Bývalí zaměstnanci OKD už čerpají státní příspěvek, zažádalo si 1300 lidí

  14:02
Osm tisíc korun pro horníky a 5 300 pro povrchové zaměstnance slíbil stát vyplácet měsíčně na dorovnání rozdílu platů po odchodu z OKD zaměstnancům, kteří si o příspěvek požádají. Stovky z nich už peníze dostávají. Další žádostí se ještě řeší.

„Příspěvek slouží jako opatření, které pomůže zmírnit nežádoucí sociální dopady vyplývající ze ztráty zaměstnání v důsledku útlumu těžby černého uhlí v Česku,“ vysvětlila Jana Dronská, mluvčí společnosti Diamo, která se o vyřazené zaměstnance OKD stará. „Příspěvek se vyplácí po omezenou dobu v závislosti na počtu odpracovaných let. Nejrizikovější skupina jej podle daných podmínek může dostávat až 60 měsíců, ostatní tři až 36 měsíců. O příspěvek musí zájemci požádat do 6 měsíců od ukončení pracovního poměru.“

Nakonec se o peníze přihlásilo na 1 300 lidí. „O příspěvek je velký zájem. Největší vlnu žádostí jsme zaznamenali během dubna, po ukončení těžby na Darkově a ČSA,“ vysvětlil Ludvík Kašpar, ředitel státního podniku Diamo. „Naše Sociální centrum v Ostravě se snaží žádosti vyřizovat průběžně co nejrychleji. Stovky lidí už mají peníze na účtech.“ 

Z 1 296 žádostí je už přes tisíc kladně vyřízeno, zamítnuty byly zatím jen dvě z nich. „Převažují žádosti důlních pracovníků, tedy těch s nárokem na vyšší příspěvek. Nejstaršímu žadateli je 63 let a nejmladšímu 23 let,“ doplnil Pavel Kaša, náměstek pro ekonomiku a personalistiku odštěpného závodu ODRA, který příspěvky vyplácí. „Vesměs převažují padesátníci. Kromě důlních pracovníků žádali o příspěvky i ti povrchoví, včetně úpravářů či pracovníků kancelářských profesí. Mezi nimi je i sedmdesát žen.“

Diamo vyplácí státní příspěvek poté, co pod něj byli po ukončení dolů Darkov a ČSA převedeni všichni končící zaměstnanci OKD.

Těžební společnost tak ušetřila peníze na odchodné, které je nyní hrazeno prostřednictvím Diama ze státních prostředků.

Na útlumu pracují stovky zaměstnanců

Celkem přijalo Diamo ve dvou vlnách na 2 500 zaměstnanců OKD. Z nich sedm stovek pokračuje v řadách státního podniku, který má na starost útlum jednotlivých šachet, zbytek byl propuštěn.

Sedm set někdejších zaměstnanců OKD, kteří zůstali v Diamu a provádí útlum jednotlivých šachet, má zajištěnu práci minimálně na několik let.

Činný zůstává už jen poslední důl společnosti OKD, ČSM. Jeho konec může přijít v horším případě – v případě nepříznivého vývoje hospodaření – už i během několika měsíců.