Univerzita musí změnit přijímání, odvolání zvýhodňovalo méně úspěšné

  18:16
Studenti, kteří se hlásí na Ostravskou univerzitu na odvolání, dostanou šanci podle úspěšnosti přijímacích zkoušek. Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství totiž projednala nedostatky zjištěné při kontrole přijímacího řízení z minulých let a rozhodla, že škola musí změnit systém přijímání studentů na odvolání.

Rektor Ostravské univerzity Jana Lata řekl, škola bude rozhodnutí úřadu respektovat. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Ostravskou univerzitou se Rada Národního akreditačního úřadu (NAÚ) pro vysoké školství zabývala ve čtvrtek odpoledne. „Kontrolní komise sice navrhla zahájit správní řízení o omezení či odnětí institucionální akreditace, ale rada rozhodla jinak. Vyzvala školu ke zjednání nápravy,“ uvedl ředitel kanceláře NAÚ Jiří Smrčka.

Podle něj byl hlavní problém školy v tom, že přijímala velký počet uchazečů na odvolání způsobem, který umožňoval studovat méně úspěšným uchazečům na úkor těch, kteří zvládli zkoušky lépe. 

„Fakulty přijímaly na odvolání uchazeče bez ohledu na to, na kterém místě u zkoušek skončili. Takže ti, kteří byli třeba těsně pod čarou, ale neodvolali se, přijati nebyli, ale méně úspěšní ano. To musí škola změnit. Odvolání totiž nemá sloužit k doplňování studentů, ale k zahlazování nezákonností,“ vysvětlil Smrčka.

Podotkl, že šlo o systémovou chybu, kterou by měla univerzita napravit tím, že pokud nenaplní obor, sama osloví odmítnuté studenty podle pořadí úspěšnosti při zkouškách. „Rada NAÚ rozhodla, že prověří i letošní přijímací řízení na Ostravské univerzitě,“ dodal.

Rektor Ostravské univerzity Jan Lata řekl ČTK, že škola bude rozhodnutí respektovat.

Rada NAÚ měla původně řešit ve čtvrtek i žádost ostravské lékařské fakulty o akreditaci na dalších deset let pro výuku mediků, která je v tuto chvíli silně ohrožená.

Hodnoticí komise, která posoudila akreditační spis, nedoporučila jeho schválení. Fakulta i univerzita s podporou místních politiků, zástupců nemocnic i zdravotních pojišťoven ale do poslední chvíle bojují o záchranu ostravské medicíny, o kterou Moravskoslezský kraj nechce přijít. 

Škola proto poslala NAÚ doplňující podklady, v nichž některé vytýkané nedostatky již napravila, nebo uvedla, jakým způsobem je vyřeší. „Vzhledem k tomu, že hodnotící komise ještě nestihla prostudovat zaslaný materiál, stanovila Rada NAÚ nový termín projednání. Mimořádně se kvůli tomu sejde 9. července,“ informoval Jiří Smrčka.