Úřad práce před chystaným propouštěním otevře své kanceláře přímo v OKD

  8:58
O rozsahu uzavírání šachet společnosti OKD, kde dvě z nich vyvezou své poslední vozíky uhlí už na konci února, svědčí i přípravy zaměstnanců úřadu práce. Pro následující měsíce otevře své pobočky i na jednotlivých šachtách firmy. Pomoc budou nové kanceláře nabízet horníkům už od listopadu.

„Po vzájemné dohodě otevřeme 1. listopadu na třech místech, na dolech Darkov, ČSM a ČSA, mobilní poradenská střediska, a to přímo v prostorách zaměstnavatele,“ popsal Viktor Najmon pověřený zastupováním generálního ředitele Úřadu práce České rpubliky. „Naši pracovníci tam poskytnou zájemcům z řad propuštěných zaměstnanců veškeré služby,“ doplnil.

Zájem zřejmě nebude malý. Už na začátku příštího roku plánuje OKD propustit zhruba 500 horníků. Lidé z úřadu práce by pro ně chtěli mít nejen obecné rady, ale i konkrétní nabídky. V tom chce úřad spolupracovat s OKD.

OKD do půl roku opustí zhruba dva tisíce horníků, v únoru dotěží dva doly

„Do konce září bychom měli od OKD získat strukturu propuštěných zaměstnanců, pro které bychom chtěli vytipovat vhodná nová pracovní místa,“ přiblížil další kroky ředitel krajské pobočky úřadu práce.

„Zároveň zájemcům poskytneme aktuální přehled rekvalifikačních kurzů tak, abychom maximálně podpořili jejich šance na nové pracovní uplatnění,“ zmínil.

Rekvalifikace jsou žádané

V Moravskoslezském kraji je o rekvalifikace velký zájem.

„Jen během osmi měsíců letošního roku do nich Úřad práce ČR v Moravskoslezském kraji zařadil více než sedm stovek lidí,“ podotkla mluvčí úřadu Kateřina Beránková.

Útlum v OKD

  • K 1. lednu 2021 se podle vládního návrhu převede na Diamo 200 zaměstnanců zajišťujících útlum dolů Paskov, Lazy a Frenštát, 548 zaměstnanců bude na Diamo převedeno pro následné propuštění.
  • K 1. březnu, tedy poté, co bude ukončena těžba na dolech Darkov a ČSA, je v plánu na Diamo převést dalších 215 zaměstnanců těchto šachet pro útlumové práce a 1 409 zaměstnanců pro následné propuštění.
  • K 1. lednu 2023 bude pro útlumové práce převedeno 235 zaměstnanců a k propuštění 2 527 zaměstnanců Dolu ČSM.

„Nejžádanější jsou v tomto regionu rekvalifikační kurzy zaměřené na rozšíření řidičského průkazu o skupinu C a rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Pro změnu profese nebo další prohloubení znalostí se v rámci celé republiky většinou rozhodují lidé s výučním listem, úplným středním vzděláním s maturitou a základním vzděláním,“ přiblížila.

Vedle toho budou moci zaměstnanci OKD, ať už povrchoví, nebo pracující v dole, využít i pomoci v rámci již fungujícího projektu Nová šichta.

„Ten společnost připravila pro odcházející zaměstnance, aby jim ulehčila přechod do nového zaměstnání, případně start vlastního drobného podnikání,“ upřesnila Beránková.

Jen v prvních měsících příštího roku se má propouštění týkat více než dvou tisíc lidí. Ti budou před samotným propuštěním převedeni do stavu státního podniku Diamo.

„Diamo má potřebné znalosti, mnohaleté zkušenosti a zázemí získané při útlumu ostravských šachet, včetně řešení citlivých personálních a sociálních aspektů,“ řekla mluvčí společnosti Jana Dronská.