku, nové materiály nebo robotizaci a automatizaci v průmyslu.

Vizualizace Centra pro výzkum energetické a sociální změny v areálu Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. (23. února 2024) | foto: VŠB-TU Ostrava

Projekt je největším v historii VŠB-TUO a z operačního programu Spravedlivá transformace je na něj vyčleněno 2,5 miliardy korun.

Projekt je založený na konceptu vzájemně provázaných takzvaných živých laboratoří. Vědci v nich budou provádět výzkum v úzkém kontaktu s firmami.

„Díky projektu REFRESH se do regionu dostane celá řada nových lidí na špičkové úrovni, kteří na sebe naváží další mladší výzkumníky a studenty. Know-how, které díky tomu v kraji vznikne, bude ohromným lákadlem pro technologické firmy. Tyto firmy zase budou vytvářet nová místa s přidanou hodnotou,“ uvedl ředitel REFRESH a prorektor VŠB-TUO pro strategii a spolupráci Igor Ivan.

Ostrava jako vědecké město. Univerzita zahájila stavbu výzkumného centra

Laboratoře budou podle něj reagovat na nejvýznamnější společenské problémy a přinášet jejich řešení. „Cílem je zajistit podmínky pro příliv mladých lidí, špičkových vědců a investic do regionu, ale i vznik nových firem a start up projektů nebo zavedení inovací do výrobních procesů velkých podniků a společností,“ uvedl Ivan.

Živou laboratoř si podle něj nelze představit jako místnost, ale jako koncept. „Donedávna to fungovalo tak, že na univerzitě se řešil projekt, vědci se zavřeli v laboratořích a bádali, pak to publikovali a tím cesta skončila. Živou laboratoř si představme jako ekosystém, ve kterém úzce spolupracují vědci a akademici s firmami i veřejným sektorem. Snaží se od začátku připravovat a realizovat aktivity tak, aby dopad na společnost byl co nejrychlejší a maximální. Výzkum skončí až tehdy, kdy se výsledek aplikuje v praxi,“ podotkl Ivan.

Už nyní má na projektu zájem spolupracovat zhruba 150 firem. „Univerzita jako celek spolupracuje každý rok s více než 500 firmami, generujeme výnos nad 170 milionů korun. Předpokládáme, že díky projektu se tato čísla významně zvětší,“ řekl Ivan.

Kraj rozhodl o dalších projektech, které chce podpořit z evropských peněz

Obě univerzity se v projektu zavázaly vytvořit spoluprací s průmyslovými partnery příjmy ve výši 450 milionů korun.

Čtyři propojené živé laboratoře mají za cíl vyvinout materiály a technologie zaměřené na zelenou energetiku a snížení uhlíkové stopy, ale i zavést do praxe nové postupy digitalizace a robotizace průmyslových procesů a automatizace v dopravě.

Celkové náklady projektu činí 2,625 miliardy korun, z toho jedna miliarda je určena na nové přístrojové vybavení. Do výzkumu v živých laboratořích se zapojí více než sto nových, převážně zahraničních vědců a infrastrukturu využije velká část ze současných více než 12 tisíc studentů univerzity.

Autoři: ,