iDNES.cz

Přetlak jen někde. Stále máme volná místa, hlásí moravskoslezské střední školy

  9:32
Stejná poptávka jako loni, jen na některých oborech mírný nárůst zájmu, hlásí moravskoslezské střední školy po přijímacích zkouškách. Uchazeči o studium ale více taktizovali už při výběru, kam se přihlásit. Nedostatek míst v kraji není a deváťáci, kterým přijímací zkoušky nevyšly, stále mají šanci. Volné jsou desítky míst i na maturitních oborech.

Více přihlášek než v předchozích letech mířilo na gymnázia a právě tam letos uchazeči zřejmě cítili největší nejistotu, což se ukázalo ve volbě druhého oboru, na který se hlásili.

„Nevolili si dvě gymnázia, ale na druhé místo psali jinou školu, většinou obchodní akademii nebo některou z průmyslovek,“ popsal ředitel ostravského Gymnázia Hladnov Daniel Kašička.

Přihlášek na hladnovské gymnázium přišlo víc a více bylo i odvolání, kterým gymnázium nemohlo vyhovět. „U čtyřletých oborů gymnázií byl nárůst deset až patnáct procent,“ nastínil situaci Kašička, který je zároveň krajským předsedou Asociace ředitelů gymnázií.

Dvojnásobný zájem o šestiletá gymnázia

Upozornil zároveň, že dvojnásobně vzrostl zájem o šestileté studium gymnázia, tedy to, kam žák nastoupí ze sedmé třídy. „V případě neúspěchu si ale velký počet nepodal odvolání. Na rozdíl od čtyřletého studia, kde si podal odvolání téměř každý,“ dodal Kašička s tím, že rodiče zřejmě zkoušeli dětem místo na střední škole zajistit dříve, když to ale nevyšlo, nechali to být.

Letošní přijímací řízení

V kraji je 11 490 deváťáků. Asi o 700 víc než loni.

V 1. ročníku středních škol zřizovaných krajem je pro příští školní rok 12 352 míst. Další jsou ve školách jiných zřizovatelů.

Naplněnost středních škol v kraji k 30. září 2022 byla 62,5 procenta.

Na webu kraje zájemci najdou desítky volných míst na maturitních i učebních oborech. Třídy doplňují i některá gymnázia – krnovské, bruntálské či Biskupské v Ostravě.

Ostatní oslovené střední školy v kraji výkyv zájmu nezaznamenaly. „Nebylo to jinak, neměli jsme žádný výrazně vyšší zájem,“ uvedl třeba ředitel opavské SŠ průmyslové a umělecké Vítězslav Doleží.

Stejnou zkušenost mají i další. „Měli jsme převis, ale příliš se nelišil od let minulých,“ konstatoval ředitel Obchodní akademie Ostrava Libor Lenčo. V ostravské Střední průmyslové škole elektrotechniky a informatiky mají tutéž zkušenost, ale zaznamenali rozdíl v odevzdávání zápisových lístků.

Žáci lístek mohou přemístit ze školy, kde ho již odevzdali, do školy, která je přijala později na odvolání. „Letos se to v podstatě nedělo. Odevzdali zápisový lístek a už zůstali u nás,“ popsal ředitel Zbyněk Pospěch.

Naopak velké turbulence se zápisovými lístky zažívají učiliště. „Žáci zápisové lístky berou zpět, jiní přicházejí. Zřejmě za tím stojí větší stres, ve druhých kolech si dali více přihlášek, někteří i šest,“ popsal ředitel opavského SOU stavebního Miroslav Weisz.

Silný ročník deváťáků všechny učební obory určitě nenaplní. „Máme ještě o něco menší obsazenost než v minulém školním roce,“ dodal Weisz s tím, že se těžce plní obory jako klempíř, pokrývač či instalatér a škola vyhlásí i třetí kolo přijímacího řízení.

Moravskoslezské školky i školy mají více dětí, naopak ubývá vysokoškoláků

Celokrajsky narostl zájem o střední školy jen mírně a jen někde. „Z podkladů k počtu přihlášek do oborů s maturitou, které jsme obdrželi z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, vyplynulo, že situace, kdy byl zaznamenán mírně zvýšený počet přihlášek, je pouze na některých školách a jen v některých oborech,“ popsal náměstek hejtmana Stanislav Folwarczny.

Upřesnil, že každoročně bývá největší zájem o gymnázia, o informační technologie, ekonomiku, obor obchodní akademie, o lycea, předškolní a mimoškolní pedagogiku a o zdravotnické obory. „Zároveň si veřejnost začíná uvědomovat, že vyučit se řemeslu je jistota pro budoucnost, a roste zájem o obory, jako je elektrikář, truhlář, cukrář nebo kadeřník,“ dodal.

Hejtmanství každoročně nabídku oborů se svými školami konzultuje. „Zásadnější změny v oborové struktuře prozatím neplánujeme. Bude však kladen důraz na obsah vzdělávání zejména v odborných školách tak, aby byli absolventi škol dobře připraveni pro vstup na trh práce,“ dodal náměstek.

V Praze se kvůli přijímačkám na gymnázia tvořily fronty:

zpět na článek