Od koně k vykřičníku. Výstava líčí historii znaků města Ostravy

  8:22
Městské znaky spojené s vyobrazením skákajícího bělouše vystavuje od čtvrtku Ostravské muzeum. Expozice věnovaná heraldice města Ostravy a jeho obvodů je nazvaná Od koně k vykřičníku / Od znaku k logu. Výstava provede návštěvníky historií a vývojem ostravské heraldiky v dějinných souvislostech a představí městskou a obecní heraldiku jako stále živý symbolický kód.

Městské znaky spojené vyobrazením skákajícího bělouše vystavuje od čtvrtku Ostravské muzeum. Expozice je nazvaná Od koně k vykřičníku / Od znaku k logu. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

„Město Ostrava již od středověku disponuje velmi výraznou, neopakovatelnou a snadno zapamatovatelnou symbolikou koně ve skoku. Historie obcí, které se v průběhu 20. století staly součástí dnešní Ostravy, se rovněž odrážela v jejich vlastní obecní symbolice. Dodnes proto ve znacích na vlajkách městských obvodů můžeme spatřit tradiční symboly venkovské minulosti, které doplňuje obraznost jejich průmyslové proměny, nejčastěji hornictví,“ vysvětlil autor výstavy, pedagog Ostravské univerzity Jiří Brňovják.

Na přípravě expozice spolupracoval s Vítězslavem Vilímkem, který také učí na Ostravské univerzitě. Téměř rok vyhledávali mnohdy neznámé artefakty spojené s městskými logy, aby je mohli představit u příležitosti oslav 100 let od založení Velké Ostravy.

Tři vykřičníky mají i své odpůrce

Symbolika koně přitom podle Brňovjáka v identitě města nadále zůstává. Autor výstavy tak poukazuje i na využití loga koně na znacích uniforem městské policie a nevadí mu ani mnohdy kontroverzně využívané logo tří vykřičníků. „Novodobé ostravské logo rozděluje lidi na dva tábory: odpůrce i příznivce. Já patřím ke druhé skupině,“ usmál se Brňovják.

Výstava se má stát přelomem v moderní historii muzea. „Její koncepcí nastavujeme nové standardy Ostravského muzea. Oslovili jsme řadu externích odborníků, kteří k nám vnesli nové pohledy a dynamiku. Vyzkoušeli jsme řadu postupů, které zúročíme i v dalších projektech a nejen při této krásné a kvalitní výstavě,“ řekl ředitel muzea Filip Petlička.

Městské znaky spojené vyobrazením skákajícího bělouše vystavuje od čtvrtku Ostravské muzeum. Expozice je nazvaná Od koně k vykřičníku / Od znaku k logu.

Vedle unikátních exponátů, jako jsou alegorické obrazy, medaile z drahých kovů nebo nákrční řetěz primátora, se autoři snaží připomenout i každodenní situace. „Člověk je až překvapen, kde všude se může setkat se znakem města či obvodu a se současným ostravským logem,“ líčí Vilímek.

Příkladem jsou dnes už jen stěží dohledatelné artefakty využité při propagačním využití partnerských měst Ostravy ještě z éry Sovětského svazu. Na výstavě jsou k vidění také další předměty. Například model tramvajové zastávky v životní velikosti, panoramatické spektrum fotokoláží s prvky steampunku, maketa nejslavnější ostravské novinové budky. Nechybí ani vzácné odlitky, dobové filmy ani obrazy, historický nábytek, pečetidla, zakládací listiny, odznaky, vlaječky a další artefakty. Expozice potrvá do 3. listopadu.

22. prosince 2023