Naše koksovna zajišťuje zdroj tepla pro třetinu Ostravy, říká Woznica z OKK

  17:20
Účty za energie děsí řadu českých průmyslových podniků. Zatímco ještě nedávno promýšlely, jak mohou být udržitelnější ve vztahu ke svému okolí, nyní je pro ně hlavní otázkou, jak se udržet na nohách a krizi přežít. V ostravské společnosti OKK Koksovny stoupá význam koksárenského plynu, který jako druhotný produkt výroby pomůže firmám a domácnostem ve městě ušetřit za teplo.

Pavel Woznica z OKK. | foto: Barbora Mráčková

Vím, že se nacházíme v těžké době, ale výroba koksu není přímo ekologická. Nebo se pletu?
Za poslední dekádu jsme investovali do ekologizace koksovny částku v řádu miliard korun. Opravdu toto téma nebereme na lehkou váhu. Samozřejmě výroba koksu není bezemisní, ale náš podíl na celkových imisích není nijak významný, což mimo jiné i dokládají závěry nedávno zveřejněné rozptylové studie, kterou zadalo statutární město Ostrava. Každý rok plyne část investičních výdajů do ekologie a bezpečnosti. V letošním roce například pracujeme na instalaci technologie eliminace fugitivních emisí z destilace benzolu, která pomůže snížit vliv naší výroby na životní prostředí. Dále pokračujeme v projektech, které vedou ke snížení energetické náročnosti našeho provozu. S těmi projekty je spojena spousta práce a souvisí s nimi i celá řada dalších věcí.

O jaké projekty jde?
Začnu třeba tou investicí v oblasti destilace benzolu. To má samozřejmě širší souvislosti. Náš provoz je v podstatě z poloviny chemický. Při výrobě koksu vzniká celá řada vedlejších produktů. Jsme de facto bezodpadová výroba, pokud pominu produkci odpadu typu komunální, šrot, případně odpad vznikající při opravách technologií. Z hlediska investic je naším úkolem udržovat výrobu na takové úrovni, abychom byli efektivní a zároveň měli co nejmenší dopad na životní prostředí. S Moravskoslezským krajem a se statutárním městem Ostrava máme uzavřené dohody, v nichž̌ se zavazujeme k tomu, že nad rámec legislativních požadavků zrealizujeme projekty a opatření́, které́ sníží dopad našeho provozu na životní́ prostředí́ v okolí́ koksoven, a posílíme naši společenskou odpovědnost.

Smlouvu s Moravskoslezským krajem jste prodloužili letos v červnu. Přinese něco nového, nebo jde jen o písemné potvrzení snahy kraje a firmy o další snaze o zlepšení?
Určitě se nejedná jen o nějaký neurčitý příslib. Zavázali jsme se, že budeme mimo jiné investovat do již zmiňované technologie možné eliminace fugitivních emisí z destilace benzolu. Je to chemický proces, který může být při určitých povětrnostních podmínkách v nejtěsnějším okolí chemické části naší výroby doprovázen ne úplně příjemnými čichovými vjemy. No a my jsme před časem objevili dodavatele technologie, která by mohla množství́ pachových vjemů výrazně snížit. Je to stále poměrně nová technologie, která́ pomocí plazmo-katalytického procesu rozkládá́ organické sloučeniny na neškodné látky. Po úspěšném testování v chemické části naší výroby doufám, že se výsledky z testování prokážou i v reálném provozu po instalaci této technologie a tím se nám podaří nejen eliminovat případný nepříjemný čichový vjem, ale rovněž i snížit emise benzenu.

I tak si lze jen těžko představit, že koksovna v sousedství někomu udělá radost. Myslíte, že se vám podaří pověst podniku ve městě zlepšit?
Musím říct, že naše koksovna je zde od roku 1908. Není to tak, že by se v Ostravě objevila před pár lety a rovněž si nemyslím si, že by náš podnik měl v Ostravě nějakou špatnou pověst. V porovnání s ostatními koksovnami v Evropě se opravdu nemáme za co stydět. Jedním z důkazů je jednak velmi široké portfolio našich velmi náročných zákazníků a jednak fakt, že naše koksovna nefiguruje mezi nejvýznamnějšími znečišťovateli v Moravskoslezském kraji. V rámci uzavřených dobrovolných dohod se podílíme na realizaci různých revitalizačních projektů v Ostravě, přispíváme na pobyty dětí ve školách v přírodě a podporujeme vybrané kulturní, vzdělávací a sportovní události. Ve městě zaměstnáváme téměř pět stovek lidí a především tuto zimu bude naše výroba důležitá takřka pro třetinu města.

Jak přesně? Koks domácnostem asi dodávat nebudete.
Domácnostem sice přímo ne, ale dlouhodobě spolupracujeme s Teplárnou Přívoz společnosti Veolia Energie ČR, které dodáváme koksárenský plyn. Teplárna Přívoz jej využívá k výrobě tepla, kterým zásobuje zhruba třetinu odběrných míst v Ostravě. OKK naopak z Teplárny Přívoz odebírá zhruba šestinu dodané energetické hodnoty v podobě teplé užitkové vody a ostré páry pro svůj provoz. Teplárna Přívoz od nás získává koksárenský plyn za dlouhodobě stabilizovaných obchodních a provozních podmínek, které nejsou ovlivňovány aktuálními dramatickými výkyvy energetických komodit. Tyto podmínky jsou garantovány stávající smlouvou platnou až do roku 2030.

Takže zdůrazňovaná energetická soběstačnost v Ostravě už probíhá?
Zmíněný model představuje koncept, který je dlouhodobě prověřen a funguje. Měli bychom kvitovat dlouhodobou spolupráci regionálních podniků a snahu maximálně využívat všechny dostupné zdroje a primárně se opírat o prověřené, dostupné technologie. To mimo jiné vede k tomu, že město Ostrava má část své spotřeby tepla pokrytou a se stabilizovanými náklady pro koncového zákazníka.

Jakým způsobem máte zajištěnou výrobu u sebe?
Dodávky kvalitního koksovatelného uhlí máme bezpečně zajištěny dlouhodobou smlouvou do roku 2028, k tomu máme dlouhodobý kontrakt s dodavateli z USA. Vzhledem k dlouhodobým kontraktům na dodávky naší hlavní vstupní suroviny tak můžeme garantovat dodávky koksárenského plynu. Náš partner na nás spoléhá. Koksárenský plyn mu dodáváme krátkou cestou. Výroba koksu bude u nás pokračovat ještě dlouho, a kromě koksárenského plynu tak budeme moci samozřejmě pokračovat v dodávkách hlavního produktu tzn. koksu pro producenty izolací z kamenné vlny, slévárny, cukrovary, hutě a celou řadu dalších podniků a dále tak investovat i do udržitelného rozvoje naší firmy.