U kolovrátku či stavu vydrží lidé v příborském muzeu celé hodiny

  12:26
Možnost vyzkoušet rozčesávání vláken na ježčí kůži, práci s kolovrátkem nebo tkaní na stavu, to vše nyní čeká na návštěvníky příborské pobočky Muzea Novojičínska. Osahat si dávné dovednosti jim umožní takzvané experimentárium, které je součástí nově vznikající expozice nazvané Zaniklý svět rukodělné výroby.

Součástí nové expozice v Centru tradičních technologií v Příboře je i rukodělná dílna, kde si lidé mohou vyzkoušet tradiční řemeslné postupy. | foto: Adolf Horsinka

Letos v březnu bylo definitivně zrušeno Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda, jak se zdejší pobočka jmenovala, a místo toho zde vzniklo Centrum tradičních technologií. Dlouhodobým středem zájmu příborských muzejníků jsou totiž kdysi běžné, ale dnes už často zapomenuté dovednosti předků při zpracování přírodních materiálů, které je tenkrát běžně obklopovaly a byly pro ně snadno dostupné.

„Nyní připravujeme novou expozici, která by práci centra přiblížila, otevřená by měla být během ledna příštího roku,“ vysvětlil vedoucí centra Václav Michalička.

Při tvorbě nové stálé výstavy se v Příboře přiklonili ke klasickému pojetí, bez digitálních a interaktivních záležitostí.

„Důležitý je pro nás vztah člověka k sbírkovým předmětům, k lidské práci a k řemeslným postupům. Lidé se zde budou moci seznámit se světem lidmi vytvořených věcí, s rukodělnými technologiemi, nic moderního je od toho rušit nebude,“ podotkl.

„Lidé uměli využít vše, co bylo okolo nich“

Různé tradiční rukodělné postupy návštěvníci uvidí už na fotografiích na chodbě, každý bude navíc rozkreslený pro snazší pochopení. První místnost bude zaměřená na vztah lidové kultury k materiálu. „Chceme ukázat, že lidé odjakživa využívali všeho, co bylo okolo nich, ať to byl kus dřeva, co někdo sebral v lese, a něco z toho vyrobil, nebo další věci,“ přiblížil Michalička.

Kromě tradiční kultury ale bude expozice v tomto místě odkazovat i na současnost. K vidění zde budou například výtvory domácích kutilů, nebo věci, které vyráběli lidé potají na fuškách v automobilce Tatra. Těm se věnovala jedna z dřívějších výstav příborského muzea. „Také to je ukázka toho, jak lidé dokáží využít dostupný materiál,“ doplnil Michalička.

Jednou z oblastí, na kterou se Centrum tradičních technologií orientuje, je textilní vlákno, kterým se zabývá další část expozice. „Vedle jídla bylo odívání pro člověka druhou nejdůležitější oblastí. Jedním z prvních impulsů, proč lidé vlákno zpracovávali, byl lov, jak zde například ukazuje jeden z exponátů, rybářská síť z kopřivového vlákna,“ uvedl vedoucí centra.

V Příboře se na výstavě zaměřují na tři důležité materiály: vlnu, len a kopřivu. „Lidé se seznámí s tím, jakým způsobem získávali z těchto surovin nitě, a to už od pravěku přes dobu bronzovou, středověk, tradiční kulturu až po první světovou válku,“ doplnil.  

V experimentáriu tráví lidé celé hodiny

V další místnosti představuje centrum výsledky své mnohaleté práce. Vedle sebe jsou zde vystaveny sbírkové předměty z přírodních materiálů a pro srovnání pak věci vzniklé v příborském muzeu při experimentálních rekonstrukcí jednotlivých rukodělných postupů.

Poslední částí je experimentárium, kde si lidé mohou sami jednotlivé postupy vyzkoušet. „Tady si to lidé mohou všechno osahat, seznámit se s přírodními materiály, sami si něco utkat nebo vyzkoušet jiné techniky. K dispozici jim je pracovnice muzea, která jim vše ukáže a pomůže jim. Mnozí lidé zde zůstávají i hodinu, dvě,“ přiblížil Michalička. Experimentárium je totiž na rozdíl od nové expozice přístupné už nyní.

„Lidé, zejména ti starší, se často ptají po věcech, které si sami pamatují z dětství, a chtějí si je vyzkoušet. Mladší zajímá třeba kolovrátek, děti si vzpomenou na pohádky, střední generaci si pak chce osahat technologie, které ještě neznají,“ přiblížila pracovnice centra Petra Vidomusová.